POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - uvid - završni račun stalne - uredba o pravu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
I MJERITELJSTVO
2347
Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 55/96.) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZATNOME POTVRĐIVANJU DIZALA NA ELEKTRIČNI POGON ZA VERTIKALNI PRIJEVOZ OSOBA I TERETA TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA POTVRĐIVANJE TIH PROIZVODA
Članak 1.
U Pravilniku o obaveznom atestiranju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list« broj 27/90) u članku 6. stavak 1. točka 3) brišu se riječi »regulatora brzine, zahvatnog uređaja, zabrave vrata voznog okna, odbojnika,«
Iza točke 3) dodaje se nova točka 4) koja glasi:
»4) potvrde o sukladnosti (certifikate) regulatora brzine, zahvatnog uređaja, zabrave vrata voznog okna, odbojnika;
Dosadašnje točke: 4), 5), 6), 7) i 8) postaju točke: 5), 6), 7), 8) i 9).
Članak 2.
Članak 10. mijenja se i glasi:
»Članak 10.
Dizalo za koje je izdana potvrda o sukladnosti ovlaštena pravna osoba označuje potvrdbenim znakom.
Potvrbeni znak utiskuje se na samoljepljivu foliju kojom se osigurava njegova višegodišnja uporaba a stavlja se na vidljivo mjesto u strojarnici.
Potvrdbeni znak je crvene boje, a izgled i upotreba mu je utvrđena Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, broj 88/98, 65/98 i 8/99), pri čemu veličina »B« iz članka 1. tog pravilnika iznosi 100 mm.«
Članak 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-02/26
Urbroj: 558-04/3-00-1
Zagreb, 7. prosinca 2000.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti