POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - usklađivanja - ispravak pravilnika sud - ispravak naredbe odvjetnik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA
2324
Na temelju članka 74. stavka 1. točke 11. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 - pročišćeni tekst) i točke IV Odluke o kontnom planu za banke (»Narodne novine« broj 32/99) guverner Hrvatske narodne banke donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA KONTNOG PLANA ZA BANKE
U Kontnom planu za banke (»Narodne novine« br. 32/99) vrše se sljedeće izmjene i dopune, te ispravci brojeva i naziva određenih računa:
1) Ispravlja se naziv računa 0130 – Nabavna vrijednost (ostalih nematerijalnih ulaganja), tako da ispravljeni naziv glasi:
0130 – Trošak ulaganja
2) Ispravlja se naziv računa 064 – Zalihe ostale kratkotrajne materijalne imovine, tako da ispravljeni naziv glasi:
064 - Zalihe ostale materijalne imovine
3) Ispravlja se naziv skupine računa 15, tako da ispravljeni naziv glasi:
15 - OSTALA POTRAŽIVANJA U DEVIZAMA I POTRAŽIVANJA S VALUTNOM KLAUZULOM
4) Ispravlja se naziv računa 154, tako da ispravljani naziv glasi:
154 - Potraživanja s valutnom klauzulom od Republike Hrvatske za isplate stare devizne štednje
5) Naziv računa 169 (ostala sredstva u obračunu) mijenja se i glasi:
169 - Ostala sredstva u obračunu i posebne rezerve za identificirane gubitke po ostalim sredstvima u obračunu
6) Iza računa 169 dodaju se računi:
1690 – Ostala sredstva u obračunu
1699 – Posebne rezerve za identificirane gubitke
7) Iza računa 1929 dodaju se računi:
193 - Obračunati nedospjeli kamatni prihodi u devizama
193 - 1930 - Obračunati nedospjeli kamatni prihodi
193 - 1939 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
8) Iza računa 1950 dodaje se račun:
1951 - Obračunati nedospjeli nekamatni prihodi u devizama
9) Ispravlja se naziv skupine računa 21, tako da ispravljani naziv glasi:
21 – OBVEZE IZ PRIHODA, DOBITI I ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
10) Ispravlja se naziv računa 2309 (brišu se riječi “u domaćoj valuti”), tako da ispravljeni naziv računa glasi:
2309 - Obveze po osnovi kamata prema stranim osobama
11) Iza računa 275 dodaje se skupina računa i pripadajući računi:
28 – REZERVIRANJA ZA OBVEZE I TROŠKOVE
280 – Rezerviranja za troškove velikih popravaka materijalne imovine
281 – Rezerviranja za otpremnine i slične naknade zaposlenicima
288 – Ostala rezerviranja za obveze i troškove
12) Iza računa 292 dodaje se račun:
293 - Obračunati nedospjeli kamatni troškovi u devizama
13) Iza računa 295 dodaju se računi:
2950 - Obračunati nedospjeli nekamatni troškovi
2951 - Obračunati nedospjeli nekamatni troškovi u devizama
14) Iza računa 3111 dodaju se računi:
3112 - Devizni tekući računi kod ostalih bankovnih institucija
3113 - Devizni tekući računi kod HBOR-a
15) Iza računa 312 dodaju se računi:
3120 - Devizni nostro pokriveni akreditivi i garancije
3129 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
16) Iza računa 33119 dodaju se računi:
3312 – Devizni depoziti kod ostalih bankovnih institucija
33120 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća do 1 mjesec
33121 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 mjeseca
33122 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 do 12 mjeseci
33124 - Depoziti po viđenju
33125 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 godine
33126 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 godina
33127 - Dospjeli depoziti
33129 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
17) Račun 345 – Kupljena devizna potraživanja (faktoring) i prava na potraživanja iz poslova isporuke robe i usluga – i njegovi pripadajući računi mijenjaju se i glase:
345 - Devizna potraživanja po osnovi faktoringa i forfaitinga
3450 - Devizna potraživanja od javnih poduzeća (faktoring i forfaiting)
34500 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća do 1 mjesec
34501 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 mjeseca
34502 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 do 12 mjeseci
34504 - Diskont na kupljena devizna potraživanja
34505 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 godine
34506 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 godine
34507 - Dospjela potraživanja
34509 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
3451 - Devizna potraživanja od ostalih trgovačkih društava (faktoring i forfaiting)
34510 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća do 1 mjesec
34511 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 mjeseca
34512 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 do 12 mjeseci
34514 - Diskont na kupljena devizna potraživanja
34515 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 godine
34516 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 godine
34517 - Dospjela potraživanja
34519 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
3459 - Devizna potraživanja od stranih osoba (faktoring i forfaiting)
34590 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća do 1 mjesec
34591 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 mjeseca
34592 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 do 12 mjeseci
34594 - Diskont na kupljena devizna potraživanja
34595 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 godine
34596 - Devizna potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 godine
34597 - Dospjela potraživanja
34599 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
18) Iza računa 34959 dodaju se računi:
3496 - Devizni krediti stranim fizičkim osobama
34960 - Krediti s ugovorenim rokom dospijeća do 1 mjesec
34961 - Krediti s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 mjeseca
34962 - Krediti s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 do 12 mjeseci
34963 - Predujmovi
34964 - Krediti na zahtjev
34965 - Krediti s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 godine
34966 - Krediti s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 godina
34967 - Dospjeli krediti
34969 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
19) Iza računa 50400 (stambeni krediti stanovništvu) dodaje se račun:
504003 - Predujmovi
20) Račun 505 – Kupljena potraživanja (faktoring) i prava na potraživanja iz poslova isporuke robe i usluga – i njegovi pripadajući računi mijenjaju se i glase:
505 - Potraživanja po osnovi faktoringa i forfaitinga
5050 - Potraživanja od javnih poduzeća (faktoring i forfaiting)
50500 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospije- ća do 1 mjesec
50501 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospije- ća preko 1 do 3 mjeseca
50502 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospije- ća preko 3 do 12 mjeseci
50504 - Diskont na kupljena potraživanja
50505 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospije- ća preko 1 do 3 godine
50506 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospije- ća preko 3 godine
50507 - Dospjela potraživanja
50509 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
5051 – Potraživanja od ostalih trgovačkih društava (faktoring i forfaiting)
50510 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospije- ća do 1 mjesec
50511 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 mjeseca
50512 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 do 12 mjeseci
50514 - Diskont na kupljena potraživanja
50515 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospije- ća preko 1 do 3 godine
50516 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospije- ća preko 3 godine
50517 - Dospjela potraživanja
50519 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
5059 - Potraživanja od stranih osoba (faktoring i forfaiting)
50590 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospije- ća do 1 mjesec
50591 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 1 do 3 mjeseca
50592 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 3 do 12 mjeseci
50594 - Diskont na kupljena potraživanja
50595 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 1 do 3 godine
50596 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 3 godine
50597 - Dospjela potraživanja
50599 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
21) Iza računa 51400 (stambeni krediti s valutnom klauzulom dani stanovništvu) dodaje se račun:
514003 - Predujmovi
22) Račun 515 – Kupljena potraživanja (faktoring) i prava na potraživanja iz poslova isporuke robe i usluga s valutnom klauzulom – i njegovi pripadajući računi mijenjaju se i glase:
515 - Potraživanja po osnovi faktoringa i forfaitinga s valutnom klauzulom
5150 - Potraživanja od javnih poduzeća s valutnom klauzulom (faktoring i forfaiting)
51500 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća do 1 mjesec
51501 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 1 do 3 mjeseca
51502 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 3 do 12 mjeseci
51504 - Diskont na kupljena potraživanja
51505 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 1 do 3 godine
51506 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 3 godine
51507 - Dospjela potraživanja
51509 - Posebne rezerve za identificirane gubitke s valutnom klauzulom
5151 – Potraživanja od ostalih trgovačkih društava s valutnom klauzulom (faktoring i forfaiting)
51510 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća do 1 mjesec
51511 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 1 do 3 mjeseca
51512 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 3 do 12 mjeseci
51514 - Diskont na kupljena potraživanja
51515 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 1 do 3 godine
51516 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 3 godine
51517 - Dospjela potraživanja
51519 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
5159 – Potraživanja od stranih osoba s valutnom klauzulom (faktoring i forfaiting)
51590 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća do 1 mjesec
51591 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 1 do 3 mjeseca
51592 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 3 do 12 mjeseci
51594 - Diskont na kupljena potraživanja
51595 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 1 do 3 godine
51596 - Potraživanja s ugovorenim rokom dospi- jeća preko 3 godine
51597 - Dospjela potraživanja
51599 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
23) Iza računa 52119 dodaju se računi:
5212 - Depoziti kod ostalih bankovnih institucija
52120 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća do 1 mjesec
52121 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 mjeseca
52122 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 do 12 mjeseci
52124 - Depoziti po viđenju
52125 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 godine
52126 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 godine
52127 - Dospjeli depoziti
52129 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
24) Iza računa 52139 dodaju se računi:
5214 - Depoziti kod nebankovnih financijskih institucija
52141 - Depozit kod Središnje depozitarne agencije (doprinos u Jamstveni fond)
52147 - Dospjeli depozit
52149 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
25) Iza računa 53119 dodaju se računi:
5312 - Depoziti s valutnom klauzulom kod ostalih bankovnih institucija
53120 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća do 1 mjesec
53121 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 mjeseca
53122 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 do 12 mjeseci
53124 - Depoziti po viđenju
53125 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 godine
53126 - Depoziti s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 godine
53127 - Dospjeli depoziti
53129 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
26) Iza računa 541959 dodaju se računi:
542 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim oblicima jamstava s valutnom klauzulom
5420 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od trgovačkih društava
54200 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od javnih poduzeća
542007 - Dospjela potraživanja
542009 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
54201 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od ostalih trgovačkih društava
542017 - Dospjela potraživanja
542019 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
5421 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od financijskih institucija
54211 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od banaka
542117 - Dospjela potraživanja
542119 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
54212 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od ostalih bankovnih institucija
542127 - Dospjela potraživanja
542129 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
54214 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od nebankovnih financijskih institucija
542147 - Dospjela potraživanja
542149 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
5422 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od javnog sektora
54220 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od Republike Hrvatske
542207 - Dospjela potraživanja
54221 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od republičkih fondova
542217 - Dospjela potraživanja
542219 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
54222 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od lokalne uprave i fondova
542227 - Dospjela potraživanja
542229 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
5423 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od neprofitnih institucija
54230 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od neprofitnih institucija
542307 - Dospjela potraživanja
542309 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
5424 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od stanovništva
54240 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od stanovništva
542407 - Dospjela potraživanja
542409 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
5429 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od stranih osoba
54292 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od stranih financijskih institucija
542927 - Dospjela potraživanja
542929 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
54295 - Potraživanja za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima od stranih pravnih osoba
542957 - Dospjela potraživanja
542959 - Posebne rezerve za identificirane gubitke
27) U skupini računa 63 (na odgovarajuće mjesto po rastućem redoslijedu) dodaju se računi:
630 - Rezerviranja za velike popravke materijalne imovine
6300 - Troškovi rezerviranja
6301 – Prihodi od ukinutih rezerviranja
631 – Rezerviranja za otpremnine i slične naknade zaposlenicima
6310 – Troškovi rezerviranja
6311 – Prihodi od ukinutih rezerviranja
638 – Rezerviranja za ostale obveze
6380 – Troškovi rezerviranja
6381 – Prihodi od ukinutih rezerviranja
28) Naziv računa 644 (i pripadajućih analitičkih računa) mijenja se i glasi:
644 – Vrijednosno usklađivanje ulaganja u dionice i poslovne udjele u investicijskom portfelju i dobit/gubitak od kupoprodaje vrijednosnih papira (vlasničkih i dužničkih) u investicijskom portfelju
6440 – Troškovi vrijednosnog usklađivanja i gubitak kod kupoprodaje
6441 – Prihodi od vrijednosnog usklađivanja i dobit kod kupoprodaje
29) Iza računa 66111 dodaje se račun:
66112 – Kamatni prihodi od ostalih bankovnih institucija
30) Ispravlja se broj računa 66210 – Kamatni prihodi od banaka, tako da ispravljeni broj glasi:
66211 - Kamatni prihodi od banaka
31) Briše se račun 683 (prihodi od naplate otpisanih potraživanja i isključenih prihoda), a dosadašnju funkciju ovog računa preuzimaju:

  • računi skupine 66 (u dijelu naplaćenih kamatnih prihoda koji su kod obračuna bili izravno isključeni iz bilance i računa dobiti i gubitka),
  • račun 64701 (u dijelu naplaćenih kamatnih prihoda koji su ranije bili u bilanci i računu dobiti i gubitka, a potom isključeni/suspendirani),
  • račun 6461 (u dijelu naplaćenih potraživanja po glavnici koja su ranije bila bilančno otpisana).

32) Ispravlja se broj računa 6910 - Dobit ili gubitak iz izvanrednih aktivnosti, tako da ispravljeni broj glasi:
6911 - Dobit ili gubitak iz izvanrednih aktivnosti
33) Ispravlja se broj računa 71012 - Devizni računi uloga inozemnih osoba za zajedničko poslovanje (iza računa 71014), tako da ispravljeni broj računa glasi:
71015 - Devizni računi uloga inozemnih osoba za zajedničko poslovanje
34) Ispravlja se naziv računa 71110, tako da ispravljeni naziv glasi:
71110 – Devizni računi banaka s malim ovlaštenjem po osnovi izdvojene obvezne rezerve u stranoj valuti
35) Iza računa 74957 dodaju se računi:
7496 - Devizni krediti od stranih fizičkih osoba
74960 - Devizni krediti s ugovorenim rokom dospijeća do 1 mjesec
74961 - Devizni krediti s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 mjeseca
74962 - Devizni krediti s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 do 12 mjeseci
74964 - Devizni krediti na zahtjev
74965 - Devizni krediti s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 godine
74966 - Devizni krediti s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 godine
74967 - Dospjeli devizni krediti
36) U skupini računa 78 - Refinancirani devizni krediti (ispred računa 782) dodaju se računi:
781 - Refinancirani devizni krediti od financijskih institucija
7811 - Refinancirani devizni krediti od banaka
78115 - Refinancirani devizni krediti s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 do 3 godine
78116 - Refinancirani devizni krediti s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 godina
78117 - Dospjeli refinancirani devizni krediti
37) Brišu se računi 900, 901, 902, 903, 904 i 909 i njihovi pripadajući računi, te se zamjenjuju s računima:
900 - Uplaćene dionice na ime
9000 - Obične dionice
9001 - Povlaštene dionice
38) Brišu se računi 910, 911, 912, 913, 914 i 919 i njihovi pripadajući računi, te se zamjenjuju s računima:
910 - Upisane a neuplaćene dionice na ime
9100 - Obične dionice
9101 - Povlaštene dionice
39) Iza računa 953 dodaje se račun
954 - Dobit/gubitak prethodne godine (do donošenja odluke o upotrebi dobiti odnosno pokriću gubitka)
40) Briše se račun 962 i njegovi pripadajući računi, te se zamjenjuju računima:
962 - Potraživanja po osnovi isključenih kamatnih prihoda u domaćoj valuti (aktivni analitički računi)
9620 - Potraživanja po osnovi isključenih kamatnih prihoda od domaćih pravnih osoba
96200 - Potraživanja po osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda
96201 - Potraživanja po osnovi neizravno isključenih (suspendiranih) kamatnih prihoda
9624 - Potraživanja po osnovi isključenih kamatnih prihoda od stanovništva
96240 - Potraživanja po osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda
96241 - Potraživanja po osnovi neizravno isključenih (suspendiranih) kamatnih prihoda
9629 - Potraživanja po osnovi isključenih kamatnih prihoda od stranih osoba
96290 - Potraživanja po osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda
96291 - Potraživanja po osnovi neizravno isključenih (suspendiranih) kamatnih prihoda
41) Briše se račun 963 i njegovi pripadajući računi, te se zamjenjuju računima:
963 - Potraživanja po osnovi isključenih kamatnih prihoda uz valutnu klauzulu (aktivni analitički računi)
9630 - Potraživanja po osnovi isključenih kamatnih prihoda od domaćih pravnih osoba
96300 - Potraživanja po osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda
96301 - Potraživanja po osnovi neizravno isključenih (suspendiranih) kamatnih prihoda
9634 - Potraživanja po osnovi isključenih kamatnih prihoda od stanovništva
96340 - Potraživanja po osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda
96341 - Potraživanja po osnovi neizravno isključenih (suspendiranih) kamatnih prihoda
9639 - Potraživanja po osnovi isključenih kamatnih prihoda od stranih osoba
96390 - Potraživanja po osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda
96391 - Potraživanja po osnovi neizravno isključenih (suspendiranih) kamatnih prihoda
42) Briše se račun 964 i njegovi pripadajući računi, te se zamjenjuju računima:
964 - Potraživanja po osnovi isključenih kamatnih prihoda u stranoj valuti (aktivni analitički računi)
9640 - Potraživanja po osnovi isključenih kamatnih prihoda od domaćih pravnih osoba
96400 - Potraživanja po osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda
96401 - Potraživanja po osnovi neizravno isključenih (suspendiranih) kamatnih prihoda
9644 - Potraživanja po osnovi isključenih kamatnih prihoda od stanovništva (obrtnici)
96440 - Potraživanja po osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda
96441 - Potraživanja po osnovi neizravno isključenih (suspendiranih) kamatnih prihoda
9649 - Potraživanja po osnovi isključenih kamatnih prihoda od stranih osoba
96490 - Potraživanja po osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda
96491 - Potraživanja po osnovi neizravno isključenih (suspendiranih) kamatnih prihoda
43) Briše se račun 965 i njegovi pripadajući računi, te se zamjenjuju računima:
965 - Transakcije zamjene i terminske prodaje (protustavke za pasivne analitičke račune u okviru računa 995)
9650 - Ugovorena vrijednost otvorenih kamatnih swapova
9651 - Ugovorena vrijednost otvorenih intervalutarnih swapova
9652 - Ročnice, ostali terminski poslovi i opcije
9653 - Prodaja vrijednosnih papira, kredita ili ostale aktive
44) Iza računa 9653 dodaju se računi:
966 - Transakcije zamjene i terminske kupovine (aktivni analitički računi)
9660 - Ugovorena vrijednost otvorenih kamatnih swapova
9661 - Ugovorena vrijednost otvorenih intervalutarnih swapova
9662 - Ročnice, ostali terminski poslovi i opcije
9663 - Kupovina vrijednosnih papira, kredita ili ostale aktive
45) Iza računa 97215 dodaju se računi:
97216 – Obveze po neiskorištenim okvirnim kreditima
97219 – Ostale potencijalne obveze u domaćoj valuti
46) Iza računa 97225 dodaju se računi:
97226 – Obveze po neiskorištenim okvirnim kreditima
97229 – Ostale potencijalne obveze u domaćoj valuti
47) Iza računa 97305 dodaju se računi:
97306 – Obveze po neiskorištenim okvirnim kreditima
97309 – Ostale potencijalne obveze u domaćoj valuti
48) Iza računa 9740 dodaju se računi:
97405 – Obveze po neiskorištenim kreditima
97406 – Obveze po neiskorištenim okvirnim kreditima
97409 – Ostale potencijalne obveze u domaćoj valuti
49) Iza računa 9795 dodaje se račun:
9796 – Potencijalne obveze za račun stranih fizičkih osoba
50) Iza računa 992 (protustavke za aktivne analitičke račune u okviru računa 962) dodaju se računi:
9920 - Potraživanja po osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda
9921 - Potraživanja po osnovi neizravno isključenih (suspendiranih) kamatnih prihoda
51) Iza računa 993 (protustavke za aktivne analitičke račune u okviru računa 963) dodaju se računi:
9930 - Potraživanja po osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda
9931 - Potraživanja po osnovi neizravno isključenih (suspendiranih) kamatnih prihoda
52) Iza računa 994 (protustavke za aktivne analitičke račune u okviru računa 964) dodaju se računi:
9940 - Potraživanja po osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda
9941 - Potraživanja po osnovi neizravno isključenih (suspendiranih) kamatnih prihoda
53) Briše se račun 995 i njegovi pripadajući računi, te se zamjenjuju računima:
995 - Transakcije zamjene i terminske prodaje (pasivni analitički računi kojima su protustavke računi u okviru računa 965)
9950 - Ugovorena vrijednost otvorenih kamatnih swapova
9951 - Ugovorena vrijednost otvorenih intervalutarnih swapova
9952 - Ročnice, ostali terminski poslovi i opcije
9953 - Prodaja vrijednosnih papira, kredita ili ostale aktive
54) Iza računa 9953 dodaju se računi:
996 - Transakcije zamjene i terminske kupovine (protustavke za aktivne analitičke račune u okviru računa 966)
9960 - Ugovorena vrijednost otvorenih kamatnih swapova
9961 - Ugovorena vrijednost otvorenih intervalutarnih swapova
9962 - Ročnice, ostali terminski poslovi i opcije
9963 - Kupovina vrijednosnih papira, kredita ili ostale aktive
55) Ispravlja se naziv računa 9919, tako da ispravljeni naziv glasi:
9919 – Ostali pasivni izvanbilančni zapisi u stranoj valuti
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
56) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.
O. br. 121-100/11-00/ŽR
Zagreb, 29. studenoga 2000.
Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Željko Rohatinski, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti