POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - obuhvaćeni propisi - stopa rastaproizvođačkih cijena - pravilnik o športskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
519
Na temelju članka 59. st. 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 128/99) i članka 48. stavak 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99 i 15/00) ravnatelj Državne geodetske uprave, donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i mjerila koje fizičke i pravne osobe moraju ispuniti za dobivanje suglasnosti za obavljanje poslova utvrđenih Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.
Članak 2.
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi se Državnoj geodetskoj upravi.
Članak 3.
Fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost uz zahtjev prilaže dokaz:

  1. da je upisana u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu,
  2. da je radila najmanje tri godine na poslovima državne izmjere i katastra nekretnina, odnosno katastra zemljišta
  3. da ima opremu za obavljanje djelatnosti za koju traže suglasnost,
  4. da ima pravo korištenja prostora,
  5. da nije u radnom odnosu.

Iznimno od stavka 1. ovog članka na fizičke osobe, koje su samostalno obavljale geodetske poslove po propisima koji su bili na snazi do početka primjene Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, a nisu diplomirani inženjeri geodezije ili inženjeri geodezije, neće se primjenjivati do 1. 1. 2006. godine odredba stavka 1. točka 1. ovog članka.
Fizička osoba iz stavka 2. ovog članka dužna je dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu.
Članak 4.
Pravna osoba uz zahtjev prilaže dokaz:

  1. o upisu u sudski registar ili dokaz o podnijetom zahtjevu za upis u sudski registar,
  2. da ima zaposlenog ovlaštenog inženjera geodezije,
  3. da ima opremu za obavljanje djelatnosti za koju traži suglasnost,
  4. da ima pravo korištenja prostora.

Članak 5.
Radi obavljanja radnji u postupku davanja, odbijanja i oduzimanja suglasnosti za obavljanje poslova iz članka 1. ravnatelj osniva Stručni odbor za provjeru ispunjenja uvjeta za davanje suglasnosti (u daljnjem tekstu: Odbor) te imenuje tri člana i tajnika Odbora na rok od 5 godina.
Jednog člana Odbora ravnatelj imenuje na prijedlog Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu iz Razreda inžinjera geodezije, a dva člana i tajnik Odbora su državni službenici Državne geodetske uprave.
Članovi Odbora između sebe biraju predsjednika.
Način rada Odbora utvrdit će se poslovnikom kojega donosi Odbor većinom glasova svih članova, uz suglasnost ravnatelja.
Administrativno tehničke poslove Odbora obavlja Državna geodetska uprava.
Članak 6.
Suglasnost za obavljanje poslova iz članka 1. ovog Pravilnika na temelju mišljenja Stručnog odbora daje ravnatelj Državne geodetske uprave.
Članak 7.
Ravnatelj Državne geodetske uprave na temelju mišljenja Stručnog odbora oduzet će izdatu suglasnost u slučaju:
- ako se naknadno utvrdi da podaci na temelju kojih je izdana suglasnost nisu istiniti,
- ako se naknadno promjene uvjeti na temelju kojih je dobivena suglasnost,
- ako geodetski inspektor u skladu s odredbom iz članka 90. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina odredi zabranu obavljanja djelatnosti.
Članak 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Zamjenik ravnatelja
dr. sc. Željko Bačić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti