POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - nova izdanja zakona - ispravak pravilnika propisano - odluka o ustrojavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTA
1718
Na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 1/97 – pročišćeni tekst) ministar zdravstva po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatske ljekarničke komore donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNE

Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (»Narodne novine«, br. 81/95 i 31/97) članak 2. mijenja se i glasi:
»Uvjeti za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne jesu:

  1. broj stanovnika na području na kojem se ljekarna, odnosno podružnica ljekarničke ustanove osniva,
  2. međusobna udaljenost ljekarni u gradovima, općinama i naseljima.«

Članak 2.
U članku 3. iza riječi: »članka 2.« dodaju se riječi: »točke 1.«
Članak 3.
Iza članka 3a. dodaje se članak 4. koji glasi:
»Članak 4.
Uvjet iz članka 2. točke 2. označava udaljenost ljekarne, odnosno podružnice ljekarničke ustanove koja se osniva od postojeće ljekarne.
Ljekarna, odnosno podružnica ljekarničke ustanove može se osnovati na međusobnoj udaljenosti od najbliže postojeće ljekarne:
– u gradovima iznad 500.000 stanovnika najmanje 200 m,
– u gradovima od 100.000 do 500.000 stanovnika najmanje 300 m,
– u gradovima, općinama i drugim naseljima do 100.000 stanovnika najmanje 500 m.
Pod međusobnom udaljenošću iz stavka 2. ovoga članka smatra se najkraća udaljenost cestom ili pješačkom stazom između dviju ljekarni.«
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/00-01/0076
Urbroj: 534-02-30-00-0001
Zagreb, 27. srpnja 2000.
Ministrica
prof. dr. sc. Ana
Stavljenić-Rukavina, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti