POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - nova lista - odluka o novčanim - odluka o nepozivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO
413
Na temelju članka 23. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97 i 128/99) ministar za javne radove, obnovu i graditeljstvo donosi
PRAVILNIK
O NAČINU UTVR?IVANJA OBUJMA GRA?EVINE ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuje se način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa koji prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu plaća vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.
Članak 2.
Obujam građevine za obračun komunalnog doprinosa utvrđuje se u m3 (prostornim metrima) kao stvarna zapremina odnosno zbroj zapremina pojedinih dijelova građevinekoji su zatvoreni tj. omeđeni s vanjske strane, uvećano za zapreminu dijelova te građevine koji nisu zatvoreni, ali su natkriveni i omeđeni prema van, a čija zapremina se izračunava na način određen ovim Pravilnikom.
Obujam građevine iz stavka 1. ovog članka izračunava se prema podacima (kotama) iz projektne dokumentacije na osnovi koje se donosi akt temeljem kojeg se može graditi određena građevina.
Članak 3.
Kod utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, pri određivanju visine za izračun zapremine zatvorenih dijelova neke građevine uzimaju se sljedeće kote:
- za početnu, donju kotu visine građevine ili dijelova neke građevine uzima se gornja kota površine poda prema tlu, odnosno kota završne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine (podruma, suterena, prizemlja ili kata iznad otvorenih prolaza),
- za završnu, gornju kotu visine građevine ili dijelova neke građevine uzima se gornja kota krova tj. vanjske površine kosog ili ravnog krova, odnosno terase.
Članak 4.
Kod utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, uz zapreminu zatvorenog dijela neke građevine uračunavaju se i loggie, natkrivene terase, odnosno natkriveni dijelovi terasa, trijemovi, natkriveni prolazi i drugi dijelovi te građevine koji nisu zatvoreni, ali su natkriveni i omeđeni prema van.
Zapremina otvorenih dijelova građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u m3 kao stvarna zapremina tih prostora do visine jedan metar od gornje kote površine njihovog poda, te odgovara stvarnoj tlocrtnoj površini u m2 poda tih prostora ili dijelova prostora koji su natkriveni.
Članak 5.
U obujam građevine ne uračunavaju se:
- žbuka na vanjskim zidovima, odnosno vanjskim površinama građevine,
- balkoni i nenatkrivene terase,
- strehe, vijenci i drugi krovni istaci,
- otvorena vanjska stubišta i vanjske rampe,
- nadstrešnice ispred ulaza do 6 m2 površine poda natkrivenog prostora (u slučaju veće natkrivene površine računa se samo razlika u površini)
- konstrukcija građevine ispod gornje kote površine poda prema tlu, odnosno ispod završne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine,
- dijelovi vanjskih zidova i stropova građevine koji se nalaze ispod površine zemlje od vertikalne ili horizontalne hidroizolacije prema van (uključivo hidroizolacija),
- temelji, odnosno temeljna konstrukcija,
- dimnjaci i ventilacije na krovu,
- konstruktivne i oblikovne istake ili udubine na vanjskim površinama,
- istaknute konstrukcije za zaštitu od sunca na vanjskim površinama,
- rasvjetne, dimne i ventilacione kupole,
- podrumska i druga okna.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 363-01/00-01/04
Urbroj: 516-01-00-1
Zagreb, 23. veljače 2000.
Ministar
Radimir Čačić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti