POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - naredbe i dopisi - naredbu o homologaciji - obvezatne upute ols iii ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
390
Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. veljače 2000. godine, donijela
UREDBU
O ODRE?IVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. SV. ANTON
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Sv. Anton, na području obalnog pojasa ispred hotela Malin.
Članak 2.
Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe započinje u točki 1, odnosno na najsjevernijoj točki malog mulića. Od točke 1 granica nastavlja u pravcu jugoistoka do točke 2 odnosno najzapadnije točke k.č. 972, odnosno najzapadnije točke okućnice stambenog objekta. Od točke 2 granica nastavlja u smjeru sjeveroistoka prateći ogradni zid stambenog objekta do točke 3, od koje nastavlja potpornim zidićem puta uz more do točke 4 odnosno mjesta gdje se zidić sastaje sa prilaznim putićem. Od točke 4 granica siječe prilazni putić do točke 5 od kuda nastavlja kopnenom stranom puta uz more do točke 6 odnosno do mjesta gdje se put uz more sastaje sa cestom za hotel. U točki 6 granica se lomi pod pravim kutom i nastavlja u pravcu sjeveroistoka do točke 7 gdje izbija na morsku obalu i gdje granica pomorskog dobra za područje ispred hotela Malin u Malinskoj i završava, a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Sv. Anton, broj lista plana 18, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:500.
Članak 3.
Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Članak 4.
Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/00-02/10
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 17. veljače 2000.
Predsjednik
Ivica Račan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti