POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - službena regulativa - dopuna popisa split - pravilnik o postupanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2234
Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. studenoga 2000. godine donijela
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA
Članak 1.
U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, broj 65/2000) u članku 2. stavku 1. iza točke 7. dodaje se točka 7a. koja glasi:
»7a. Uprava za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije«.
Članak 2.
Iza članka 16. dodaje se podnaslov i članak 16a. koji glase:
»UPRAVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA POMOĆI EUROPSKE UNIJE
Članak 16a.
Uprava za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije upravna je organizacija u sastavu Ministarstva i središnja jedinica za obavljanje poslova u svezi s financiranjem, nabavom, plaćanjem, nadzorom i revizijom provedbe svih programa i projekata pomoći Europske unije Republici Hrvatskoj. Surađuje s Ministarstvom za europske integracije, drugim ministarstvima i upravama ministarstava u pripremi prijedloga i provedbi konkretnih programa i projekata pomoći (PHARE, CARDS i dr.), predlaže godišnje i višegodišnje planove financiranja programa i projekata, pomaže ministarstvima, agencijama i drugim tijelima nositeljima provedbe projekata, priprema i provodi natječaje, te sklapa ugovore o nabavi usluga, roba i radova, podnosi ugovore na suglasnost i odobravanje plaćanja od strane nadležnih službi Europske unije i Ministarstva, upravlja sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata i tijekova financijskih sredstava (knjigovodstvo, plaćanje preko jedinstvenog računa, praćenje i izvještavanje), organizira obuku u svezi s pripremom i provedbom projekata, savjetuje provedbene službe ministarstava, agencija i tijela o propisima, pravilima i postupcima za nabavu i plaćanja usluga, roba i radova u svezi s pomoći Europske unije, organizira nadzor i reviziju financijskih tijekova za projekte pomoći Europske unije, obavlja i druge poslove koje joj odredi ministar.«
Članak 3.
Tablica iz članka 99. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, koja je njezin sastavni dio i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, dopunjava se Upravom za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije s potrebnim brojem državnih službenika i namještenika, a mijenja se ukupan okvirni broj.
Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/00-01/44
Urbroj: 5030115-00-3
Zagreb, 16. studenoga 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti