POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - odluke sudova - pravilnik o svjedodžbama - popis stručnih naziva ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA
1816
Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99 i 75/99), ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja, donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLU PROJEKATA
Članak 1.
U članku 2. stavku 1. podstavak 1. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, br. 2/00) mijenja se i glasi:
»1. mehaničku otpornost i stabilnost
– betonskih i zidanih konstrukcija,
– metalnih i spregnutih konstrukcija,
– drvenih konstrukcija,
– temeljnih konstrukcija, konstrukcija zaštite građevnih jama i
– podzemnih građevina, temeljnog i saniranog tla te nasutih građevina
– i odlagališta,
– konstrukcija hidrotehničkih građevina,«
Članak 2.
U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Ovlaštenje se daje ovlaštenom arhitektu ili ovlaštenom inženjeru s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju, koji je projektirao složene građevine i koji je na drugi način dao značajni doprinos tehničkoj struci.«
Članak 3.
U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:
»O složenosti građevina i značaju doprinosa kandidata tehničkoj struci, u smislu ovoga Pravilnika, odlučuje u postupku davanja mišljenja o kandidatu Stručni odbor za poslove kontrole projekata.«
Članak 4.
U članku 5. stavku 1. iza riječi: »Zakonom o gradnji« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Pravilnikom o kontroli projekata«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»Smatra se da revident nije u svojem radu postupao u skladu sa Zakonom o gradnji, Pravilnikom o kontroli projekata i ovim Pravilnikom ako mu je poništeno izvješće o kontroli projekta ili ako nije dostavio dva ili više godišnjih izvješća o obavljenim kontrolama.«
U stavku 3. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »dvije«.
Članak 5.
U članku 6. stavku 1. riječi: »ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja« zamjenjuje se riječima: »ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»Šest članova Odbora su istaknuti stručnjaci za pojedina područja projektiranja koje predlaže između svojih članova Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a jedan član i tajnik Odbora su državni službenici Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«
U stavku 4. riječ: »kojeg« zamjenjuje se riječju: »koji«.
Članak 6.
Stručni odbor za poslove kontrole projekata osnovan sukladno članku 6. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/00) obavljat će poslove Odbora po ovom Pravilniku do osnivanja Odbora sukladno članku 5. ovoga Pravilnika.
Članak 7.
Postupci pokrenuti po Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/00) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po tom Pravilniku.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 360-01/00-04/03
Urbroj: 531-01-00-1
Zagreb, 8. rujna 2000.
Ministar
Božo Kovačević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti