POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - redovni pregledi - pravilik o izmjenama - prethodno obvezujeće mišljenje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

2197
Na osnovu članka 29. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine«, br. 90/92, 69/95, 59/96 i 63/96), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ
OLS – II
O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

  1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Ljubeščica objavljena je dana 9. studenoga 2000. godine (»Narodne novine«, broj 110/2000).
  2. Rokovi teku od dana
  3. studenoga 2000. godine od 00:00 sati
  4. Prijedlozi kandidata za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave navedene u točki 1. ovih Obvezatnih uputa koji se biraju pojedinačno u izbornoj jedinici kao i prijedlozi lista kandidata moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Ljubeščica najkasnije u roku od 12 dana, dakle do
  5. studenoga 2000. godine do 24:00 sata

(Članak 16. stavak 1. i 2.)
4. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ljubeščica od svih pravovaljano predloženih kandidata mora sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa.
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ljubeščica mora prihvatiti i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste, kao i zbirnu listu svih pravovaljano predloženih kandidatskih lista u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa.
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ljubeščica mora objaviti u lokalnim glasilima listu kandidata izborne jedinice, te sve prihvaćene kandidatske liste i zbirnu listu kandidatskih lista za izbor članova predstavničkog tijela u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa, dakle do:
23. studenoga 2000. godine do 24:00 sata
(Članak 17. stavak 1., 2. i 3.)
5. Izborna promidžba traje od dana objave lista kandidata izbornih jedinica i zbirne kandidatske liste jedinice lokalne samouprave pa do 24 sata prije izbora, dakle od
24. studenoga 2000. godine od 00:00 sati do
8. prosinca 2000. godine do 24:00 sata
(Članak 19.)
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje od:
9. prosinca 2000. godine od 00:00 sati do
10. prosinca 2000. godine do 24:00 sata
(Članak 21.)
7. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ljubeščica mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove Općinskog vijeća dakle do:
4. prosinca 2000. godine do 24:00 sata
(Članak 36. stavak 3.)
8. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ljubeščica mora objaviti koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom biračkom mjestu najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle do:
4. prosinca 2000. godine do 24:00 sata
(Članak 37. stavak 3.)
9. Glasovanje traje neprekidno
10. prosinca 2000. godine od 7:00 do 19:00 sati
Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se glasovanje i nakon 19 sati.
(Članak 44. stavak 1.)
10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Ljubeščica najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do
11. prosinca 2000. godine do 7:00 sati
(Članak 49.)
11. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ljubeščica utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do
11. prosinca 2000. godine do 19:00 sati
(Članak 50. stavak 1.)
12. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ljubeščica kad utvrdi rezultate glasovanja, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.
(Članak 53.)
ZaŠtita izbornog prava
13. Ustavnost i zakonitost izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske i rješava izborne sporove.
(Članak 55.)
14. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti:
– politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno birači koji su predložili kandidata za člana predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave odnosno listu, kao i nezavisni kandidati i nositelji nezavisnih lista.
(Članak 56. stavak 1.)
15. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one stranke o čijim se kandidatskim listama glasovalo na izborima, nezavisni kandidati, odnosno nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.
(Članak 56. stavak 2.)
16. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Općinskog vijeća podnose se nadležnom Županijskom izbornom povjerenstvu Varaždinske županije u roku od
48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 57. stavak 1. u svezi s člankom 58. stavak 1.)
17. Županijsko izborno povjerenstvo Varaždinske županije dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od
48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana.
(Članak 58. stavak 2.)
18. Protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora, kao i kandidat za člana predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave ima pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Žalba se podnosi putem Županijskog izbornog povjerenstva Varaždinske županije Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
(Članak 60. stavak 1. i 3.)
19. Žalba se podnosi u roku od
48 sati računajući od isteka dana kad je primljeno pobijano rješenje, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 60. stavak 2.)
20. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je odlučiti o žalbi u roku od
48 sati od isteka dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati idućeg dana.
(Članak 60. stavak 4.)
Klasa: 013-01/00-01/01
Urbroj: Ls-93/2000
Zagreb, 10. studenoga 2000.
Predsjednik
Marijan Ramušćak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti