POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - provedba propisa - odluka o potvrdi - pravilnik o tehničkom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
1099
Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine« br. 27/99), ministar zdravstva uz prethodno mišljenje ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja donosi
PRAVILNIK
O GRAĐEVINAMA KOJE PODLIJEŽU SANITARNOM NADZORU TE NAČINU OBAVLJANJA SANITARNOG NADZORA TIJEKOM NJIHOVE GRADNJE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se građevine koje podliježu sanitarnom nadzoru tijekom gradnje i način obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje.
Članak 2.
Sanitarnom nadzoru tijekom gradnje podliježu građevine namijenjene za:
- javnu opskrbu vodom za piće;
- odvodnju otpadnih voda (kolektori, glavni odvodni kanali, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda);
- obradu, skladištenje i odlaganje otpada;
- obavljanje zdravstvene djelatnosti;
- proizvodnju i promet na veliko lijekova;
- proizvodnju i promet na veliko medicinskih i homeopatskih proizvoda;
- obavljanje djelatnosti odgoja, obrazovanja i kulture;
- obavljanje djelatnosti socijalne skrbi;
- obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i turizma;
- obavljanje djelatnosti sporta i rekreacije;
- proizvodnju, promet, uporabu i skladištenje izvora ionizirajućeg zračenja.
Sanitarnom nadzoru osim građevina iz stavka 1. ovoga članka podliježu i građevine za proizvodnju, uporabu i skladištenje izvora neionizirajućih zračenja čija je frekvencija niža od
3 000 000 GHz i ultrazvuka čija je frekvencija niža od 500 MHz.
Članak 3.
Sanitarni nadzor tijekom gradnje građevina iz članka 2. ovoga Pravilnika provodi se tijekom izvođenja građevno-završnih i građevinsko-instalaterskih radova provjerom da li se gradnja građevine izvodi u skladu s propisanim sanitarno-tehničkim uvjetima glede:
- vodoopskrbe;
- odvodnje otpadnih voda;
- odlaganja krutog otpada;
- prozračivanja;
- zaštite od buke;
- zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja te
- križne kontaminacije.
Članak 4.
Investitor je obvezan o početku gradnje građevina iz članka 2. ovoga Pravilnika kao i početku izvođenja građevinsko-instalaterskih radova obavijestiti nadležno državno tijelo za sanitarni nadzor koje je izdalo potvrdu o usklađenosti glavnog projekta s propisanim sanitarno-tehničkim uvjetima gradnje najkasnije u roku osam dana prije početka gradnje građevina odnosno izvođenja građevno-završnih i građevinsko-instalaterskih radova.
Članak 5.
Novčanom kaznom od 10 000 do 50 000 kuna kaznit će se za prekršaj investitor ako ne obavijesti nadležno državno tijelo za sanitarni nadzor o početku gradnje građevine i početku izvođenja građevno-završnih i građevinsko-instalaterskih radova u roku iz članka 4. ovoga Pravilnika.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/99-01/0094
Urbroj: 534-04-03-00-0001
Zagreb, 13. travnja 2000.
Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti