POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - zakoni i uredbe - uredba o stručnoj - pravilnik o distribuciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
1334
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću petorice za odlučivanje o ustavnim tužbama u sastavu: sudac Velimir Belajec, kao predsjednik Vijeća te suci Marijan Hranjski, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec i Vice Vukojević, kao članovi Vijeća, u postupku povodom ustavne tužbe F. C. d.d. iz Č., zastupanog po predsjedniku uprave M. F., na sjednici Vijeća održanoj dana 17. svibnja 2000. godine, jednoglasno je donio
ODLUKU
I. Ustavna tužba se odbija.
II. Povrede prava istaknute u ustavnoj tužbi nisu predmet ustavnosudske zaštite.
Obrazloženje
1. Ustavna tužba je podnijeta u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-3093/1995. od 14. listopada 1998. godine, kojom je odbijena revizija podnositelja (tuženika u parničnom postupku zbog isplate), izjavljena protiv presude Županijskog suda u K., broj Gž-510/95 od 23. lipnja 1998. Tom drugostupanjskom presudom potvrđena je presuda Općinskog suda u K., broj: P-162/95 od 14. veljače 1995. godine.
Presudom suda prvog stupnja podnositelju je naloženo da tužitelju plati pomoć za bolovanje duže od 90 dana u iznosu od 1.086,01 kn sa zakonskim zateznim kamatama od dana 15. siječnja 1995. godine pa do isplate (stavak I. izreke), a s ostalim dijelom svog zahtjeva tužitelj je odbijen.
2. Podnositelj smatra da su u navedenim odlukama sudovi pogrešno primijenili ustavna prava iz članka 56. stavak 1. i članka 57. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske.
U obrazloženju ustavne tužbe podnositelj navodi da su sudovi pogrešno protumačili članak 41. tada važećeg Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo (ŻNarodne novineŽ, broj 47/92), jer da nisu napravili distinkciju između pojmova pomoć i naknada, a gdje da je trebalo poći od jezičnog tumačenja navedenih pojmova. Stoga da su sudovi pogrešno presudili dosuđujući tužitelju pomoć za bolovanje duže od 90 dana.
U predmetnoj ustavnoj tužbi istaknute povrede prava iz članka 56. stavak 1. i članka 57. stavak 1. Ustava Republike Hrvat-
ske nisu predmet ustavnosudske zaštite.
3. U članku 59. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (ŻNarodne novineŽ, broj 99/99) propisano je da svaka fizička i pravna osoba može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da joj je odlukom sudbene, upravne vlasti, ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od njenih Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.
U članku 56. st. 1. Ustav određuje da se pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuje zakonom i kolektivnim ugovorom.
Člankom 57. st. 1. Ustava određeno je da slabim, nemoćnima i drugim, zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad, nezbrinutim građanima država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba.
Dakle, država je na sebe preuzela brigu o socijalnoj sigurnosti određenih kategorija pučanstva, te odnose na tom području uređuje zakonom i kolektivnim ugovorom. Odredbe u kojima se štite socijalna prava izvedene su iz određenja Republike Hrvatske kao socijalne države u članku 1. Ustava. Zaštitu kroz navedene odredbe Ustav pruža, između ostalih nabrojenih kategorija, zaposlenima u njihovim odnosima s poslodavcima.
4. Na temelju predmetne ustavne tužbe Sud se ne može upustiti u meritornu prosudbu, budući da podnositelj u ustavnoj tužbi nije naveo ustavnopravno relevantne razloge koji bi ukazivali na povredu njegovih ustavnih prava. Konkretne povrede ustavnih prava koje podnositelj navodi ne mogu se odnositi na njega, budući da on, kao poslodavac, ne pripada kategoriji osoba kojima Ustav u navedenim odredbama jamči određena socijalna prava.
Budući da su u ustavnoj tužbi istaknute povrede prava koje ne mogu biti predmet ustavnosudske zaštite u smislu članka 125. alineja 3. Ustava i članka 59. stavak 1. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u izreci.
Broj: U-III-258/1999.
Zagreb, 17. svibnja 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Velimir Belajec, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti