POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - oglasna ploča - odluka o povratu - pravilnik za plinske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
1825
Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske, članka 93. Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 23 i 33/95) i Odluke o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima (»Narodne novine«, broj 60/95 i 14/96), a na prijedlog ministra obrane i Državnog povjereništva za vojna odlikovanja, donosim
ODLUKU
kojom se odlikuju
MEDALJOM
»BLJESAK«
za djelatno sudjelovanje u pripremi i izvođenju vojno-redarstvene operacije »Bljesak« (svibanj, 1995.) za oslobađanje Zapadne Slavonije,
1. FRANJO (Stjepanov) FELDI, general-pukovnik
Ratna škola OSRH »Ban Josip Jelačić«
2. PETAR (Ivanov) STIPETIĆ, general zbora
Glavni stožer OS RH
3. DRAGAN (Ilijin) BAGARIĆ, stožerni brigadir
G-5 Uprava za vojnu strategiju i obrambeno planiranje
4. IVAN (Đurin) POKAZ, stožerni brigadir
G-2 Uprava za obavještajne poslove
5. IVAN (Franjin) ŠTEFANEC, kapetan bojnog broda
Glavni stožer OS RH
6. VLADIMIR (Leopoldov) BERGMAN, brigadir
Personalna uprava
7. VLADO (Josipov) ČONDIĆ, brigadir
Personalna uprava
8. IVAN (Viktorov) DEL VECHIO, brigadir
Uprava za međunarodnu vojnu suradnju
9. RADOSLAV (Vinkov) PUŠIĆ, brigadir
Personalna uprava
10. ZVONKO (Stankov) SESAR, brigadir
Zapovjedništvo Hrvatskog vojnog učilišta
11. PERO (Nikolin) TOLJAN, brigadir
Zapovjedništvo Hrvatskog vojnog učilišta
12. ALOJZ (Alojzev) TOMAŠEVIĆ, brigadir
Učilište Hrvatske KoV »Petar Zrinski«
13. IVAN (Ignacov) VUKAS, brigadir
Središte za obuku i odgoj vojnika Požega
14. STIPE (Ivanov) ŽUTIĆ, pukovnik
Zapovjedništvo VI. zbornog područja OSRH Varaždin
15. NIKOLA (Stipin) ANTUNOVIĆ, pukovnik
2. brigada gardijska
16. DRAGAN (Ivanov) BASIĆ, pukovnik
1. gardijska brigada
17. TIHOMIR (Pavlov) BEDIĆ, pukovnik
Uprava za planiranje i razvoj
18. DRAGUTIN (Petrov) BOŽIĆ, pukovnik
G-2 Uprava za obavještajne poslove
19. STJEPAN (Antunov) DOMJANIĆ, pukovnik
G-3 Uprava za operativne poslove
20. SPOMENKO (Mihovilov) ELJUGA, pukovnik
Uprava sigurnosno-informativne službe
21. JOSIP (Marijanov) ČONDIĆ-BEGOV, pukovnik Zapovjedništvo I. zbornog područja OSRH Karlovac
22. DRAGO (Dragutinov) KRPANIĆ, pukovnik
G-3 Uprava za operativne poslove
23. TIHOMIR (Vinkov) KUNDID, pukovnik
2. brigada gardijska
24. DUŠAN (Nikolin) LJUCOVIĆ, pukovnik
G-7 Uprava za obuku i školstvo
25. MILAN (Žarkov) PINJUH, pukovnik
1. brigada gardijska
26. PETAR (Antunov) RIČKO, pukovnik
G-2 Uprava za obavještajne poslove
27. BORIS (Ilijin) SMILJANIĆ, pukovnik
Uprava za obavještajno-analitičke prosudbe
28. VIKTOR (Stankov) ALEKŠEVIĆ, bojnik
121. brigada Nova Gradiška
29. ZLATKO (Ivin) BRNADA, bojnik
2. brigada gardijska
30. MIHO (Jakovljev) CAPUT, bojnik
2. brigada gardijska
31. DARKO (Milanov) ČANIĆ, bojnik
G-3 Uprava za operativne poslove
32. ZLATKO (Ivanov) ČULIG, bojnik
Uprava za zdravstvo
33. ROBERT (Antin) ČULINA, bojnik
1. brigada gardijska
35. DARKO (Nikin) KATUŠA, bojnik
1. brigada gardijska
36. ŽELJKO (Ivanov) KELEMINOVIĆ, bojnik
2. brigada gardijska
37. SLAVKO (Vjekoslavov) LAMPERT, bojnik
G-3 Uprava za operativne poslove
38. JURE (Anđelkov) LOZO, bojnik
Personalna uprava
39. ANDRIJA (Pavlov) MARDEŠIĆ, bojnik
Personalna uprava
40. DARKO (Josipov) MOŽNIK, bojnik
G-2 Uprava za obavještajne poslove
41. SREĆKO (Ivanov) PANEŽIĆ, bojnik
2. brigada gardijska
42. IVAN (Josipov) PAVIČIĆ, bojnik
Glavni stožer OS RH
43. ANTE (Josipov) POŽAR, bojnik
G-3 Uprava za operativne poslove
44. MATO (Stjepanov) POSAVAC, bojnik
G-3 Uprava za operativne poslove
45. MILORAD (Franjin) VIDEC, bojnik
G-2 Uprava za obavještajne poslove
46. IVICA (Stjepanov) DEBELEC, poručnik bojnog broda
G-2 Uprava za obavještajne poslove
47. SLAVKO (Jurin) BATUR, satnik
Uprava za odnose s javnošću i informiranje
48. VESNA (Ljubomirova) BEŠTEK, satnik
Zapovjedništvo VI. zbornog područja OSRH Varaždin
49. DRAGUTIN (Dragutinov) FORKO, satnik
40. brigada veze
50. MILIVOJ (Josipov) HUCALJUK, satnik
280. vod bespilotnih letjelica
51. JOSIP (Nikolin) JERGOVIĆ, satnik
G-3 Uprava za operativne poslove
52. DRAŽEN (Brankov) KONJAČIĆ, satnik
2. brigada gardijska
53. IVAN (Rudolfov) KOREN, satnik
G-3 Uprava za operativne poslove
54. IVAN (Dragutinov) LAZAR, satnik
1. gardijska brigada
55. TONČI (Ivanov) LEŠ, satnik
Središte za obuku i odgoj vojnika Požega
56. ŽELJKO (Jurajev) MEZAK, satnik
G-3 Uprava za operativne poslove
57. JOSIP (Matin) NEKIĆ, satnik
G-2 Uprava za obavještajne poslove
59. CVJETKO (Jankov) OBRADOVIĆ, satnik
Središte za obuku i odgoj vojnika Požega
60. BORISLAV (Valentinov) PETERNEL, satnik
Središte za obuku i odgoj vojnika Požega
61. JADRANKO (Ivičin) ŠMITLEHNER, satnik
G-2 Uprava za obavještajne poslove
62. BORISLAV (Krunoslavov) ANTOLOVIĆ, natporučnik 280. vod bespilotnih letjelica
63. IGOR (Milanov) FIĆKO, natporučnik
280. vod bespilotnih letjelica
64. ŽELIMIR (Josipov) HORVAT, natporučnik
G-2 Uprava za obavještajne poslove
65. IVAN (Vladin) KRIŽAN, natporučnik
Središnjica »ED«
66. ZVONIMIR (Zvonimirov) ROGIĆ, natporučnik
280. vod bespilotnih letjelica
67. ROZALIJA (Markova) ŠAPINA, natporučnik
Središnjica elektroničkog izviđanja
68. MIROSLAV (Stjepanov) CRNOLATEC, poručnik Središnjica elektroničkog izviđanja
69. SLAVKO (Stjepanov) ĐEKER, poručnik
Središte za obuku i odgoj vojnika Požega
70. ZLATKO (Matin) ČANĐAR, poručnik
280. vod bespilotnih letjelica
71. SILVIO (Tihomirov) HARAMINA, poručnik
280. vod bespilotnih letjelica
72. MLADEN (Rudolfov) JOVANOVAC, poručnik
280. vod bespilotnih letjelica
73. DAVOR (Mijin) KARAKAŠ, poručnik
280. vod bespilotnih letjelica
74. GORDAN (Matin) LAUŠIĆ, poručnik
1. hrvatski gardijski zbor
75. DRAGO (Ilijin) MARKANOVIĆ, poručnik
16. topničko-raketna brigada
76. BRANKA (Ivanova) MIHELČIĆ, poručnik
G-2 Uprava za obavještajne poslove
77. ANDRIJA (Šimin) MIJIĆ, poručnik
66. bojna vojne policije
78. TOMISLAV (Antunov) PINTARIĆ, poručnik
16. topničko-raketna brigada
79. DUNJA (Zvonimirova) PLAČKO-VRŠNAK, poručnik
G-2 Uprava za obavještajne poslove
80. SRETEN (Ivanov) ŠARIĆ, poručnik
G-3 Uprava za operativne poslove
81. VANJA (Milanova) SIJERKOVIĆ, poručnik
G-2 Uprava za obavještajne poslove
83. SNJEŽANA (Matkova) TOKIĆ, poručnik
Uprava za obavještajno-analitičke prosudbe
84. JOSIP (Franjin) BAJEC, časnički namjesnik
Glavni stožer OS RH
85. ZDRAVKO (Stjepanov) VRANIĆ, časnički namjesnik
5. brigada gardijska
86. PERO (Ivanov) NIKOLAŠ, stožerni narednik
Središte za obuku i odgoj vojnika Požega
87. ČEDOMIL (Vladimir) ŠKREBLIN, stožerni narednik
1. brigada gardijska
88. DAMIR (Jurin) SLIŠKO, stožerni narednik
Središte za obuku i odgoj vojnika Požega
89. MIRA (Vinkova) ŽABAROVIĆ-PERKOVIĆ, narednik Zapovjedništvo za obuku
90. DARKO (Ivanov) ARAPOVIĆ, narednik
Zapovjedništvo za obuku
91. SLAVKO (Stjepanov) BAIVIĆ, narednik
2. brigada gardijska
92. ZDRAVKO (Milanov) BARBIR, narednik
16. topničko-raketna brigada
93. IVAN (Katin) BENAKOVIĆ, narednik
5. brigada gardijska
94. ŽELIMIR (Ivičin) BIĆANIĆ, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
95. PREDRAG (Lujđijev) BOGDAN, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
96. ZLATKO (Mirkov) BREŽNI, narednik
16. topničko-raketna brigada
97. JOHNY ROBERT (Johnov) DRATIBI, narednik
16. topničko-raketna brigada
98. STJEPAN (Josipov) DUJMOVIĆ, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
99. ELVIRA (Josipova) ČAVALA, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
100. BOJAN (Antonov) ČONČ, narednik
Središnjica »ED«
101. FRANO (Antin) GLAVINIĆ, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
102. ANĐELKO (Matin) GRAŠO, narednik
G-3 Uprava za operativne poslove
103. ŽELJKO (Franjin) HABRUN, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
104. HRVOJE (Viktorov) KAKOVEC, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
105. IVAN (Josipov) KONIR, narednik
16. topničko-raketna brigada
106. MLADEN (Predragov) KOVAČEVIĆ, narednik
16. topničko-raketna brigada
107. PREDRAG (Zvonkov) KRAVARŠĆAN, narednik
Glavna logistička baza MORH
109. TOMISLAV (Slavkov) MARGETIĆ, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
110. GORAN (Mišin) MATIĆ, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
111. BRANKO (Ivanov) MRAVAK, narednik
40. pukovnija veze
112. DUBRAVKO (Katin) MRZLJAK, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
113. LUKA (Andrijin) OSTRIHON, narednik
G-3 Uprava za operativne poslove
114. TIHOMIR (Mirkov) PETROVIĆ, narednik
16. topničko-raketna brigada
115. MARIN (Antunov) PLIVELIĆ, narednik
5. brigada gardijska
116. IGOR (Vladimirov) PONGRAC, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
117. ZDRAVKO (Josipov) ROGOVSKI, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
118. DUŠAN (Božin) ROGULJIĆ, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
119. IVAN (Božidarev) SLUKAN, narednik
16. topničko-raketna brigada
120. VIOLETA (Slobodanova) TERČEK, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
121. DRAŽEN (Dragutinov) VAĐUNEC, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
122. ANĐELKO (Antin) VUKAS, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
123. VLADIMIR (Rokov) VUKOVIĆ, narednik
G-3 Uprava za operativne poslove
124. DAVOR (Mijin) ZEC, narednik
280. vod bespilotnih letjelica
125. IVAN (Stipanov) ZLOJIĆ, narednik
16. topničko-raketna brigada
126. MARJAN (Josipov) SAMARŽIJA, desetnik
16. topničko-raketna brigada
127. ANTUN (Ružin) SKENDER, desetnik
312. baza logistička
128. FRANJO (Ljupkov) SMOLJAN, razvodnik
1. gardijska brigada
129. ZVONIMIR (Markov) VULETA, razvodnik
1. hrvatski gardijski zbor
130. KRCE (Željkov) ALEN,
16. brigada topničko-raketna
131. DAVOR (Vladimirov) DENKOVSKI,
G-5 Uprava za vojnu strategiju i obrambeno planiranje
133. TOMISLAV (Ljubin) PRLIĆ,
Glavni stožer OS RH
MEDALJOM
»BLJESAK«
posmrtno
1. ROBERT (Dragin) MARIĆ, 1. hrvatski gardijski zbor
Ova Odluka stupa na snagu odmah.
Urbroj: 01-012-00-45/2
Zagreb, 27. srpnja 2000.
PREDSJEDNIK REPUBLIKE
I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
ORUŽANIH SNAGA HRVATSKE
Vrhovnik
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti