POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - novi zakoni - odluka o aktualnoj - ispravak rješenja zbirka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
423
Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O UREDU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
U Odluci o Uredu Predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 86/94), članak 4. mijenja se i glasi:
»Predstojnika Ureda u slučaju njegove izočnosti ili spriječenosti zamjenjuje tajnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: tajnik Ureda).
Ukoliko nije imenovan predstojnik Ureda tajnik Ureda ujedno je i pročelnik kabineta Predsjednika Republike Hrvatske.
Tajnika Ureda imenuje i razrješava dužnosti Predsjednik Republike Hrvatske.
Tajnik Ureda neposredno usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, poduzima mjere za osiguravanje učinkovitosti u radu, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u tijeku službe i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzire rad državnih službenika i namještenika te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik Republike Hrvatske.
Tajnik Ureda ima zamjenika kojeg imenuje Predsjednik Republike Hrvatske na prijedlog tajnika Ureda.
Tajnik Ureda za svoj rad odgovara predstojniku Ureda i Predsjedniku Republike.
Zamjenik tajnika za svoj rad odgovara tajniku Ureda, predstojniku Ureda i Predsjedniku Republike Hrvatske«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 01-081-00-53/1
Zagreb, 21. veljače 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti