POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - skripte - naredbu o određivanju - uredba o darovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
2232
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću petorice za odlučivanje o ustavnim tužbama u sastavu sudac Velimir Belajec, kao predsjednik Vijeća te suci Marijan Hranjski, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec i Vice Vukojević, kao članovi Vijeća, odlučujući u predmetu povodom ustavne tužbe N. V. iz R., na sjednici Vijeća održanoj 3. studenoga 2000. godine, jednoglasno je donio
ODLUKU
I. Ustavna tužba se usvaja, te se ukida:
– presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-11133/1997-4 od 10. veljače 2000. godine,
– rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Središnjeg ureda, klasa: UP/II-410-18/97-01/72, urbroj: 513-07/97-2 od 14. kolovoza 1997. godine i
– rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostava R., klasa: UP/I-410-18/96-001/05004, urbroj: 513-07-08-08/96-2 od 3. srpnja 1996. godine.
II. Predmet se vraća Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu R., Ispostava R. na ponovni postupak.
Obrazloženje
1. N. V. iz R., podnijela je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u svezi s presudom Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-11133/1997-4 od 10. veljače 2000. godine, kojom je odbijena tužba podnositeljice, izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Središnjeg ureda (nastavno: Ministarstvo), klasa: UP/II-410-18/97-01/72, urbroj: 513-07/97-2 od 14. kolovoza 1997. godine.
Navedenim rješenjem, odbijena je žalba podnositeljice i potvrđeno rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostava R., klasa: UP/I-410-18/96-001/05004, urbroj: 513-07-08-08/96-2 od 3. srpnja 1996. godine, kojim je podnositeljici za 1995. godinu utvrđena porezna obveza na osnovu dohotka od samostalne djelatnosti (odvjetništvo), bez umanjenja za poreznu olakšicu, za treću godinu rada u visini od 25%.
2. Ustavnom tužbom podnositeljica navodi da je, kao odvjetnica, porezni obveznik od 1. siječnja 1993. godine. U smislu odredbe članka 26. stavka 2. tada važećeg Zakona o neposrednim porezima (»Narodne novine«, broj 19/90, 28/90, 14/91, 73/91 i 25/93) stekla je porezne olakšice za: 1993., 1994. i 1995. godinu svog rada. Ministarstvo je, za 1995. godinu, rješenjem bez adekvatnog obrazloženja, podnositeljici odbilo priznati poreznu olakšicu za njenu treću (1995.) godinu rada.
Naznačeno potvrdio je i Upravni sud Republike Hrvatske osporenom presudom, nadodajući da podnositeljica posebnim rješenjem nije dokazala stečene porezne olakšice.
Podnositeljica smatra da je u smislu odredbe članka 118. Zakona o porezu na dohodak (nakon što je stavljen izvan pravne snage Zakon o neposrednim porezima) i dalje zadržala pravo korištenja poreznih olakšica, a koje su joj prvi puta priznate rješenjem tadašnjeg Sekretarijata za financije, Uprave društvenih prihoda, Općine R. (nastavno: Sekretarijat), klasa: UP/I-410-10/93-0281, urbroj: 2170-05-01-01793-0002 od 9. travnja 1993. godine.
Osporenom presudom Upravnog suda Republike Hrvatske, kao i rješenjima Ministarstva, drži povrijeđenim mjerodavno materijalno pravo, što je dovelo do povrede odredaba članka 18., članka 19. i članka 51. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske.
Ustavna tužba je osnovana.
3. Stajalište je Ustavnog suda Republike Hrvatske da se ustavno pravo na učinkovitu žalbu, proizašlo iz odredbe članka 18. Ustava Republike Hrvatske, ne može ostvariti bez navođenja razloga temeljem kojih je doneseno rješenje tijela državne uprave.
Samo se iz obrazloženja rješenja tijela državne uprave može u cijelosti utvrditi je li se to tijelo, rješavajući o nekom pravu stranke ili njenoj obvezi, rukovodilo načelom zakonitosti, te prilikom vođenja postupka omogućilo stranci da zaštiti svoja prava i interese u tom postupku.
U konkretnom slučaju, utvrđeno je da obrazloženje prvostupanjskog rješenja o razrezanom porezu na dohodak podnositeljice za 1995. godinu, ne sadrži razloge kojima se rukovodilo Ministarstvo (donositelj rješenja), kada podnositeljici za treću godinu rada nije priznalo poreznu olakšicu u visini 25%. Naznačenu poreznu olakšicu podnositeljica je stekla pozivom na odredbu članka 26. stavka 2. Zakona o neposrednim porezima, važećeg u vrijeme kada je upisana u Imenik odvjetnika Odvjetničke komore i počinjala svoju samostalnu djelatnost.
Podnositeljica pravnim lijekom protiv rješenja Ministarstva u prvom i drugom stupnju nije mogla učinkovito zaštititi svoje povrijeđeno pravo, a stečeno uvidom u naznačeno rješenje Sekretarijata za prvu godinu rada (1993.). Navedenim podnositeljici je povrijeđeno pravo na učinkovitu žalbu propisano odredbom članka 18. Ustava.
4. Odredbom članka 26. stavka 2. Zakona o neposrednim porezima, važećeg u vrijeme kada je podnositeljica stekla svoje porezne olakšice, bilo je propisano da porez na dobit pravne i fizičke osobe ne plaćaju za novoosnovana poduzeća i radnju u prvoj godini rada, u drugoj godini rada 50% od obračunatog poreza, a u trećoj godini rada 25% od obračunatog poreza.
Donošenjem Zakona o porezu na dohodak, stavljen je izvan pravne snage Zakon o neposrednim porezima, ali je odredbom članka 118. stavka 1. novog Zakona propisano da oslobođenja i olakšice od plaćanja poreza koji su stečeni po Zakonu o neposrednim porezima, prije dana primjene novog Zakona, vrijede do isteka vremena za njihovo korištenje.
Naznačena rješenja u prvom i drugom stupnju Ministarstvo je donijelo ne poštujući navedenu odredbu članka 118. stavka 1. Zakona o porezu na dobit i time povrijedilo mjerodavno materijalno pravo, kao i odredbu članka 19. stavka 1. Ustava, prema kojoj pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu.
Upravni sud Republike Hrvatske, ponavljajući obrazloženjem svoje presude navode rješenja Ministarstva, propustio je provesti Ustavom zajamčenu sudsku kontrolu zakonitosti pojedinačnog akta tijela upravnih vlasti. Osporenom presudom Upravni sud nije otklonio nesuglasje nižestupanjskih rješenja Ministarstva s mjerodavnim materijalnim pravom.
Opisanim postupanjem Upravni sud u konkretnom slučaju povrijedio je ustavno pravo iz članka 19. stavka 2. Ustava (zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti), kao i ustavno pravo propisano odredbom članka 51. stavka 2. Ustava (porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti).
5. Slijedom navedenog, u smislu članaka 69., 72. i 73. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), odlučeno je kao u izreci.
Broj: U-III-880/2000
Zagreb, 3. studenoga 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Velimir Belajec, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti