POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - relevantno pravo - zakon o putnim - naredba o znaku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
2217
Na temelju članka 170. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 1/97 – pročišćeni tekst i 95/2000) ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PREGLEDA UMRLIH TE O UTVR\IVANJU VREMENA I UZROKA SMRTI
Članak 1.
U Pravilniku o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, br. 121/99 i 133/99) u članku 3. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»Visinu naknade za obavljanje kontrolnog pregleda umrlih osoba prije kremiranja određuje Gradska skupština Grada Zagreba, a ista se uračunava u cijenu kremiranja koju određuje pravna osoba koja obavlja djelatnost kremiranja.«.
Članak 2.
U članku 10. stavku 3. riječi: »Obdukciju u pravilu treba obaviti doktor medicine specijalist sudske medicine, a kad u gradu u kojem se obavlja obdukcija nema doktora medicine te specijalnosti, tada obdukciju može obaviti doktor medicine specijalist patološke anatomije.« zamjenjuju se riječima: »Obdukciju treba obaviti doktor medicine specijalist sudske medicine ili doktor medicine specijalist patološke anatomije.«.
Članak 3.
U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Prijava i potvrda o smrti ispunjava se u tri primjerka. Jedan primjerak prijave i dva primjerka potvrde o smrti mrtvozornik predaje, odnosno dostavlja nadležnom matičaru najkasnije u roku od tri dana od obavljenog pregleda, a jedan primjerak prijave i potvrde o smrti prilaže uz dozvolu za pokop, odnosno dozvolu za kremiranje umrle osobe radi dostave upravi groblja u svrhu popunjavanja grobnih očevidnika.«.
U stavku 4. broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »3.«.
U stavku 6. broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »5.«.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/00-01/0147
Urbroj: 534-02-30-00-0001
Zagreb, 7. studenoga 2000.
Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti