POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - objave propisa - ispravak odluke vlada - zakon o regulaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
447
Na temelju članka 9. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99 i 15/2000) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. veljače 2000. godine donijela
ODLUKU
O PRIJAMU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I JAVNE SLUŽBE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
I.
Do donošenja uredbi kojima će se odrediti unutarnje ustrojstvo i okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika ministarstava, državnih upravnih organizacija i županijskih ureda, te pravilnika o unutarnjem redu kojima će se utvrditi potreban broj državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, ova tijela državne uprave ne smiju zapošljavati državne službenike i namještenike.
II.
Nakon donošenja uredbi i pravilnika iz točke I. stavka 1., tijela državne uprave mogu u okviru odobrenog potrebnog broja i određenih stručnih i drugih uvjeta službeničkih mjesta, zapošljavati one državne službenike koji ne budu postavljeni, odnosno imenovani na službenička mjesta u tijelima državne uprave u kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke, i koji su stavljeni na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske koji ispunjavaju stručne i druge uvjete potrebne za obavljanje poslova službeničkog mjesta, a nove državne službenike ako službeničko mjesto nije moguće popuniti službenicima stavljenim na raspolaganje.
Odredba stavka 1. ove točke odgovarajuće se primjenjuje i na namještenike u tijelima državne uprave.
III.
Izuzetno od odredbi točaka I. i II. ove Odluke dozvoljava se prijam službenika i namještenika u tijelima državne uprave u slučajevima:
- prijama na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutnog službenika ili namještenika,
- prijama na neodređeno vrijeme zbog prestanka službe službenika ili rada namještenika.
IV.
Prijam službenika i namještenika javnih službi na poslove i zadatke koji se financiraju iz državnog proračuna dozvoljen je samo ako su u državnom proračunu osigurana potrebna financijska sredstva i nakon što organi javnih službi donesu akte kojima će urediti ustroj, naznaku osnovnih poslova i zadaća i potreban broj javnih službenika te nakon što ministar nadležan za područje djelatnosti javne službe utvrdi osnovanost ustroja javne službe i broja javnih službenika.
Prijam iz stavka 1. ove točke dozvoljen je i u slučajevima iz točke III. ove Odluke.
V.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani prijama službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 66/98).
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 100-01/00-03/01
Urbroj: 5030102-00-1
Zagreb, 17. veljače 2000.
Predsjednik
Ivica Račan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti