POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - sporazumi i ugovori - uputa o provedbi - uredba o raspolaganju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA DISKOGRAFSKA UDRUGA
2246
Na temelju članka 120a. Zakona o autorskom pravu (»Narodne novine 9/99), utvrđenog člankom 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu (»Narodne novine« 76/99), Upravni odbor Hrvatske diskografske udruge (u nastavku: HDU) na svojoj sjednici od 4. veljače 2000. donio je
PRAVILNIK
O NAKNADAMA ZA ISKORIŠTAVANJE FONOGRAMA
Članak 1.
Za emitiranje, priopćavanje javnosti i druge oblike iskorištavanja (u nastavku. iskorištavanje) fonograma koje štiti HDU, osim iskorištavanja od korisnika s kojima HDU ima sklopljen poseban ugovor kojim se dozvoljava iskorištavanje i uređuje plaćanje naknada, plaća se naknada po Tarifi naknada za emitiranje, priopćavanje javnosti i druge oblike iskorištavanja fonograma (u nastavku: Tarifa) koja je sastavni dio ovog pravilnika.
Naknadu iz stavka 1. ovog članka naplaćuje HDU.
Naknadu naplaćenu na dobrotvornim priredbama organiziranim u humanitarne svrhe na kojima se koriste fonogrami HDU će uplatiti na račun humanitarne organizacije u čiju je korist priredba organizirana, bez odbitka troškova naplate, uz uvjet da izvođači nastupaju besplatno, da su ispunjene sve pretpostavke da bi se priredba smatrala dobrovoljnom i humanitarnom te da organizator u službenom programu navede HDU kao sudionika na tim priredbama.
Članak 2.
Naknada se plaća u slučaju kada se fonogram koji je stavljen u promet koristi za emitiranje preko radija ili televizije ili drugo priopćavanje javnosti (sekundarno korištenje).
Naknada se ne plaća za iskorištavanje fonograma:

  1. radi nastave i u obliku nastave – ako se ne naplaćuju ulaznice i ako nema drugih naplata
  2. na školskim svečanostima – ako je ulaz besplatan
  3. pri izvještavanju o tekućim događajima uz kratke odlomke izvedbe.

Članak 3.
Fonogramom se, prema ovom pravilniku, smatra svako isključivo zvučno fiksiranje zvukova izvedbe ili drugih zvukova.
Članak 4.
Izvedba u živo uz glazbenu pratnju (djelomičnu ili u cijelosti) sa fonograma (playback), ili bilo koju drugu vrstu pratnje sa fonograma, smatra se iskorištavanjem fonograma.
Članak 5.
Mehaničkom glazbom, prema ovom pravilniku, smatra se glazba koja se izvodi sredstvima za mehaničku i digitalnu reprodukciju (gramofon, CD, glazbeni automat, magnetofon, kasetofon, radioaparat, televizor, videoaparat ili bilo koje postojeće ili buduće sredstvo ili sustav za reprodukciju zvuka i/ili slike).
Članak 6.
Naknada za iskorištavanje fonograma u određenim tarifnim kategorijama utvrđuje se u bodovima, a vrijednost boda iskazuje se u kunama.
Vrijednost boda i iznose naknada u Tarifi utvrđuje Upravni odbor HDU, a stupaju na snagu danom donošenja odluke.
Članak 7.
Korisnik je dužan HDU u predviđenom roku dostaviti istinite i točne podatke koji služe kao osnova za utvrđivanje i raspodjelu naknade.
Ako korisnik ne dostavi istinite i točne podatke iz stavka 1. ovog članka, visina naknade utvrđuje se trostruko od najvećeg iznosa naknade navedene u odgovarajućem tarifnom broju.
Članak 8.
Ako se na jednoj priredbi ili kod jednog korisnika koristi više aparata za izvedbu mehaničke glazbe, naknada se plaća posebno za svaki aparat.
Članak 9.
Korisnik plaća naknadu bez obzira na to tko je vlasnik aparata ili instrumenta.
Korisnik je dužan HDU omogućiti uvid u dokumentaciju koja služi kao osnova za utvrđivanje elemenata pri raspodjeli naknada.
Članak 10.
Ako je prostor (ugostiteljska radnja, hotel, diskoklub, diskobar, noćni klub, noćni bar, prijevozno sredstvo, stadion i sl.) dan u zakup, zakupodavac je obvezan platiti Tarifom određenu naknadu za iskorištavanje fonograma, ako ugovorom o zakupu nije izričito određeno da naknadu plaća zakupac.
U slučaju da zakupac ne izvrši ugovorom o zakupu preuzetu obvezu plaćanja naknade za iskorištavanje fonograma, zakupodavac odgovara solidarno za plaćanje naknade za iskorištavanje fonograma.
Odredba iz gornjeg stavka odnosi se i na sredstva za mehaničku reprodukciju te na zakupljene telefonske brojeve.
Članak 11.
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, organizacije za radio i tv difuziju plaćaju naknadu prema odgovarajućem tarifnom broju ovisno o pretplati, prihodima od promidžbenog programa i drugim prihodima.
Članak 12.
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, za emitiranje, priopćavanje javnosti i iskorištavanje fonograma preko telefona plaća se naknada prema odgovarajućem tarifnom broju ovisno o broju registriranih impulsa.
Članak 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2000.
Zagreb, 4. veljače 2000.
Predsjednik
Hrvatske diskografske udruge
Miroslav Škoro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti