POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - odluke u hrvatskoj - financijski plan republičkog - popis stanica za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA
1817
Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (»Narodne novine«, broj 91A/93 i 36/98) i članka 67. stavak 1. točke 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 6. rujna 2000. godine, donio je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA DEVIZNE DOKUMENTARNE KONTROLE
I.
U točki III. podtočki 3. Odluke o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole (»Narodne novine« broj 51/99) u stavku 1. iza riječi »inozemstvu« dodaju se riječi »odnosno prodanu u inozemstvu nakon uvoza radi ponovnog izvoza u nepromijenjenom stanju«.
II.
U točki III. podtočki 3. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Po ugovoru o prodaji inozemnog potraživanja domaćoj ovlaštenoj banci (forfait odnosno faktoring) podnosi se kopija ili preslika ugovora, a umjesto izvješća o naplati iz inozemstva (Nalog br. 10) dostavlja se dokument o primitku kunske protuvrijednosti od ovlaštene banke s podacima propisanim u stavku 1. ove podtočke«.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
III.
U točki III. podtočki 4. tekst iza riječi »inozemstvu« briše se i dodaje novi tekst koji glasi »odnosno kupljenu i uvezenu te ponovno izvezenu robu u nepromijenjenom stanju, i to u roku od 15 dana od dana prijema fakture za kupljenu robu, a fakturu za prodanu robu, uz naplatu i pregled priljeva deviza, u roku i na način iz podtočke 3. ove točke.«
IV.
U točki III. iza podtočke 8. dodaje se nova podtočka 8a. koja glasi:
»8a. po poslovima izvođenja investicijskih radova u zemlji, koje domaća pravna osoba temeljem kooperacijskog odnosno podizvođačkog ugovora obavlja u okviru ustupanja izgradnje investicijskog objekta u zemlji stranom izvođaču radova, podnosi se dokumentacija propisana ovom Odlukom u rokovima i na način kao i za izvođenje investicijskih radova u inozemstvu«.
V.
U točki III. podtočki 9. iza riječi »izvršena« briše se zarez i dodaju riječi »te podatak o broju i datumu ugovora iz nadzorne knjige,«
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
O. br. 549/2000.
Zagreb, 6. rujna 2000.
Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Željko Rohatinski, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti