POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - opće odredbe - rješenje o imenavanju - uredba o nazivima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
576
Na temelju Članka 50. stavka 1. toČke 15. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine" br. 1/97 - pročišćeni tekst), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA GLEDE STRUČNIH DJELATNIKA, PROSTORIJA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE
I DRUGE PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE ANALIZA I SUPERANALIZA NAMIRNICA ODNOSNO PREDMETA OPĆE UPORABE
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati zdravstvene i druge pravne osobe za obavljanje analiza i superanaliza namirnica odnosno predmeta opće uporabe ("Narodne novine" broj 62/99), članak 6. mijenja se i glasi:
"Superanalize namirnica i predmeta opće uporabe mogu obavljati zdravstvene ustanove i druge pravne osobe koje osim ispunjavanja uvjeta za obavljanje specijalizirane djelatnosti u pogledu opreme i prostora, zapošljavaju u radnom odnosu na neodređeno vrijeme dva zaposlenika sa stečenim akademskim stupnjem magistra ili doktora znanosti i koji su u laboratoriju ovlaštenom za obavljanje specijalizirane djelatnosti, poslove ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe obavljali najmanje deset godina.".
Članak 2.
U članku 14. riječi: "članka 12., 13. i 14." zamjenjuju se riječima "članka 12. i 13.".
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/00-01/0001
Urbroj: 534-04-03-00-0001
Zagreb, 1. ožujka 2000.
Ministar
prof. dr. sc.
Ana Stavljević-Rukavina, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti