POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - obrade propisa - uredba o vrsti - zakon o isplati ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
1796
Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine", broj 70/97.) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
NAREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2000. GODINI
I.
U Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2000. godini ("Narodne novine", broj 145/99., 59/00.) u točki III. podtočki 1. stavku 1. podstavku 1. riječi "krv ili" brišu se.
II.
U točki III. podtočki 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Na enzootsku leukozu goveda mora se pretražiti mlijeko rasplodnih goveda starijih od 24 mjeseca u uzgojima brojnijim od 10 grla, a na farmama muznih krava krv svih rasplodnih goveda starijih od 6 mjeseci do ulaska u laktaciju kada se za pretragu uzima mlijeko."
III.
U točki VI. stavku 1. podstavku 4. iza riječi: "krvi" dodaju se riječi "i mlijeka".
U točki VI. stavku 1. dodaju se podstavci 7. i 8. koji glase:
"- uzimanje uzoraka mlijeka za pretragu na brucelozu i enzootsku leukozu goveda;
- vakcinacija svinja protiv klasične svinjske kuge u skladu s odredbama točke II. podtočke 3. stavka 1. ove Naredbe."
-obavljanje deratizacije na područjima ugroženim od trihineloze, u skladi s točkom V. ove Naredbe i Programom za suzbijanje trihineloze u Republici Hrvatskoj.
IV.
U točki VI. u stavku 2. iza riječi "podstavka 6." dodaje se "7. , 8."i 9".
V.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 322-01/00-01/714
Urbroj: 525-06-00-01
Zagreb, 31. kolovoza 2000.
Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti