POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - objava propisa - zakon o postupanju - pravilnik o brzo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1783
Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2000. godine, donijela
UREDBU
O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k. o. KOSTRENA - SVETA LUCIJA
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena - Sveta Lucija.
Članak 2.
Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe, započinje na morskoj obali u točki 1, koju čini presjek morske obale s produžetkom pravca južnog ogradnog zida terase ŠD "Galeb" Kostrena. Od točke 1, granica nastavlja prema istoku navedenim produžetkom pravca južne ograde, te nadalje južnim ogradnim zidom terase, do mjesta gdje se zid sastaje s kopnenim rubom šetnice, što je u grafičkom prilogu označeno točkom 2. U točki 2 granica se lomi i nastavlja u pravcu juga, prateći kopneni rub šetnice, sve do mjesta označenog točkom 3, koje predstavlja završetak šetnice. Od točke 3, granica nastavlja prema istoku u istom pravcu, u duljini od 27,00 metara, te dolazi do istočne međe k. č. 4701/1, gdje se lomi prema jugu i nastavlja istočnim međama k. č. 4701/1, 4701/3, 4701/2, gdje u točki 5 izbija na morsku obalu i gdje za područje obalnog pojasa Općine Kostrena i završava, a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k. o. Kostrena - Sveta Lucija, broj lista plana 75 u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja, broj lista plana od 1-9 u mjerilu 1:1000.
Članak 3.
Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u "Narodnim novinama".
Članak 4.
Na temelju ove Uredbe, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Kostrena - Sveta Lucija ("Narodne novine", broj 89/96) i Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Kostrena - Sveta Lucija ("Narodne novine", broj 95/97).
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 934-01/00-02/46
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 31. kolovoza 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti