POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - razrada prava - dopuna popisa uvoznika - pravilnik o veličini ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
1117
Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, broj 27/93. i 23/99.), ministar financija izdaje
NAREDBU
O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2000. GODINI
I.
U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2000. godini (»Narodne novine« br. 146/99. i 4/2000.) u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA pod 1.2.2. Porez na dodanu vrijednost poslije brojčane oznake vrste prihoda - 1228 Porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnika, dodaje se stavak drugi koji glasi: "Tekući priljev na ove brojčane oznake vrste prihoda koristi se prije svega za izvršenje naloga zaprimljenih za povrat poreza na dodanu vrijednost koje je Zavod za platni promet dužan izvršiti sljedećega radnog dana, a tek onda za pokriće drugih rashoda proračuna."
U istoj točki pod 1.2.5. Pristojbe i naknade, poslije brojčane oznake vrste prihoda 5550 Revalorizirani iznos duga na nekretninama umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:
- 5568 Naknada za izdavanje dopusnica za županijske i posebne županijske linije,
- 5576 Naknada za izdavanje dopusnica za međužupanijske i posebne međužupanijske linije.
II.
U istoj se glavi poslije podtočke 1.3. Carina i posebne uvozne pristojbe, u dijelu NAPOMENA: na kraju prvoga stavka dodaje tekst: "Za brojčane oznake vrste prihoda 6050 i 6068 uz model "23" može se koristiti i model "26", a stavak treći mijenja se i glasi: "U pozivu na broj odobrenja za brojčanu oznaku vrste prihoda 7269 u pretpolje se upisuje model "26", a u polje oznaka vrste prihoda koji se plaća, te podatak drugi i podatak treći, od kojih svaki ima svoj kontrolni broj."
III.
U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 1. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA u podtočki 1.1. u nazivu računa -30100-840-...-2869 riječ "baštine" zamjenjuje se riječju "rente".
IV.
U Popisu žiroračuna proračuna županija i gradova/općina te brojčanih oznaka gradova/općina po županijama i ispostavama Porezne uprave treba izmijeniti žiroračune proračuna tako da glase:
V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Varaždinu)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE LUDBREG

34820-630-523 VELIKI BUKOVEC                          558

IX. LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Gospiću)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE GOSPIĆ

31900-630-203 PERUŠIĆ                               323

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zadru)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE BIOGRAD NA MORU

35320-630-474 SVETI FILIP I JAKOV                     428

XIV. OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Osijeku)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE BELI MANASTIR

33650-630-614 KNEŽEVI VINOGRADI                     195

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Vukovaru)

34900-630-565 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 518

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VINKOVCI

34900-630-570 VINKOVCI                               487

34900-630-591 JARMINA                               166

34900-630-635 NUŠTAR                               294

34900-630-640 PRIVLAKA                               583

34900-630-609 STARI JANKOVCI                          414

34902-630-544 STARI MIKANOVCI                          415

34902-630-586 VOĐINCI                               584

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ILOK

35410-630-128 ILOK                               154

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ŽUPANJA

34910-630-523 ŽUPANJA                               534

34910-630-614 BABINA GREDA                          003

34910-630-539 BOŠNJACI 032

XVII. SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Splitu)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE TROGIR

34402-630-1172 OKRUG                               588

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Pazinu)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE LABIN

33750-630-661 KRŠAN                               217

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ROVINJ

33740-630-640 KANFANAR                          175

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Čakovcu)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ČAKOVEC

31400-630-341 ŠENKOVEC                               608

V.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 401-03/99-01/1
Urbroj: 513-07/00-2
Zagreb, 3. svibnja 2000.
Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti