POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - valorizacija - pravilnik o radnim - dopuna popisa akcija ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

1281
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2000. godinu objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 33 od 25. ožujka 2000., te se daje
ISPRAVAK
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2000. GODINU
U članku 2. pod B. IZDACI, sljedeće navedene skupine i podskupine trebaju glasiti:

_ _________________________________________________
Sku- Pod- Izdaci Plan
pina skupina za 2000.
_ _________________________________________________
200 FINANCIJSKI I OSTALI VANJSKI IZDACI 5.112.778.409
200-80 Ostali nespomenuti izdaci 497.976.794
310 TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA 11.310.145.910
310-20 Prijenos sredstava neprofitnim organizacijama 639.162.685
600 IZDACI ZA NABAVU, IZGRADNJU I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
KAPITALNIH SREDSTAVA 3.626.745.026
600-10 Zemljište i šume u državnom vlasništvu 183.794.000
600-70 Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 357.733.694
600-80 Gradnja kapitalnih objekata 1.979.629.062
600-90 Investicijsko održavanje 312.441.535
U članku 3. II. POSEBNI DIO sljedeće navedene pozicije i računski planovi
trebaju glasiti:

_ _________________________________________

Pozicija Računski Naziv pozicije Plan
plan za 2000.

_ _________________________________________
025 MINISTARSTVO FINANCIJA
06 Ministarstvo financija - ostali izdaci države
200 FINANCIJSKI I OSTALI VANJSKI IZDACI 2.844.990.534
200-80 Ostali nespomenuti izdaci 151.289.487
200-80-70 Ostali izdaci 151.106.844
104168 200-80-070 Tekuća zaliha proračuna 149.888.322
Ukupno glava 06. 13.723.755.996
Ukupno razdjel 025 14.699.171.420

055 MINISTARSTVO KULTURE
15 Hrvatska matica iseljenika
310 TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA 11.066.633
310-20 Prijenos sredstava neprofitnim organizacijama 11.066.633
310-20-070 Ostali prijenosi sredstava neprofitnim organizacijama 10.216.633
111770 310-20-070 Satelitski TV program za Sjevernu Ameriku 1.500.000
Ukupno glava 15. 16.046.363
Ukupno razdjel 055. 535.151.358

065 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
05 Ministarstvo pomorstva, prometa i veza
Na poziciji 132774 umjesto naziva: "Udio RH Zračnoj luci Pula - rekonstrukcija sustava prilaznih sredstava", treba stajati naziv: ŻUdio RH Zračnoj luci Pula - rekonstrukcija sustava prilaznih svjetlaŽ
25 Uprava za ceste
600 IZDACI ZA NABAVU, IZGRADNJU I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
KAPITALNIH SREDSTAVA 302.545.000
600-10 Zemljište i šume u državnom vlasništvu 43.005.000
600-10-010 Zemljište 43.005.000
136120 600-10-010 Cesta Šmrika - Križišće 1.000.000
136138 600-10-010 Cesta Gorica - Povljana 1.000.000
136146 600-10-010 Brza cesta Vrbovec - Sveta Helena 2.000.000
600-70 Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 31.790.000
600-70-050 Priprema, planiranje i upravljanje projektom 31.790.000
136154 600-70-050 Cesta Gorica - Povljana 800.000
600-80 Gradnja kapitalnih objekata 212.750.000
600-80-010 Gradnja cesta, željeznica i mostova 211.940.000
132975 600-80-010 Jadranska magistrala 0
136162 600-80-010 Cesta Šmrika - Križišće 4.000.000
136179 600-80-010 Zaobilaznica Split - Lovrinac - Stobreč 31.500.000
136187 600-80-010 Rekonstrukcija križanja na ulazu u Rogoznicu 2.500.000
135885 600-80-010 Cesta Gorica - Povljana 6.200.000
135949 600-80-010 Brza cesta Vrbovec - Sveta Helena 55.000.000
600-90 Investicijsko održavanje 15.000.000
600-90-040 Investicijsko održavanje cesta, željeznica i mostova 15.000.000
135973 600-90-040 Cesta Šmrika - Križišće 0
Ukupno glava 25. 1.109.353.235
Ukupno razdjel 065. 3.477.145.348

100 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
05 Ministarstvo zdravstva
200 FINANCIJSKI I OSTALI VANJSKI IZDACI 10.157.263
200-60 Izdaci za zdravstvo 7.921.603
200-60-090 Ostali izdaci izravno vezani za zdravstvo 7.921.603
121089 200-60-090 Sredstva za Program izvršenja nacionalne strategije
suzbijanja zloupotrebe droga u RH i
zdravstvena zaštita stranaca 0
121097 200-60-090 Izdaci vezani na Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca 0
121089 200-60-090 Sredstva za Program izvršenja nacionalne strategije
suzbijanja zloupotrebe droga u RH i
ostali zdravstveni programi 7.721.848
121097 200-60-090 Izdaci za provedbu Zakona o ograničavanju uporabe
duhanskih proizvoda 199.755
Ukupno glava 05. 1.259.167.207
Ukupno razdjel 100. 1.261.139.231
Ukupno Proračun 54.938.056.100

U dijelu Kapitalna ulaganja i kapitalni projekti s pripadajućim tekućim
izdacima za 2000. godinu sljedeći navedeni razdjeli trebaju glasiti:


_ ____________________________________________
Pozicija Računski Naziv pozicije Plan
plan za 2000.
_ ____________________________________________
Razdjel 065 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
05 25 Uprava za ceste
R 300191 JADRANSKA MAGISTRALA
600-10-010 Zemljište 15.000.000
113739 600-10-010 Most ŻDubrovnikŽ 15.000.000
600-70-050 Priprema, planiranje i upravljanje projektom 1.000.000
135844 600-70-050 Jadranska magistrala 1.000.000
600-80-010 Gradnja cesta, željeznica i mostova 34.000.000
132975 600-80-010 Jadranska magistrala 0
136179 600-80-010 Zaobilaznica Split - Lovrinac - Stobreč 31.500.000
136187 600-80-010 Rekonstrukcija križanja na ulazu u Rogoznicu 2.500.000
Ukupno za projekt 50.000.000

R 302540 CESTA GORICA - POVLJANA
600-10-010 Zemljište 1.000.000
136138 600-10-010 Cesta Gorica - Povljana 1.000.000
600-70-050 Priprema, planiranje i upravljanje projektom 800.000
136154 600-70-050 Cesta Gorica - Povljana 800.000
600-80-010 Gradnja cesta, željeznica i mostova 6.200.000
135885 600-80-010 Cesta Gorica - Povljana 6.200.000
Ukupno za projekt 8.000.000
R 302582 CESTA ŠMRIKA - KRIŽIŠĆE
600-10-010 Zemljište 1.000.000
136120 600-10-010 Cesta Šmrika - Križišće 1.000.000
600-80-010 Gradnja cesta, željeznica i mostova 4.000.000
136162 600-80-010 Cesta Šmrika - Križišće 4.000.000
600-90-040 Investicijsko održavanje cesta, željeznica i mostova 0
135973 600-90-040 Cesta Šmrika - Križišće 0
Ukupno za projekt 5.000.000
R 303606 BRZA CESTA VRBOVEC - SVETA HELENA
600-10-010 Zemljište 2.000.000
136146 600-10-010 Brza cesta Vrbovec - Sveta Helena 2.000.000
600-80-010 Gradnja cesta, željeznica i mostova 55.000.000
135949 600-80-010 Brza cesta Vrbovec - Sveta Helena 55.000.00
Ukupno za projekt 57.000.000
Ukupno za glavu 25. 302.545.000
Ukupno za razdjel 065. 345.713.076Klasa: 400-06/00-01/01
Zagreb, 6. lipnja 2000.
Tajnica
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti