POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - odluke u hrvatskoj - odluka o općinskim - odluka o imenovallju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
529
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu dr. sc. Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci dr. sc. Velimir Belajec, Marijan Hranjski dr. iur., dr. sc. Petar Klarić, mr. sc. Ivan Matija, Ivan Mrkonjić dr. iur., dr. sc. Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević dr. iur. i Milan Vuković dr. iur., odlučujući o prijedlogu Dalibora Ilića iz Varaždina za pokretanje postupka ocjene ustavnosti, na sjednici održanoj dana 23. veljače 2000. godine, donio je sljedeću
ODLUKU
Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ukida se odredba članka 18. stavka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, br. 69/97).
Obrazloženje
Dalibor Ilić iz Varaždina podnio je prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske odredbe članka 18. stavka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, br. 69/97).
Osporena odredba glasi:
»Članak 18.
1) Ako porezni obveznik nastanak porezne obveze ne prijavi u propisanom roku, redoviti porez na promet nekretnina povećava se za 20%. Povećani porez ne može iznositi manje od 1.000,00 kuna.«
Podnositelj smatra da je osporena odredba u nesuglasju s Ustavom Republike Hrvatske: s jednakošću, socijalnom pravdom i vladavinom prava, kao jednim od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, između ostalih, propisane odredbom članka 3. i s pravom propisanim odredbom članka 51. da je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima i da se porezni sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.
Navedenu nesuglasnost osporene odredbe s Ustavom podnositelj ističe prvenstveno iz razloga što se istom narušava ravnopravni gospodarski položaj adresata na koje se Zakon odnosi, u pogledu visine sankcije, u obliku povećanog poreza, za eventualno počinjeni prekršaj - neprijavljivanje porezne obveze u propisanom roku.
Podnositelj predlaže usvojiti prijedlog i ukinuti osporeni članak Zakona o porezu na promet nekretnina.
Prijedlog je osnovan.
Ukinutom odredbom se, zapravo, utvrđuje uvećani porez zbog nepravodobnog podnošenja porezne prijave, dakle zbog djela koje u biti predstavlja prekršaj.
Time se u pravni sustav uvodi nekakav »kazneni« porez, što je suprotno smislu i svrsi oporezivanja, a također je to protivno ustavnim načelima o sudjelovanju u podmirenju javnih troškova u skladu s gospodarskim mogućnostima te načelima jednakosti i pravednosti poreznog sustava, u smislu odredbe članka 51. Ustava Republike Hrvatske.
Osim toga, ocjenjujući navode iz prijedloga podnositelja, Sud je analizirajući i ostale odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina utvrdio sljedeće:
Odredbom članka 23. istog Zakona, propisano je da se, između ostalog, u pogledu plaćanja poreza i vođenja prekršajnog postupka primjenjuju supsidijarno odredbe Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 25/95, 52/95, 106/96 i 164/98).
Navedenim Zakonom, člankom 103., propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kazniti za prekršaj porezni obveznik koji ne podnese poreznu prijavu u propisanom roku.
Pokretanje i vođenje prekršajnog postupka u takvim slučajevima, kao i donošenje rješenja o prekršaju, propisano je člankom 108. i člankom 109. naznačenog Zakona.
U konkretnom slučaju, stajalište je Suda da ukinuti članak 18. stavak 1. naznačenog Zakona materijalno oštećuje porezne obveznike niže porezne osnovice u slučaju kada isti zakasne s prijavom svoje porezne obveze. To iz razloga što se u njihovom slučaju, u odnosu na porezne obveznike više porezne osnovice i obzirom na činjenicu da povećani porez ne smije biti manji od 1.000,00 kuna, porez povećava za više od 20%. Nasuprot tome, porezni obveznici više porezne osnovice povećanje svog poreza, zbog istog poreznog prekršaja, plate samo u iznosu od 20% povećanja osnovice.
Slijedom navedenog, u ustavnosudskom postupku zaključak je Ustavnog suda Republike Hrvatske da je ukinuta odredba članka u nesuglasju s odredbama članka 3. i članka 51. Ustava Republike Hrvatske.
U smislu odredbe članka 53. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99) odlučeno je kao u izreci.
Broj: U-I-1023/1999
Zagreb, 23. veljače 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti