POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - odluke o propisima - pravilnik o pomorskom - naredba o ustanovljenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
OBJAVA
526
Temeljem članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine« br. 118/99) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 14. siječnja 2000. godine donijelo je
DODATNE I NOVE MJERE AKTIVNE POLITIKE U ZAPOŠLJAVANJU
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem članka 14. donijelo je na sjednici održanoj 14. siječnja 2000. godine dodatne i nove mjere u provedbi Nacionalne politike zapošljavanja.
Mjere su osmišljene tako da se nastavljaju na postojeće mjere aktivne politike koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje u provedbi Nacionalne politike zapošljavanja. Cilj mjesta jest dodatno potaknuti zapošljavanje pojedinih kategorija nezaposlenih osoba za koje se drži da je pri njihovom zapošljavanju potrebna posebna pomoć. Dodatne se mjere nastavljaju na postojeće mjere 1., 2., i 4.
Dodatnim mjerama cilja se na sljedeće skupine nezaposlenih:
Mjera-1D1 Vježbenici (u dijelu državne uprave i javnih ustanova),
Mjera-1D2 Osobe KV-VKV zanimanja bez radnog iskustva (u obrtništvu),
Mjera 5. Ženske osobe iznad 45 godina starosti i 20 godina radnog staža, te muške osobe iznad 50 godina starosti i 25 godina radnog staža,
Mjera 6. Invalidne osobe,
Mjera 7. Sve registrirane nezaposlene osobe na slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske i Grada Vukovara.
Paket dodatnih mjera za poticanje zapošljavanja eksperimentalni je program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje trajanje kojega će ovisiti o dinamici odobrenih zahtjeva i financijskim mogućnostima Zavoda.
Mjera-1D1 SUFINANCIRANJE VJEŽBENIKA U DRŽAVNOJ UPRAVI I JAVNIM USTANOVAMA
Ovom mjerom sufinancirat će se zapošljavanje vježbenika u tijelima državne uprave (ministarstvima) i javnim ustanovama koje neposredno pružaju usluge u zdravstvu i socijalnoj skrbi, zapošljavanje znanstvenih novaka (zdravstvene ustanove: bolnice, domovi zdravlja, poliklinike, rehabilitacijski centri i sl., ustanove socijalne skrbi: domovi za nezbrinutu djecu, starački domovi i dr., znanstveno-tehnološke ustanove: fakulteti i instituti i sl.)
Visina subvencije - Subvencionirat će se bruto plaća zaposlenika (vježbenika, znanstvenog novaka) u 100% iznosu prema stručnoj spremi (visoka stručna sprema do 2.000 kuna neto plaće, viša stručna sprema do 1.800 kuna neto plaće i srednja stručna sprema do 1.500 kuna neto plaće) u trajanju vježbeničkog staža.
Ciljane skupine nezaposlenih osoba jesu:
- osobe do 30 godina starosti;
- nezaposlene osobe srednje, više i visoke stručne spreme bez radnog iskustva u zanimanju (prethodnim radnim iskustvom ne smatra se radni staž do 6 mjeseci u zanimanju i do 12 mjeseci izvan zanimanja);
- najmanje 6 mjeseci na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
- prednost hrvatskim braniteljima prema članku 21. Zakona o pravima hrvatskih branitelja.
Trajanje subvencije
Za vježbenike u tijelima državne uprave:
- osobe srednje stručne spreme do 14 mjeseci
- osobe više stručne spreme do 16 mjeseci
- osobe visoke stručne spreme do 20 mjeseci.
Vježbenici u javnim ustanovama:
- bez obzira na stručnu spremu najduže 12 mjeseci.
Uvjeti koje mora ispunjavati poslodavac
- popunjen zahtjev i dostavljen Zavodu u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o radu,
- zaprimljena prijava potrebe za radnikom,
- poslodavac je uz zahtjev dužan priložiti propisanu dokumentaciju,
- sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme prema dužini trajanja subvencije,
- suglasnost Državnog ravnateljstva za upravu i nadležnosti u upravi (Ministarstvo uprave) za tijela državne uprave u javne ustanove.
Isplata sredstava poslodavcu
- Isplata sredstava obavlja se svaka tri mjeseca (unaprijed); poslodavac se obvezuje svaka tri mjeseca dostaviti popis sufinanciranih osoba i dokaze o njihovim isplaćenim plaćama.
Mjera-1D2 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA KV - VKV ZANIMANJA BEZ RADNOG ISKUSTVA U OBRTNIŠTVU
Ovom mjerom sufinanciraju se u obrtništvu skupine osoba KV-VKV zanimanja bez radnog iskustva, kako nezaposlene osobe s evidencije Zavoda, tako i djeca koja se izravno iz školskih klupa uključuju u svijet rada.
Visina i trajanje subvencije
- Bruto plaća zaposlenika u iznosu od 100% u trajanju 6 mjeseci temeljem 1.500,00 kuna neto plaće i sveukupnih doprinosa i poreza na i iz plaće;
- Nakon 6-mjesečnog financiranja poslodavac koristi Mjeru 1., tj. sufinancira mu se 41.4% bruto plaće zaposlenika u trajanju od 18 mjeseci. Ako se hrvatski branitelj uklapa u ciljanu skupinu, tad se nakon vježbeničkog staža može primijeniti Mjera 4., kojom se sufinancira 70% bruto plaće u 6 mjeseci rada i 50% u daljnjih 12 mjeseci;
- Poslodavac je dužan sa zaposlenikom sklopiti ugovor o radu na 24 mjeseca, s time da zaposlenika može u prva 3 mjeseca zamijeniti. Ako zaposlenik ne zadovoljava kriterije poslodavac može zatražiti aneks ugovora za novu nezaposlenu osobu iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Ciljana skupina
1. Sufinanciranje zapošljavanja osoba KV i VKV zanimanja bez radnog iskustva, koje su na evidenciji duže od 6 mjeseci u obrtništvu (izuzev trgovine i ugostiteljstva, pravnih osoba i zanimanja) u zanimanju za koje su se školovale.
- prednost hrvatskim braniteljima prema članku 21. Zakona o pravima hrvatskih branitelja;
2. Sufinanciranje zapošljavanja osoba bez radnog iskustva (KV i VKV zanimanja) koje će završiti školovanje u školskoj godini 1999/2000. i nadalje svake iduće godine. Tijekom školske godine stručni suradnici iz profesionalne orijentacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje anketirat će djecu koja imaju ugovor o naukovanju u završnim razredima obrtničkih zanimanja. Obrtnici, kod kojih učenici obavljaju obveznu praksu, upoznat će se s mogućnošću šestomjesečnog subvencioniranja troškova rada učenika, ako istog učenika uzmu u radni odnos po završetku njegova školovanja uz napomenu da se isti ne moraju prijaviti na evidenciju Zavoda.
Uvjeti koje mora ispunjavati poslodavac:
- popunjen zahtjev i dostavljen Zavodu u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o radu,
- zaprimljena Prijava potrebe za radnikom,
- poslodavac je uz zahtjev dužan priložiti propisanu dokumentaciju,
- potpisati ugovor o radu sa zaposlenikom na 24 mjeseca,
- tijekom prva tri mjeseca poslodavac može bez sankcija prekinuti radni odnos sa sufinanciranom osobom ali je dužan sa Zavoda uzeti zamjenu u propisanom roku.
- poslodavac se obvezuje da, u roku u kojemu je sklopio ugovor o radu sa zaposlenikom, neće smanjivati ukupan broj zaposlenika na neodređeno vrijeme.
Obveze financirane osobe
- Financirana osoba s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama. U prva tri mjeseca posloprimac može otkazati ugovor o radu bez sankcija. Ako nakon tog roka otkaže ugovor iz neopravdanih razloga, dužan je vratiti 10% sredstava uplaćenih za njegovo zapošljavanje.
Povrat sredstava poslodavcu
- Sredstva se uplaćuju za razdoblje od tri mjeseca, i to unaprijed. Nakon 3 i 6 mjeseci poslodavac je dužan dostaviti popis sufinanciranih osoba i dokaze o njihovim isplaćenim plaćama.
- Za preostalo razdoblje (18 mjeseci) isplata se obavlja u obliku povrata doprinosa na i iz bruto plaće svaka tri mjeseca za proteklo tromjesečje (prema pravilima Mjere 1.).
Mjera 5. SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA ŽENSKIH OSOBA IZNAD 45 GODINA STAROSTI I 20 GODINA RADNOG STAŽA, TE MUŠKIH OSOBA IZNAD 50 GODINA STAROSTI i 25 GODINA RADNOG STAŽA
Ovom se mjerom sufinancira zapošljavanje ženskih osoba iznad 45 godina starosti i 20 godina radnog staža, te muških osoba iznad 50 godina starosti i 25 godina radnog staža koje su na evidenciji Zavoda duže od 6 mjeseci.
Visina i trajanje subvencije
Poslodavcu će se subvencionirati:
- bruto plaća zaposlenika u iznosu od 100% temeljem 2.500 kuna neto plaće i sveukupni doprinosi poreza na i iz plaće u trajanju od 6 mjeseci, te
- ako poslodavac zaposlenika zadrži u radnom odnosu, Zavod će poslodavcu vratiti doprinose na i iz bruto plaće zaposlenika za razdoblje od 12 mjeseci (Mjera 2.)
Ciljane skupine nezaposlenih osoba jesu:
- sve nezaposlene osobe navedene kategorije bez obzira na stručnu spremu,
- najmanje 6 mjeseci na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
- prednost hrvatskim braniteljima prema članku 21. Zakona o pravima hrvatskih branitelja.
Uvjeti koje mora ispunjavati poslodavac:
- popunjen zahtjev i dostavljen Zavodu u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o radu;
- zaprimljena Prijava potrebe za radnikom,
- poslodavac je uz zahtjev dužan priložiti propisanu dokumentaciju,
- sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci, uz mogućnost da se u prva tri mjeseca, ako poslodavac nije zadovoljan zaposlenikovim radom, nakon obavljene ocjene uspješnosti rada, može sa zaposlenikom prekinuti ugovor i sklopiti novi s drugim zaposlenikom s evidencije nezaposlenih.
Uvjeti koje mora ispunjavati financirana osoba
- S Hrvatskim zavodom za zapošljavanje financirana osoba potpisuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
- Financirana osoba može poslodavcu podnijeti u prva tri mjeseca otkaz. Podnese li otkaz nakon toga roka, tad mora Zavodu vratiti 10% sredstava uloženih u njegovo zapošljavanje.
Povrat uplaćenih doprinosa poslodavcu
- U prvih 6 mjeseci isplata sredstava se obavlja svaka tri mjeseca unaprijed. Nakon prvog a i drugog tromjesečja poslodavac je dužan dostaviti popis sufinanciranih osoba i dokaze o njihovim isplaćenim plaćama.
- Isplata za sve ostalo razdoblje obavlja se u obliku povrata doprinosa na i iz bruto plaće svaka tri mjeseca za proteklo tromjesečje (prema pravilima Mjere 2.).
Mjera 6. SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA INVALIDNIH OSOBA
Visina i dužina subvencije
Poslodavcu će se subvencionirati:
- 80% troškova nastave (instruktaže) i materijalnih troškova osposobljavanja, kao i dio plaće zaposlenika u visini iznosa minimalne novčane pomoći za vrijeme osposobljavanja u trajanju od 12 mjeseci za prvu skupinu invalidnih osoba;
- 60% troškova nastave (instruktaže) i 20% materijalnih troškova osposobljavanja, kao i dio plaće zaposlenika u visini minimalne novčane pomoći u trajanju 12 mjeseci za drugu skupinu invalidnih osoba. Poslodavac je invalidnu osobu dužan zaposliti na određeno vrijeme dok traje osposobljavanje;
- po isteku osposobljavanja potrebna je provjera uspješnosti, odnosno postignute samostalnosti u radu:
ako poslodavac osposobljenu osobu želi zadržati na neodređeno vrijeme, tad će mu Zavod isplatiti jednokratnu novčanu stimulaciju od 2.000 DEM (u kunskoj protuvrijednosti) uz uvjet da osposobljenu osobu zadrži u radnom odnosu najmanje 24 mjeseca,
ili
ako poslodavac želi, tad postoji mogućnost kreditiranja troškova adaptacije radnog mjesta uz obvezu zadržavanja zaposlenika u radnom odnosu najmanje za odobreno razdoblje otplate kredita,
ili
ako to invalidna osoba koja je prošla predviđeno razdoblje osposobljavanja želi, tad postoji mogućnost kreditiranja adaptacije vlastitoga radnog mjesta (npr. kupnja računala za slijepe, uređaja prilagođenih za rad na radnom mjestu i sl).
Ciljane skupine nezaposlenih osoba:
- invalidne osobe po rješenju nadležnog organa čija je invalidnost utvrđena do 15. godine života (djeca i omladina sa smetnjama u razvoju), te
- ostale invalidne osobe po rješenju nadležnog organa (invalidi Domovinskog rata, invalidi rada sa smanjenom radnom sposobnošću, mirnodobski vojni invalidi i civilni ratni invalidi).
Mjera 7. SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA U SLABIJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA REPUBLIKE HRVATSKE I GRADA VUKOVARA
Ova mjera istovjetna je mjeri koja se predlaže u okviru Nacrta prijedloga Zakona o poticajima razvitku slabije razvijenih područja Republike Hrvatske i Grada Vukovara, kojom je predviđeno da se sredstva za primjenu mjere planiraju u okviru državnog proračuna.
Visina i trajanje subvencije
- 70% bruto plaća u prvoj godini,
- 50% bruto plaće u drugoj godini,
- iznos u protuvrijednosti od 2.000 DEM ako poslodavac zaposlenika zadrži u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, nakon isteka 24 mjeseca,
- mogućnost korištenja svih ostalih mjera Zavoda ako kod poslodavca za to postoji interes.
Ciljane skupine
- sve nezaposlene osobe.
Uvjeti koje mora ispunjavati poslodavac:
- popunjen zahtjev i dostavljen Zavodu u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o radu,
- zaprimljena Prijava potrebe za radnikom,
- poslodavac je uz zahtjev dužan priložiti propisanu dokumentaciju,
- sklopiti ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme na 24 mjeseca.
Isplata doprinosa poslodavcu
- isplata se vrši za svako tromjesečno razdoblje, a poslodavac je svaka tri mjeseca dužan podnijeti pismeni poziv na plaćanje s dokazom o isplati plaća financiranim osobama.
Predsjednik
Upravnog vijeća
Niko Gunjina, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti