POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - objava dokumenata - godišnji provedbeni plan - uredba o računanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
428
Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2000. godine, donijela
UREDBU
O ODRE?IVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. MURTER - BETINA
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Murter - Betina, na području uvale Hramina.
Članak 2.
Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe započinje u točki 1 (dodirna točka kopna i mora na betonskom gatu). Iz točke 1 granica prateći žičanu ogradu ide u točku 2 iz koje uz betonski zidić sa žičanom ogradom ide u točku 3 i dalje na isti način u točku 4 (ugao pomoćnog objekta u sklopu luke nautičkog turizma). Iz točke 4 granica prateći ulična pročelja objekata u sklopu luke nautičkog turizma prolazi kroz točku 5 do točke 6 (zapadni ugao brodoservisne radionice). Iz točke 6 granica prateći ivicu asfalta mjesne ulice Put Gradine u pravcu jugoistoka ide u točku 7 iz koje ide istočnom međom čestice zgrade 632 do točke 8 (južni ugao čestice zgrade 632). Iz točke 8 granica uz zapadnu stranu Betinske ulice ide u točku 9 iz koje uz vanjska pročelja postojećih objekata (jugozapadna strana Ulice na škaji) prolazi točkama 10 i 11 do točke 12 iz koje ide u točku 13 (dodirnu točku kopna i mora u korijenu betonskog gata) gdje i završava, a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Murter - Betina, broj lista plana 41, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.
Članak 3.
Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Članak 4.
Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/00-02/17
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 24. veljače 2000.
Predsjednik
Ivica Račan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti