POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - lex linkovi - odluka o otvaranju - pravilnik o informatičkom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
382
Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 47/95, 164/98 i 105/99), članka 25., stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 60/96, 113/97, 7/99 i 112/99) i članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 11/94 - pročišćeni tekst, 108/95 i 19/96), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je 4. veljače 2000. godine
ODLUKU
O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA ZA PROIZVODE U INDUSTRIJI ULJA
Članak 1.
Odlukom o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma za proizvode u industriji ulja (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se dopuštena visina manjka koji prema članku 25. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne podliježe oporezivanju.
Članak 2.
Pod manjkom u smislu ove Odluke razumijevaju se gubici na proizvodima koji nastanu kod uobičajenog postupka manipuliranja robom ili kao posljedica prirodnih utjecaja na robu i sirovine u prometu, poslovanju, proizvodnji i skladištenju te kao posljedica tehnološkog procesa u proizvodnji i obradi sirovina i roba.
Članak 3.
Dopušteni normativ gubitaka utvrđuje se na temelju iskustva struke do iznosa od:
_ __________________
Naziv proizvoda/                          Stopa
tehnološki proces                          (%)
_ __________________
I.      ULJARICE, SIROVA ULJA I ULJANE SAEME
1.      SJEMENSKA ROBA
     Sjeme uljarica                          1,0

2.      ZAŠTITNA SREDSTVA
     Zaštitna sredstva u proizvodnji uljarica     0,5

3.      SKLADIŠTENJE ULJARICA I PRIJEVOZ
     3.1. Skladišni kalo
     Uljana repica                          3,5
     Suncokret                         7,5
     Soja                               4,0
3.2.      Transportni kalo
     Transportni kalo uljarica                2,0

4.      PRERADA ULJARICA
4.1.      Sirova ulja (proizvodnja i uskladištenje)
     Sirovo ulje uljane repice                2,5
     Sirovo ulje suncokreta                     2,5
     Sirovo ulje soje                     2,5
4.2.      Uljane sačme - pogače
4.2.1.      Skladišni kalo
     Sačma - pogača uljane repice                2,5
     Sačma - pogača suncokreta                2,5
     Sačma - pogača soje                     3,5
4.2.2.      Ambalaža (vreae)                     4,0
4.2.3.      Transportni kalo                     0,5
4.3.      Ostali proizvodi
     Ljuska                               4,0
     Lecitin                          2,0

II.      JESTIVA BILJNA ULJA
1.      RAFINIRANJE SIROVIH ULJA
     Ulje suncokreta                     8,0
     Biljna ulja (sojino i repieino)           8,5
     Masna kiselina                         6,0
2.      PAKIRANJE RAFINIRANIH BILJNIH ULJA
2.1.      Rafinirano jestivo ulje
     Jestivo ulje PET - PVC boce                1,0
     Jestivo ulje u plastiene kanistre           1,0
     2.2. Izrada boce
     - izrada PET-boce (predoblici)                1,5
     - izrada PVC-boca                     3,0
2.3.      Pakiranje u boce
     Boce                               1,5
     Čepovi                               1,5
     Etikete, naljepnice                     3,0
     Transportne kutije                     3,0
     Kartonski podlošci                     3,0
     Termoskupljajuća folija                0,3
2.4.      Pakiranje u plastiene kanistre
     Plastični kanistri                     1,5
     Etikete, naljepnice                     1,5

3.      MASLINA I MASLINOVO ULJE
3.1.      Masline
     Plodovi maslina                     10,0
3.2.      Prerada plodova maslina
     Djevičansko maslinovo ulje (proizvodnja,
     uskladištenje i filtracija)                2,5
     Djevieansko maslinovo ulje lampante
     (proizvodnja i uskladištenje)                2,0
3.3.      Prerada komina maslina
     Sirovo ulje maslinovih komina                8,0
     Komina maslina - pogača                2,5
3.4.      Rafiniranje maslinovih ulja
     Rafinirano maslinovo ulje                8,0
     Rafinirano ulje komina maslina                6,0
3.5.      Pakiranje maslinovih ulja
3.5.1.      Djevieansko maslinovo ulje
     Djevieansko maslinovo ulje - staklene boce      1,5
     Djevieansko maslinovo ulje - PET - PVC boce      1,0
3.5.2.      Rafinirano maslinovo ulje i ulje maslinovih komina
     Maslinovo ulje i ulje maslinovih komina -
     staklene boce                          1,5
     Maslinovo ulje i ulje maslinovih komina -
     PET - PVC boce                          1,0
3.5.3.      Pakiranje maslinovih ulja u boce
     Staklene boce                          3,0
     PET - PVC boce                           1,5
     Čepovi                                1,5
     Etikete, naljepnice                      3,0
     Transportne kutije                      3,0
     Kartonski podlošci                      3,0
     Termoskupljajuaa folija                 0,3

4.      BUNDEVSKE KOŠTICE I BUEINO ULJE
4.1.      Bundevske koštice
     Skladištenje bundevskih koštica            1,0
4.2.      Prerada bundevskih koštica
     Bundevska koštica                      6,0
     Bundevska koštica - golica                  6,0
4.3.      Pakiranje bueinog ulja u boce
     Boce                                1,0
     Čepovi                                1,0
     Etikete, naljepnice                      1,0
     Transportne kutije                      1,0
4.4.      Skladištenje pogaee
     Pogača bundevskih koštica                 1,0

5.      SKLADIŠTENJE JESTIVIH BILJNIH
     ULJA I PRIJEVOZ
5.1.      Skladišni kalo
     Rafinirano biljno ulje                      0,5
     Maslinovo ulje                           0,5
     Bueino ulje                           0,1
5.2.      Transportni kalo
     Rafinirano biljno ulje                      0,3
     Maslinova ulja                           0,3
     Bučino ulje                           0,1

III.      ČVRSTE BILJNE MASNOĆE
1.      HIDROGENIRANJE ULJA
1.1.      Hidrogeniranje
     Sojino ulje                           2,0
     Suncokretovo ulje                      2,0
     Palmine koštice                      5,0
     Palmino ulje                           2,0
1.2.      Rafiniranje
     Palmine masti                           2,0
     Riblje masti                           2,0
     Biljna ulja (uljana repica i soja)            2,0
     Suncokretovo ulje                      2,0
2.      PROIZVODNJA MARGARINA
2.1.      Stolni margarini
     Sirovine                           0,5
     Omotnice                           2,0
     Tansportne kutije                      2,0
2.2.      Mazivi margarini
     Sirovine                           0,5
     Kadice                                5,0
     Poklopci                           5,0
     Transportne kutije                      5,0
2.3.      Industrijski margarini
     Sirovine                           0,7
     Omotnice                           2,0
     Transportne kutije                      5,0
3.      PROIZVODNJA MASTI
     Sirovine                           0,5
     PE vreaice                           4,0
     Etikete, naljepnice                      2,0
     Transportne kutije                      2,0
4.      PROIZVODNJA BILJNOG MRSA
     Sirovine                           1,0
     PE posudice                           1,5
     Etikete, naljepnice                      2,5
     Transportne kutije                      1,5
5.      PROIZVODNJA ADITIVA ZA PEKARSTVO
     Sirovine                           3,0
     Transportne kutije                      1,5
6.      PROIZVODNJA MAJONEZE
6.1.      Standardna majoneza
     Sirovine                           2,0
6.2.      Lagana majoneza
     Sirovine                           3,5
6.3.      Ambalaža za majoneze
     Folija                                2,0
     Alutube                           3,5
     Staklenke - 650 ml                      5,0
     Poklopci za staklenke                      5,0
     Etikete, naljepnice                      2,5
     Kartonski podlošci                      3,0
     PE posudice                           1,5
     Transportne kutije                      1,5
7.      PROIZVODNJA UMAKA
     Sirovine                           4,0
     Staklenke 330 ml                      3,0
     Poklopci za staklenke                      3,0
     Kartonski podlošci                      3,0
     Etikete, naljepnice                      4,0
     PE posudice                           1,5
     Transportne kutije                      1,5
8.      PROIZVODNJA SALATA
     Sirovine                          15,0
     Plastiene kadice                      2,5
     Poklopci                           2,5
     Kartonski podlošci                      8,0
     PE posudice                           1,5
     Transportne kutije                      1,5
9.      SKLADIŠTENJE EVRSTIH BILJNIH
     MASTI I PRIJEVOZ
9.1.      Skladišni kalo
     Margarini                           0,5
     Biljne masti                           0,5
     Aditivi za pekarstvo                      0,8
     Majoneza i umaci                      1,0
     Salate na bazi majoneza                 1,5
9.2.      Transportni kalo
     Čvrste biljne masnoae                      0,3


Članak 4.
Manjak prema ovoj Odluci može se utvrđivati:
- neposredno nakon nastajanja
- izvanrednim popisom robe
- redovitim popisom robe, odnosno na drugi način utvrđen općim aktom poduzetnika - poreznog obveznika.
Članak 5.
Manjak u skladu s ovom Odlukom utvrđuje komisija, odnosno ovlaštena osoba određena općim aktom poduzetnika - poreznog obveznika, i o tome sastavlja zapisnik.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: I-224/6-2000.
Zagreb, 4. veljače 2000.
Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti