POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - oglasi - pravilnik o vremenskim - naputak o plaćanjima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
540
Na temelju članka 21. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98, 135/98 i 105/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2000. godine donijela
UREDBU
O NAČINU POSTUPANJA I POHRANE IZJAVA O IMOVINI DUŽNOSNIKA KOJE IMENUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
Državni dužnosnici koje imenuje Vlada Republike Hrvatske predaju Vladi Republike Hrvatske pisane izjave o imovini stupanjem na dužnost i prestankom obnašanja dužnosti.
Članak 2.
Izjava o imovini državnog dužnosnika na dan stupanja na dužnost daje se na obrascu broj 1., a izjava o imovini državnog dužnosnika na dan prestanka obnašanja dužnosti daje se na obrascu broj 2.
Obrasci iz stavka 1. ovog članka nalaze se u prilogu ove Uredbe i njezin su sastavni dio.
Članak 3.
Državnim dužnosnicima koje imenuje Vlada Republike Hrvatske obrasce iz članka 2. ove Uredbe dostavlja tajnik Vlade Republike Hrvatske.
Dužnosnici iz stavka 1. ovog članka popunjene obrasce vraćaju tajniku Vlade Republike Hrvatske koji ih deponira u Tajništvu Vlade Republike Hrvatske.
Članak 4.
Nakon prestanka obnašanja dužnosti određenog državnog dužnosnika kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske, izjave o njegovoj imovini čuvaju se u Tajništvu Vlade Republike Hrvatske još godinu dana, a nakon toga se arhiviraju.
Članak 5.
Predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministri izjave o imovini daju na obrascima iz članka 2. ove Uredbe i predaju ih tajniku Vlade Republike Hrvatske koji ih prosljeđuje Predsjedniku Republike Hrvatske.
Članak 6.
Izjave iz članka 1. ove Uredbe, putem Ureda za odnose s javnošću, mogu se i javno objaviti.
Članak 7.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/00-01/05
Urbroj: 5030102-00-2
Zagreb, 2. ožujka 2000.
Predsjednik
Ivica Račan, v. r.
OBRAZAC BROJ 1.


               IZJAVA O IMOVINI NA DAN STUPANJA
                    NA DUŽNOST

1. Ime i prezime: _______________________________________________

2. JMBG: _ ____

3. Adresa stanovanja: ___________________________________________

4. Mjesto ro?enja: ______________________________________________

5. Dužnost na koju je imenovan i datum imenovanja: ______________

_ _____________

6. Ime i prezime braenog druga i djece s kojom živi u zajedničkom

domaćinstvu ili zajednički poslovno djeluje: ____________________

_ _____________

_ _____________

7. Imovina dužnosnika:

7.1. Redovita primanja (mjesečna plaća): ________________________

7.2. Mjeseeni prihodi od imovine (zakup, najam i sl.): __________

_ _____________

7.3. Ostala primanja (ugovori o djelu, autorski honorari, intelek-

tualno vlasništvo i sl.): _______________________________________

_ _____________

7.4. Dionice i udjeli u trgovaekim društvima ili investicijskim

fondovima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu: _________________

_ _____________

7.5. Nekretnine (zemljišta, kuae, stanovi, kuae za odmor, s nazna-

kom lokacije i površine): _______________________________________

_ _____________

7.6. Pokretnine (vozila, zrakoplovi, plovila i druge pokretnine u

ukupnoj vrijednosti veaoj od 100.000,00 kuna): __________________

_ _____________

7.7. Noveana sredstva na raeunima hrvatskih ili inozemnih banaka u

ukupnom iznosu iznad 100.000,00 kuna: ___________________________

_ _____________

7.8. Dugovi i kreditne obveze u ukupnom iznosu iznad 100.000,00 ku-

na: _ ________


_ _____________

8. Imovina braenog druga i djece u zajedniekom domaainstvu ili koja

s dužnosnikom zajednieki poslovno djeluju:

8.1. Redovita primanja (mjeseena plaaa): _________________________

8.2. Mjeseena primanja temeljem elanstva u nadzornim ili upravnim

odborima, drugim organima trgovaekih društava ili javnih poduzeaa,

odnosno ustanova ili fondova: ____________________________________

8.3. Mjeseeni prihodi od imovine (zakup, najam i sl.): ___________

_ ______________

8.4. Ostala primanja (ugovori o djelu, autorski honorari, intelek-

tualno vlasništvo i sl.): ________________________________________

_ ______________

8.5. Dionice i udjeli u trgovaekim društvima ili investicijskim fon-

dovima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu: _____________________

_ ______________

8.6. Nekretnine (zemljišta, kuae, stanovi, kuae za odmor, s naznakom

lokacije i površine): ____________________________________________

_ ______________

8.7. Pokretnine (vozila, zrakoplovi, plovila i druge pokretnine u

ukupnoj vrijednosti veaoj od 100.000,00 kuna): ___________________

_ ______________

8.8. Noveana sredstva na raeunima hrvatskih ili inozemnih banaka u

ukupnom iznosu iznad 100.000,00 kuna:

_ ______________

8.9. Dugovi i kreditne obveze u ukupnom iznosu iznad 100.000,00 ku-

na: _ __________

_ ______________


     Datum izjave:                     POTPIS DUŽNOSNIKA

____________________________           ____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti