POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - literatura - propisi populacijska hrvatska - ispravak popisa sredstava ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
383
Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 47/95, 164/98 i 105/99), članka 25., stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 60/96, 113/97, 7/99 i 112/99) i članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 1/94 - pročišćeni tekst, 108/94 i 19/96/, Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je 4. veljače 2000. godine
ODLUKU
O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PROIZVODNJI ŠEĆERA
Članak 1.
Odlukom o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji šećera (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se dopuštena visina manjka koji prema članku 25. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne podliježe oporezivanju.
Članak 2.
Pod manjkom u smislu ove Odluke razumijevaju se gubici na proizvodima koji nastanu kod uobičajenog postupka manipuliranja robom ili kao posljedica prirodnih utjecaja na robu i sirovine u prometu, poslovanju, proizvodnji i skladištenju te kao posljedica tehnološkog procesa u proizvodnji i obradi sirovina i roba.
Članak 3.
Dopušteni normativ gubitaka utvrđuje se na temelju iskustva struke do iznosa od:
_ __________________
Naziv proizvoda      Gubitak mase           Gubitak šećera
/tehnološki proces      (%/dan)                (%)
                              repa      sir. šeć.
_ __________________Šeaerna repa na polju

- zbog disanja                1,00

- zbog naeina i uvjeta lagera      3,00

- zbog manipulacije           1,00

Šećerna repa prije prerade

Skladište repe

- prihvat                2,00

- stanje po danu                     0,02

- ulomci nakon plavljenja      3,00

- stajanje na dan                     0,10

- gubitak plavljenjem           1,26           0,20

Prerada šećerne repe

- ekstrakcija                          0,30

- saturacijski mulj                     0,10      0,10

- melasa                          2,30      3,50

- neutvrđeni gubici                     0,30      4,80

Skladište šećera

- silos - oprašivanje                     0,10

- vaganje

- masa 0,05-2,0 kg                     1,00

- masa 25-50 kg           0,80

- masa do 1.000 kg                     0,20

- rinfuza do 2.500 kg                     0,10

Suhi rezanac - proizvodni gubici
na masu repe

- prije prešanja           0,20

- poslije prešanja           0,10

- sušenje                0,10

- pakiranje                0,10

Melasa

- skladištenje i manipulacija                0,10

- gubici zbog mikrobiološke aktivnosti           0,50Članak 4.
Manjak prema ovoj Odluci može se utvrđivati:
- neposredno nakon nastajanja
- izvanrednim popisom robe
- redovitim popisom robe, odnosno na drugi način utvrđen općim aktom poduzetnika - poreznog obveznika.
Članak 5.
Manjak u skladu s ovom Odlukom utvrđuje komisija, odnosno ovlaštena osoba određena općim aktom poduzetnika - poreznog obveznika, i o tome sastavlja zapisnik.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: I-224/7-2000.
Zagreb, 4. veljače 2000.
Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti