POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - službeni dio - odluka o sufinanciranju - zakon o osiguranju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

GRADSKA SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA
2240
Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« 30/94 i 72/94) i članka 36. točke 6. Statuta Grada Zagreba (»Službeni glasnik Gada Zagreba« 19/99) uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja (Klasa: 612-07/00-26/027, Urbroj: 531-06/2-RD-00-2 od 19. rujna 2000.), Gradska skupština Grada Zagreba, na 6. sjednici, 14. studenoga 2000., donijela je
ODLUKU
O PROGLAŠAVANJU PERIVOJA SRPANJSKIH ŽRTAVA U ZAGREBU SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE
Članak 1.
Perivoj srpanjskih žrtava u Zagrebu na k.č. broj: 303 i 304 sve k.o. Centar, ukupne površine od 2,1 ha, proglašava se spomenikom parkovne arhitekture.
Članak 2.
Granica spomenika parkovne arhitekture – Perivoja srpanjskih žrtava ucrtana je na katastarskoj karti mjerila 1:1000 koja je sastavni dio ove odluke.
Granicu čini:
na jugu: ulazni portal u nekadašnje Jurjevsko groblje i južni krak ogradnog zida groblja; na zapadu: djelomično ogradni zid, granice parcela Osnovne škole K.Š. Gjalskoga s igralištem i stambenih objekata Lepa Ves 2-8; na sjeveru Becićeve stube; na istoku dio Jurjevske ulice.
Članak 3.
Na spomenik parkovne arhitekture primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prirode i drugi propisi koji se odnose na zaštitu prirode, a treba ga njegovati i održavati suglasno mjerama zaštite.
Članak 4.
Mjere zaštite Perivoja srpanjskih žrtava – spomenika parkovne arhitekture propisat će, uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Članak 5.
Na temelju ove odluke spomenik parkovne arhitekture – Perivoj srpanjskih žrtava u Zagrebu upisat će se u Upisnik zaštićenih dijelova prirode što se vodi u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« i bit će objavljena u »Službenom glasniku Grada Zagreba«.
Klasa: 612-07/00-01-2
Urbroj: 251-11-04-00-4
Zagreb, 14. studenoga 2000.
Predsjednik
Gradske skupštine
dr. sc. Franjo Zenko, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti