POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - regulacija propisa - zakon o osobnom - zakon o zračnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
2419
Na temelju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
NAREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O OBAVEZNOM ATESTIRANJU POKRETNIH PLINSKIH PEĆI ZA GRIJANJE BEZ PRIKLJUČKA NA DIMNJAK
Članak 1.
U Naredbi o obaveznom atestiranju pokretnih plinskih peći za grijanje bez priključka na dimnjak (»Službeni list«, broj 1/82), točka 11. mijenja se i glasi:
»11. Plinske peći za koje je izdana potvrda o sukladnosti proizvođač označava potvrdbenim znakom.
Potvrdbenim se znakom označava na trajan način svaka plinska peć, prema Pravilniku o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, broj 88/98, 165/98 i 8/99), pri čemu veličina »B« iz članka 4. tog pravilnika iznosi najmanje 8 mm«.
Članak 2.
U točki 12., iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:
»c) Provjeru osposobljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđivanje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u ovoj naredbi nije drugačije propisano.«
Članak 3.
Iza točke 13. dodaje se nova točka 13.a koja glasi:
»13.a Rješenja o ovlaštenju pravnih osoba donesena prije stupanja na snagu ove naredbe ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ove naredbe.
Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ovog članka zadovoljiti sve uvjete iz točke 12. naredbe.«
Članak 4.
Iza točke 13.a dodaje se nova točka 13.b koja glasi:
»13.b U cijelome tekstu Naredbe o obaveznom atestiranju pokretnih plinskih peći za grijanje bez priključka na dimnjak, riječ »atestiranje« zamjenjuje se riječju »potvrđivanje«, riječ »atest« zamjenjuje se riječima »potvrda o sukladnost riječi, »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestiranje« zamjenjuju se riječima »ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje«, riječ »standard« zamjenjuje riječ »norma«, oznaku »JUS« zamjenjuje oznaka »HRN«, riječi »jugoslavenski standard« zamjenjuju riječi »hrvatska norma«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamjenjuju riječi »Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo«, u odgovarajućemu rodu i padežu.«
Članak 5.
Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-02/31
Urbroj: 558-04/9-00-1
Zagreb, 7. prosinca 2000.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti