POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - legislativa - pravilnik o kriterijima - ustavni zakon zagreb ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
381
Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 47/95, 164/98 i 105/99), članka 25. stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 60/96, 113/97, 7/99 i 112/99) i članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine«, br. 11/94 - pročišćeni tekst, 108/95 i 19/96), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je 4. veljače 2000. godine
ODLUKU
O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PROIZVODNJI MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA I TJESTENINE
Članak 1.
Odlukom o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji mlinskih i pekarskih proizvoda i tjestenine (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se dopuštena visina manjka koji prema članku 25. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne podliježe oporezivanju.
Članak 2.
Pod manjkom u smislu ove Odluke razumijevaju se gubici na proizvodima koji nastanu kod uobičajenog postupka manipuliranja robom ili kao posljedica prirodnih utjecaja na robu i sirovine u prometu, poslovanju, proizvodnji i skladištenju te kao posljedica tehnološkog procesa u proizvodnji i obradi sirovina i roba.
Članak 3.
Dopušteni normativ gubitaka utvrđuje se na temelju iskustva struke do iznosa od:
_ __________________
Naziv proizvoda/      Mjesto gubitka                     Stopa
tehnološki proces                               (%)
_ __________________

Zrnata roba

- pšenica           a) prihvat i sušenje                1,0

               b) čuvanje u smještajnim objektima      0,5

               c) isporuka                     0,5

- kukuruz           a) prihvat i sušenje                1,0

               b) čuvanje                     1,0

               c) isporuka                     0,5

- ječam, raž, zob      a) prihvat i sušenje                1,0

               b) čuvanje                     0,3

               c) isporuka                     0,5

- uljarice           a) prihvat i sušenje                1,0

               b) čuvanje                     1,0

               c) isporuka                     0,5

Prerada žitarica      a) čišćenje i meljava                2,0

               b) čuvanje mlinskih proizvoda           0,5

               c) isporuka                     0,3

Oljuštene žitarice      a) ljuštenje, euvanje, pakiranje      2,5

Mlinski proizvodi      a) pakiranje 0,5-10 kg                1,0

               b) pakiranje 25 i 50 kg           0,4

               c) rinfuza                     0,3

Pekarska proizvodnja

- brašno           a) istovar, zapremanje, euvanje      1,0

               b) prosijavanje, vaganje           0,8

               c) posip u proizvodnji pekarskih prema

               proizvoda normativ.

- pomoćne sirovine      a) istovar, zapremanje, čuvanje      2,0

- ostale sirovine i
aditivi           a) istovar, zapremanje, čuvanje      2,0

- sirov. kao mak, sezam, a) istovar, zapremanje, čuvanje      1,5
lan, suncokret, voće
i dr.           b) rasip u procesu proizvodnje           5,0

- sredstva za podmaziv. a) istovar, zapremanje, čuvanje      1,0

posuda za pečenje      b) rasip u procesu proizvodnje           4,0

- kruh i pecivo      a) oblikovanje tijesta, pečenje,
               hlađenje i punjenje u transportnu
               ambalažu                     2,0

               b) povrat proizvoda vraćenih od
               kupaca uz povratnicu                7,0

- domaći keksi,
slastice,           a) u procesu proizvodnje           3,0

kolači i dr.           b) skladištenje, utovar, prijevoz      3,0

               c) povrat proizvoda vraćenih od
               kupaca uz povratnicu                7,0

- ostali proizvodi,
srodni           a) u procesu proizvodnje,
               zamrznuti oblikovanja, vaganja,
               zamrzavanja, sušenja, punjenja
               u transportnu ambalažu                3,0

               b) skladištenje, utovar, prijevoz,
               povrat                          5,0

Proizvodnja tjestenine

               a) istovar, zapremanje, euvanje
               krupice                     1,0

               b) dodatne sirovine                0,7

               c) u procesu proizvodnje          3,0

Pakiranje proizvoda

               masa: do 0,5 kg                1,5

                od 0,5 do 2,0 kg                1,0

               od 2,0 do 10,0 kg                0,8

Ambalaža

- papirnate vrećice manje od 1/1                     2,5

- papirnate vrećice 1/1-10/1                          2,0

- papirnate vreće 15/1, 20/1, 25/1, 50/1                1,0

- papirnate kutije                               1,5

- polietilenske vrećice do 1/1                          2,0

- polietilenske vrećice iznad 1/1                     1,5

- folije za pakovine: - do 0,1 kg                     10,0

- od 0,1 do 0,5 kg                               5,0

- od 0,5 do 1,0 kg                               4,0

- folije za omatanje paleta                          10,0

- naljepnice                                    5,0

- platnena, juta i sl.                               0,4

- sanduci rešetkasti, plastični - povratni                12,0

- posude za pečenje pita - povratne                     12,0

Ostalo:

- uslužno skladištenje žitarica i slada

               a) istovar                     0,5

               b) manipulacija u silosu           0,5

               c) utovar                     0,5

- rasip i sagorijevanje kod prerade kukuruza                2,0

- rasip kod čuvanja i manipulacije mlinskih proizvoda u rasutom

stanju                                    0,2

- transportni gubici

               - vagonske pošiljke                0,5

               - kamionske pošiljke po kontrolnoj
                vagi                          0,5

- mjenjačnice           - roba u rasutom stanju           0,5

               - odstupanje kakvoće u
               pojedinačnom i zbirnom uzorku
               za preuzete žitarice                0,5

Manjkovi na robi prilikom prihvata i sušenja nastaju kao posljedica
tehnološkog procesa. Vlažna masa zrnatih kultura svodi se na sušenu
masu putem formule:

                          100 - ulazna vlaga
količina suhe robe = količina vlažne robe x ___________________
                          100 - izlazna vlagaČlanak 4.
Manjak prema ovoj Odluci može se utvrđivati:
- neposredno nakon nastajanja
- izvanrednim popisom robe
- redovitim popisom robe, odnosno na drugi način utvrđen općim aktom poduzetnika - poreznog obveznika.
Članak 5.
Manjak u skladu s ovom Odlukom utvrđuje komisija, odnosno ovlaštena osoba određena općim aktom poduzetnika - poreznog obveznika, i o tome sastavlja zapisnik.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: I-224/5-2000.
Zagreb, 4. veljače 2000.
Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti