POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - obrade zakona - zakon o izmjenama - ustavni zakon legislativa ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
518
Na temelju članka 84. stavak 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastaru nekretnina ("Narodne novine" broj 128/99.) i članka 48. stavak 3. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93, 48/99 i 15/00, ravnatelj Državne geodetske uprave donosi
PRAVILNIK
O ODREĐIVANJU STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti i mjerila za određivanje visine stvarnih troškova uporabe dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina, odnosno isprava, ispisa, zračnih snimaka i drugih dokumenata utemeljenih na tim podacima u analognom i digitalnom obliku, te za određena postupanja po zahtjevu stranka.
Članak 2.
Pod stvarnim troškovima podrazumijeva se dio troškova potrebnih za stvaranje i održavanje podataka.
Članak 3.
Za dobivanje podataka stranka podnosi zahtjev s obrazloženjem namjene i načina korištenja istih.
Članak 4.
Ovim pravilnikom uređuju se stvarni troškovi izdavanja sljedećih podataka:

 1. podaci o geodetskim točkama
 2. aerofotogrametrijski materijali
 3. ortofoto - karte, planovi
 4. podaci o državnoj granici
 5. HOK 1:5000
 6. topografske karte mjerila 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000
 7. podaci iz baze podataka prostornih jedinica
 8. digitalni model reljefa
 9. podaci iz katastra zemljišta odnosno katastra nekretnina.

Članak 5.
Podaci dobiveni na korištenje prema odredbama ovog pravilnika, ne smiju se umnožavati, mijenjanjati, javno objavljivati, te davati na korištenje drugim osobama, odnosno u komercijalne svrhe bez suglasnosti Državne geodetske uprave.
Članak 6.
Za dobivanje podataka u digitalnom obliku potrebno je potpisati izjavu kojom se korisnik obvezuje da će podatke upotrebljavati isključivo u odobrenu svrhu i na način propisan Pravilnikom o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina.
Članak 7.
Podaci se izdaju u Središnjem uredu Državne geodetske uprave, područnim uredima i nadležnom tijelu za poslove katastra Grada Zagreba.
Članak 8.
Mjerila za utvrđivanje stvarnih troškova uporabe podataka navedenih u članku 4. ovog pravilnika temelje se na odredbama članka 2. ovog pravilnika.
Sastavni dio ovog pravilnika čini Katalog podataka državne izmjere i katastra nekretnina (prilog 1) i Cjenik podataka državne izmjere i katastra nekretnina (prilog 2), kojima su detaljno utvrđeni podaci koji se izdaju, oblik izdavanja i iznos stvarnih troškova.
Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Zamjenik ravnatelja
dr. sc. Željko Bačić, v. r.
Prilog 1: KATALOG PODATAKA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA
1. PODACI O GEODETSKIM TOČKAMA
1.1. POPIS GEODETSKIH TOČAKA S KOORDINATAMA I VISINAMA
1.1.1. Geodetska točka određena GPS mjerenjem
1.1.2. Trigonometrijska točka
1.1.3. Poligonska točka
1.1.4. Mala točka
1.1.5. Fotogrametrijska točka
1.1.6. Reper
1.2. SVI PODACI O GEODETSKOJ TOČKI (uključen i položajni opis)
1.3. PREGLEDNE KARTE GEODETSKIH MREŽA

 1. List pregledne karte geodetske osnove
 2. AEROFOTOGRAMETRIJSKI MATERIJALI
 3. SKENIRANI CRNO - BIJELI AEROFOTOGRAMETRIJSKI SNIMCI (23 x 23 cm)
 4. SKENIRANI KOLOR AEROFOTOGRAMETRIJSKI SNIMCI (23 x 23 cm)
 5. AEROFOTOGRAMETRIJSKI MATERIJAL U ANALOGNOM OBLIKU
 6. KORIŠTENJE FOTOMATERIJALA NA REVERS IZ DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE
 7. ORTOFOTO - KARTE I PLANOVI
 8. PODACI O DRŽAVNOJ GRANICI
 9. HOK 1: 5000
 10. HOK 1: 5000 OTISCI
 11. HOK 1 : 5000 KOPIJE
 12. TOPOGRAFSKE KARTE MJERILA 1 : 25000, 1 : 50000, 1 : 100000, 1 : 200000
 13. TOPOGRAFSKE KARTE - OTISCI
 14. TOPOGRAFSKE KARTE - KOPIJE
 15. DIGITALNE RASTERSKE KARTE
 16. DIGITALNE VEKTORSKE KARTE
 17. SKENIRANE TOPOGRAFSKE KARTE U PDF FORMATU MJERILA 1 : 25000 ZA CIJELU REPUBLIKU HRVATSKU SLOŽENE SU U PAKETU PO ŽUPANIJAMA
 18. SKENIRANE TOPOGRAFSKE KARTE U TIFF FORMATU MJERILA 1 : 25000, 1 : 100000 I 1 : 200000 ZA CIJELO PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE
 19. ZBIRKA KARTOGRAFSKIH ZNAKOVA
 20. PODACI IZ BAZE PODATAKA PROSTORNIH JEDINICA
 21. PODACI O KATASTARSKIM OPĆINAMA
 22. PODACI O NASELJIMA
 23. PODACI O GRADOVIMA I OPĆINAMA
 24. PODACI IZ GRAFIČKE BAZE PODATAKA
 25. PODACI O PROSTORNIM JEDINICAMA IZ PODRUČNIH UREDA
 26. DIGITALNI MODEL RELJEFA
 27. PODACI IZ KATASTRA ZEMLJIŠTA ODNOSNO KATASTRA NEKRETNINA
 28. KATASTARSKI PLANOVI
 29. Preslik katastarskog plana u analognom obliku
 30. Cijeli list katastastarskog plana u rasterskom obliku
 31. Digitalni plan u vektorskom obliku - proizvoljni dio
 32. SKICE KATASTARSKE IZMJERE
 33. Preslik skice numeričke izmjere
 34. Preslik skice fotogrametriske izmjere - dešifraže
 35. Preslik skice tehničke reambulacije
 36. Preslik skice održavanja grafičke izmjere
 37. PISANI (alfanumerički) DIO KATASTARSKOG OPERATA
 38. Standardni izvodi
 39. Nestandardni izvodi iz katastarskog operata
 40. REGISTAR KATASTRA VODOVA
 41. GRAFIČKI DIO - PRESLIK KARATA
 42. KNJIŽNI DIO - PRESLIK DOKUMENATA

Prilog 2: Cjenik podataka državne izmjere i katastra nekretnina
1. PODACI O GEODETSKIM TOČKAMA
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Popis geodetskih točaka s pripadajućim (GK) koordinatama
i visinama geod. točka 10,00 kn
Preslik svih podataka o traženoj geodetskoj točki (uključena
i skica položaja) geod. točka 20,00 kn
Preslik pregledne karte geodetske mreže i nivelmanske osnove
u analognom obliku list 200,00 kn
Preslik podataka o traženoj nivelmanskoj točki s položajnim opisom geod. točka 20,00 kn
2. AEROFOTOGRAMETRIJSKI MATERIJALI
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Skenirani crno-bijeli aerofotogrametrijski snimci (23x23 cm),
rezolucija skeniranja 7um - 224um (U svrhu izrade digitalnog
ortofota, turističkog prospekta, planova gradova, fotoskica
i fotoplanova) snimak 1500,00 kn
Skenirani crno-bijeli aerofotogrametrijski snimci (23x23 cm),
rezolucija skeniranja 7um - 224um (U svrhu korištenja snimaka
kao indikacionih skica) snimak 500,00 kn
Skenirani kolor aerofotogrametrijski snimci (23x23 cm),
rezolucija skeniranja 7nm - 224nm (U svrhu izrade digitalnog
ortofota, turističkog prospekta, planova gradova, fotoskica i
fotoplanova) snimak 2400,00 kn
Skenirani kolor aerofotogrametrijski snimci (23x23 cm),
rezolucija skeniranja 7nm - 224nm (U svrhu korištenja snimaka
kao indikacionih skica) snimak 800,00 kn
Aerofotogrametrijski materijal u analognom obliku kopija 50,00 kn
Aerofotogrametrijski materijal u analognom obliku kontakt kopija 75,00 kn
Aerofotogrametrijski materijal u analognom obliku fotoskica 250,00 kn3. ORTOFOTO - KARTE I PLANOVI
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Digitalni oblik ortofoto list 1000,00 kn
Analogni oblik ortofoto list 150,00 kn4. PODACI O DRŽAVNOJ GRANICI
5. HOK 1:5000
5.1. HOK 1:5000 - OTISCI
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
HOK 1:5000 - otisak na papiru list 75,00 kn
HOK 1:5000 - prošireni otisak na papiru list 100,00 kn
HOK 1:5000 - otisak na foliji list 90,00 kn
HOK 1:5000 - prošireni otisak na foliji list 130,00 kn
HOK 1:5000 - otisak na pausu list 50,00 kn
HOK 1:5000 - prošireni otisak na pausu list 75,00 kn
5.2. HOK 1:5000 - KOPIJE
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
HOK 1:5000 - kopija na foliji list 60,00 kn
HOK 1:5000 - kopija na ozalidu list 25,00 kn6. TOPOGRAFSKE KARTE MJERILA 1:25000, 1:50000, 1:100000 I 1:200000
6.1. TOPOGRAFSKE KARTE MJERILA 1:25000, 1:50000, 1:100000 I 1:200000 - OTISCI
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena

TK 1:25000 - višebojni otisak na papiru list 50,00 kn
TK 1:25000 - sivi otisak na papiru list 25,00 kn
TK 1:25000 - smeđi otisak na papiru list 15,00 kn
TK 1:25000 - DGU višebojni otisak na papiru list 75,00 kn
TK 1:25000 - DGU+WGS višebojni otisak na papiru list 80,00 kn
TK 1:50000 - višebojni otisak na papiru list 80,00 kn
TK 1:50000 - sivi otisak na papiru list 40,00 kn
TK 1:100000 - višebojni otisak na papiru list 90,00 kn
TK 1:100000 - sivi otisak na papiru list 45,00 kn
TK 1:100000 - DGU višebojni otisak na papiru list 100,00 kn
TK 1:100000 - DGU+WGS višebojni otisak na papiru list 110,00 kn
TK 1:200000 - višebojni otisak na papiru list 100,00 kn
TK 1:200000 - sivi otisak na papiru list 50,00 kn
TK 1:200000 - DGU višebojni otisak na papiru list 120,00 kn
TK 1:200000 - DGU+WGS višebojni otisak na papiru list 130,00 kn6.2. TOPOGRAFSKE KARTE MJERILA 1:25000, 1:50000, 1:100000 I 1:200000 - KOPIJE
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena

TK kopija na foliji list 90,00 kn
Karta - kopija na papiru u boji A1 200,00 kn
Karta - kopija na papiru u boji list 140,00 kn
Karta - kopija na papiru u boji A2 100,00 kn
Karta - kopija na papiru u boji A3 50,00 kn
Karta - kopija na papiru u boji A4 25,00 kn
Pregledna karta TK - 25 list 66,00 kn6.3. DIGITALNE RASTERSKE KARTE MJERILA 1:5000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 I 1:200000
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena

Sve boje zajedno kao jednobojni raster list 500,00 kn
Sve boje zajedno kao višetonski raster u boji list 625,00 kn
Pojedinačna boja odvojeno (reprodukcijski originali) kao
jednobojni raster list 250,00 kn6.3. DIGITALNE RASTERSKE KARTE MJERILA 1:5000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 I 1:200000
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena

Sve boje zajedno kao jednobojni raster list 500,00 kn
Sve boje zajedno kao višetonski raster u boji list 625,00 kn
Pojedinačna boja odvojeno (reprodukcijski originali)
kao jednobojni raster list 250,00 kn6.4. DIGITALNE VEKTORSKE KARTE
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena

Hrvatska osnovna karta list 2000,00 kn
Topografska karta mjerila 1:25000 list 5000,00 kn6.5. SKENIRANE TOPOGRAFSKE KARTE - u PDF formatu složene po županijama
ŽUPANIJA Broj listova TK-25 / broj CD-a Cijena CD-a

Zagrebačka 46 / 2 8200,00 kn
Krapinsko-zagorska 21 / 1 3800,00 kn
Sisačko-moslavačka 55 / 2 9800,00 kn
Karlovačka 44 / 2 7800,00 kn
Varaždinska 21 / 1 3800,00 kn
Koprivničko-križevačka 25 / 1 4500,00 kn
Bjelovarsko- bilogorska 31 / 1 5500,00 kn
Primorsko-goranska 61 / 2 10800,00 kn
Ličko-senjska 60 / 2 10700,00 kn
Virovitičko-podravska 27 / 1 4800,00 kn
Požeško-slavonska 28 / 1 5000,00 kn
Brodsko-posavska 35 / 1 6200,00 kn
Zadarska 61 / 2 10800,00 kn
Osječko-baranjska 51 / 1 9100,00 kn
Šibensko-kninska 44 / 2 7800,00 kn
Vukovarsko-srijemska 33 / 1 5900,00 kn
Splitsko-dalmatinska 69 / 2 12300,00 kn
Istarska 33 / 1 5900,00 kn
Dubrovačko-neretvanska 42 / 1 7500,00 kn
Međimurska 14 / 1 2500,00 kn
Pojedinačni zapis karte CD 400,00 kn
6.6. SKENIRANE TOPOGRAFSKE KARTE - u TIFF formatu, 8 bitne palete boja u rezoluciji 2 m (125 linija/cm), svaka sekcija geokodirana (u TFW formatu)
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena


Topografska karta - pojedinačni zapis karte na CD-u 700,00 kn
6.7. ZBIRKA KARTOGRAFSKIH ZNAKOVA
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena


Zbirka kartografskih znakova 50,00 kn7. PODACI IZ BAZE PODATAKA PROSTORNIH JEDINICA
7.1. PODACI O KATASTARSKIM OPĆINAMA IZ ALFANUMERIČKE BAZE PODATAKA
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena


Podaci o katastarskim općinama, katastarskim kotarima, podaci o
katastarskim uredima i ispostavama u digitalnom obliku tri file-a 750,00 kn
Podaci o katastarskim općinama u analognom obliku 1000,00 kn7.2. PODACI O NASELJIMA IZ ALFANUMERIČKE BAZE PODATAKA
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Podaci o naseljima, gradovima i općinama, podaci o županijama
u digitalnom obliku tri file-a 1000,00 kn
Podaci o naseljima u analognom obliku 1250,00 kn7.3. PODACI O GRADOVIMA I OPĆINAMA IZ ALFANUMERIČKE BAZE PODATAKA
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Podaci o gradovima i općinama, podaci o županijama u
digitalnom obliku dva file-a 500,00 kn
Podaci o gradovima i općinama u analognom obliku 750,00 kn7.4. PODACI IZ GRAFIČKE BAZE PODATAKA
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Izdavanje pojedinačnog crteža (datoteke) u digitalnom zapisu 500,00 kn
Izdavanje crteža koji pokrivaju područje jednog grada/općine u
digitalnom zapisu 2100,00 kn
Izdavanje crteža koji pokriva područje jedne županije u digi-
talnom zapisu 3500,00 kn
Izdavanje svih crteža baze podataka u digitalnom zapisu 5000,00 kn
Izdavanje kartografskog prikaza na papiru A0 300,00 kn
Izdavanje kartografskog prikaza na papiru A1 250,00 kn
Izdavanje kartografskog prikaza na papiru - rola širine 91 cm m 300,00 kn
Izdavanje kartografskog prikaza na papiru - rola širine 91 cm m 250,00 kn
Izdavanje kartografskog prikaza na paus papiru A0 400,00 kn
Izdavanje kartografskog prikaza na paus papiru A1 320,00 kn
Izdavanje kartografskog prikaza na paus papiru - rola širine 91 cm m 400,00 kn
Izdavanje kartografskog prikaza na paus papiru - rola širine 61 cm m 320,00 kn
Izdavanje kartografskog prikaza na stabilnoj foliji A0 560,00 kn
Izdavanje kartografskog prikaza na stabilnoj foliji A1 460,00 kn
Izdavanje kartografskog prikaza na stabilnoj foliji - rola širine 91 cm m 560,00 kn
Izdavanje kartografskog prikaza na stabilnoj foliji - rola širine 61 cm m 460,00 kn
Površine županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj publikacija 300,00 knNapomena 1. Navedene cijene se odnose na izdavanje izrisa sa svim podacima u grafičkoj bazi. Ukoliko se izdaje 5-20 izrisa cijena se smanjuje za 10%, a za izrise crteža u preko 20 primjeraka cijena se umanjuje za 20%.
7.5. PODACI O PROSTORNIM JEDINICAMA IZ PODRUČNIH UREDA
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Preslika cijelog lista (M 1:5000 i sl..) osnovnog kartografskog
prikaza list 400,00 kn
Preslika cijelog lista (M 1:25000 i sl.) preglednog kartografskog prikaza list 350,00 kn
Popisi prostornih jedinica A4 5,00 kn
Potvrda o kućnom broju zgrade 10,00 kn
8. DIGITALNI MODEL RELJEFA
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Digitalni model reljefa karte 1:25000 list 4000,00 kn
Digitalni model reljefa karte 1:5000 list 250,00 kn
Cijela sekcija 1:5000 list 10000,00 kn9. PODACI IZ KATASTRA ZEMLJIŠTA ODNOSNO KATASTRA NEKRETNINA
9.1. KATASTARSKI PLANOVI
9.1.1. Preslik katastarskog plana u analognom obliku
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Preslik katastarskog plana u analognom obliku
(Svaki daljnji primjerak istog preslika stoji 5,00 kn) A4 30,00 kn
Preslik katastarskog plana u analognom obliku
(Svaki daljnji primjerak istog preslika stoji 10,00 kn) A3 60,00 kn
Preslik katastarskog plana u analognom obliku
(Svaki daljnji primjerak istog preslika stoji 40,00 kn) A2 170,00 kn
Preslik cijelog lista katastarskog plana
(Svaki daljnji primjerak istog preslika stoji 80,00 kn) list 400,00 kn
9.1.2. Cijeli list plana u digitalnom rasterskom obliku
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Katastarski plan grafičke izmjere kao jednobojni raster list 500,00 kn
Topografsko-katastarski plan numeričke izmjere kao jednobojni raster list 700,00 kn

9.1.3. Digitalni plan u vektorskom obliku - proizvoljni dio
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Vektorizirani katastarski plan grafičke izmjere detaljna točka 0,25 kn
Vektorizirani topografsko-katastarski plan ili karta
numeričke izmjere detaljna točka 0,50 kn
Vektorski topografsko-katastarski plan ili karta numeričke
izmjere dobiven iz originalnih mjerenja detaljna točka 1,00 kn
Napomena 2. Detaljnom točkom ovdje se smatra svaka lomna točka na planu ili karti koja se prilikom geodetske izmjere snima. Dopunski grafički elementi karte kojima se snimljeni detalj kartografira tj. značenjski opisuje (npr. šrafura zgrade, topografski znakovi, tekst i sl.), uključen je u cijenu. Zatražiti se može bilo koja kombi- nacija sadržaja karte vektorskog plana ili karte. Prema tome, konačna cijena ovisi o vrsti vektorske podloge, tra- ženog sadržaja, te veličini zahvaćenog područja.
9.2. SKICE KATASTARSKE IZMJERE
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Preslik skice numeričke izmjere (u analognom ili rasterskom obliku) A4      40,00 kn
Preslik skice numeričke izmjere (u analognom ili rasterskom obliku) A3      80,00 kn
Preslik skice održavanja numeričke izmjere (u analognom ili rasterskom
obliku) A4      20,00 kn
Preslik skice održavanja numeričke izmjere (u analognom ili rasterskom
obliku) A3      40,00 kn
Preslik skice fotogrametrijske izmjere - dešifraže (u analognom ili
rasterskom obliku) A4      40,00 kn
Preslik skice fotogrametrijske izmjere - dešifraže (u analognom ili
rasterskom obliku) A3      80,00 kn
Preslik skice tehničke reambulacije (u analognom ili rasterskom obliku) A4      30,00 kn
Preslik skice tehničke reambulacije (u analognom ili rasterskom obliku) A3      60,00 kn
Preslik skice održavanja grafičke izmjere (u analognom ili digitalnom
rasterskom obliku) A4      20,00 kn
Preslik skice održavanja grafičke izmjere (u analognom ili digitalnom
rasterskom obliku) A3      40,00 kn

9.3. PISANI (alfanumerički) DIO KATASTARSKOG OPERATA 9.3.1. Standardni izvodi
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Posjedovni list                                   A4          5,00 kn
Cijeli posjed                                   A4          5,00 kn
Popis katastarskih čestica s površinama i kulturama          A4          5,00 kn
Popis katastarskih čestica s korisnicima i adresama          A4          5,00 kn
Ispis podataka iz katastarskog operata o položaju i
zgradama, te nositelju prava na
zgradi ili dijelovima zgrade                         A4          5,00 kn
Izdavanje podataka arhivske građe                    A4          5,00 kn
Tahimetrijski zapisnik                              A4          5,00 knNapomena 3. Svaki daljnji list za pojedine stavke naplaćuje se 5,00 kn.
9.3.2. Nestandardni izvodi iz katastarskog operata i upiti u alfanumeričkoj bazi podataka
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Izrada upita za potrebe zahtjeva                upit               400,00 kn
Ispis podataka prema upitu                    sat računalne
                                    obrade               100,00 kn
10. REGISTAR KATASTARA VODOVA
10.1. GRAFIČKI DIO
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Preslik karte crno-bijelo                         A4          30,00 kn
Preslik karte crno-bijelo                         A3          60,00 kn
Preslik karte crno-bijelo                         A2          170,00 kn
Preslik cijele karte crno-bijelo                    A0          400,00 kn
Preslik karte u boji                              A4          40,00 kn
Preslik karte u boji                              A3          70,00 kn
Preslik karte u boji                              A2          200,00 kn
Preslik karte u boji                              A0          500,00 kn
10.2. KNJIŽNI DIO
Naziv proizvoda Jed. mjere Cijena
Preslik dokumenta crno-bijelo                         A4          30,00 kn
Preslik dokumenta crno-bijelo                         A3          60,00 kn
Preslik dokumenta u boji                         A4          40,00 kn
Preslik dokumenta u boji                         A3          70,00 kn


Cijene navedene u ovom cjeniku sadrže naknadu za stvarne troškove materijala, izradbe i održavanja katastarskih podataka. U cijenu nije uključena upravna pristojba te ju treba obračunati u skladu sa Zakonom o upravnim pristojbama (ŻNarodne novineŽ, br. 8/96).


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti