POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - redovno čitanje - odluka o preraspodjeli - pregled državnih jamstava ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I MINISTARSTVO FINANCIJA
2214
Na temelju točke 7. Odluke ministarstva financija Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Posebnog računa za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (»Narodne novine« br. 54/96., 51/97. i 89/00.) ministar poljoprivrede i šumarstva i ministar financija, donose
PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA KREDITIRANJE RAZVITKA I OBNOVE POLJOPRIVREDE
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (»Narodne novine« br. 57/00 u članku 5. točka c) mijenja se i glasi:
»c) proizvodnja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru.«
Točka e) mijenja se i glasi:
»e) akvakultura i gospodarski ribolov.«
Članak 2.
U članku 7. stavku 2. riječi: »iz članka 5.« mijenjaju se i glase: »iz članka 4.«.
Članak 3.
U članku 9., točka 2.2. mijenja se i glasi:
»2.2. svinjogojstvu – 2 godine za uzgojno valjane nazimice i nerastove namijenjene umjetnom osjemenjivanju odnosno 16 mjeseci za ostale rasplodne nerastove iz domaćeg uzgoja (u daljnjem tekstu: nerastovi).«
Točka 7. mijenja se i glasi:
»7. za proizvodnju povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru – 4 godine.«
Točka 9. mijenja se i glasi:
»9. za akvakulturu i gospodarski ribolov – 4 godine.«
Točka 11. mijenja se i glasi:
»11. za nabavu ostale poljoprivredne opreme i mehanizacije – 5 godina.«
Dodaje se nova točka 12. koja glasi:
»12. za adaptaciju i dogradnju postojećih objekata – 3 godine.«
Članak 4.
U članku 10., stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:
»– za nabavu ostale poljoprivredne opreme i mehanizacije – 2,5 godine.«
Podstavak 3. mijenja se i glasi:
»– za izgradnju objekata za proizvodnju mlijeka u ovčarstvu i kozarstvu, akvakultura i gospodarski ribolov te čuvanje i prerada poljoprivrednih proizvoda – 2 godine.«
Podstavak 5. mijenja se i glasi:
»– za nabavu uzgojno valjanih rasplodnih grla u govedarstvu, konjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu, podizanje ostalih nasada, proizvodnju povrća u zaštićenim prostorima i za adaptaciju i dogradnju postojećih objekata – jedna godina.«
Članak 5.
U članku 12. dodaje se stavak 1. koji glasi:
»Ukoliko kreditni program predviđa više namjena ulaganja, Ministarstvo će odrediti rokove i uvjete prema pretežitoj namjeni ulaganja iz programa.«
Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.
Članak 6.
U članku 15. podstavak II. točka 1. mijenja se i glasi:
»1. investicijski elaborat u dva primjerka.«
Dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.«
Članak 7.
Odredbe ovog Pravilnika koje su povoljnije za podnositelje zahtjeva primijenit će se na već zaprimljene zahtjeve.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 320-01/00-1/87
Urbroj: 525-05-00-02
Zagreb, 12. listopada 2000.
Ministar poljoprivrede
i šumarstva Ministar financija
mr. sc. Božidar dr. sc. Mato Crkvenac, v. r.
Pankretić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti