POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - obvezna pravila - pravilnik o šećeru - uredba o otkaznim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1805
Na temelju članka 8. stavka 4. i članka 236. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama ("Narodne novine", broj 19/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2000. godine donijela
UREDBU
O ODREĐIVANJU MJERILA ZA UTVRĐIVANJE PLOVNOSTI DRŽAVNIH PLOVNIH PUTOVA
Članak 1.
Ovom Uredbom određuju se mjerila za utvrđivanje plovnosti državnih plovnih putova (na kojima ne vrijedi međunarodni ili međudržavni sustav plovidbe).
Članak 2.
Mjerila za utvrđivanje plovnosti prema odredbama članka 1. ove Uredbe su:
1. Dimenzije motornih plovila i sastava plovila koji mogu nesmetano ploviti;
- dužina 1 (m),
- širina b (m),
- dubina plovnog gaza t (m),
- nosivosti w (t)
2. Osnovni parametri klase plovnog puta;
- minimalni radius krivina R (m),
- trajnost niskog plovidbenog vodostaja (NPV) (% dana kad je dostignut ili premašen).
3. Slobodna visina ispod mostova i zračnih kablova od visokog plovnog vodostaja (VPV);
- slobodna visina ispod mostova H (m),
- slobodna širina plovnog otvora (m),
- slobodna visina ispod vodova niskog napona (m),
- slobodna visina ispod vodova napona višeg od 110 tisuća V (m)
4. Tehničke karakteristike brodskih prevodnica;
- dubina na pragovima (m),
- minimalna širina (m),
- minimalna dužina (m).
Članak 3.
Državni plovni putovi, na osnovi mjerila iz članka 2. ove Uredbe, razvrstavaju se na I, II i III klasu plovnosti, a čine ih prirodni riječni putovi, regulirane i kanalizirane rijeke i kanali.
Članak 4.
Mjerila klase plovnosti iz članka 2. i 3. ove Uredbe prikazana su tablično i grafički u prilogu broj 1 ove Uredbe i njezin su sastavni dio.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 342-19/00-01/02
Urbroj: 5030115-00-2
Zagreb, 7. rujna 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.
KLASA          KLASA PLOVNOG PUTA               I          II          III
          OZNAKA KLASE
PLOVILA     Dužina     l(m)     teglenice i samohotke          41          57          67-70
I               potiskivani sastavi                              118-132
SASTAVI     Širina     b(m)     teglenice i samohotke          4,7          8,2-9          8,2-9
               potiskivani sastavi                              8,2-9
     Gaz puni t(m)     teglenice i samohotke          1,4          1,6-2          1,6-2
               potiskivani sastavi                              1,6-2
     Nosivost W(t)     teglenice i samohotke          180          500-630          470-700
               potiskivani sustavi                              1000-1200

OSNOVNI                                   Prirodni     Prirodni     Regulirane i     Kanali     Prirodni     Regulirane i     Kanali
PARAMETRI                              riječni putovi     riječni putovi     kanalizirane          riječni          kanalizirane
KLASE                                                       rijeke               putovi          rijeke
     Minimalni radijus krivina R(m)               250          250          250-450          500     300          300-550          650
     Trajnost NPV                         60%          60%          60-85%          -     60%          60-85%          -
     (% dana kad je dostignut ili premašen)
VISINA     Slobodna visina ispod mosta H(m)          3          3          3          3     4          4          4
ISPOD     
MOSTOVA     Slobodna širina plov. otvora (m)          36-50          36-50          36-50          26     40-65          40-65          26
I     
ZRAČNIH     Vodovi niskog napona (m)               10          10          8          8     10          8          8
KABELA     
OD VPV     Vodovi napona>110 tisuća V               12          12          10          10     12          10          10
GABARITI Dubina na pragovima (m)               1,6          2          2,25          2,5     2,5          2,5          2,5
BRODSKIH Minimalna širina (m)               10          10          10          10     10          10          10
PREVODNICA Minimalna dužina (m)               60          60          60          60     120-150          120-150          120-150


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti