POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - legal - pravilik o prestanku - izvješće o uočenoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
380
Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 47/95, 164/98, i 105/99), članka 25., stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 60/96, 113/97, 7/99 i 112/99) i članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 11/94 - pročišćeni tekst, 108/95 i 19/96), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je 4. veljače 2000. godine
ODLUKU
O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U INDUSTRIJI PRERADE RIBE
Članak 1.
Odlukom o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u industriji prerade ribe (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se dopuštena visina manjka koji prema članku 25. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne podliježe oporezivanju.
Članak 2.
Pod manjkom u smislu ove Odluke razumijevaju se gubici na proizvodima koji nastanu kod uobičajenog postupka manipuliranja robom ili kao posljedica prirodnih utjecaja na robu i sirovine u prometu, poslovanju, proizvodnji i skladištenju te kao posljedica tehnološkog procesa u proizvodnji i obradi sirovina i roba.
Članak 3.
Dopušteni gubici utvrđuju se na temelju iskustva struke do iznosa od:
_ _____________
Naziv proizvoda/tehnološki proces                Stopa
                                   (%)
_ _____________

1. ULOV I SKLADIŠTENJE RIBE

a) kalo na svježoj ribi (kod prijema/otkupa,

gubitak površinske vlage)                     0,8

b) kalo na smrzavanju (dehidratacija)                0,8

c) kalo na skladištenju smrznute ribe                0,5

d) lom plastičnih ribarskih sanduka                5,0

2. PROIZVODNJA RIBLJIH KONZERVI

a) kalo na razmrzavanju ribe                     8,0

b) kalo (otpad; glava, utroba, rep, koža; kuhanje)

- srdela, inaun (otpad i gubitak tekućine

kuhanjem)                           51,0

- tunj (otpad i gubitak tekuaine kuhanjem)       59,0

- skuša bez glave i utrobe (otpad i gubitak

tekuaine kuhanjem)                      52,0

- skuša s glavom (otpad i gubitak tekućine

kuhanjem)                           65,0

c) rasip

- ulja                                    6,0

- umaka                           17,0

- povrća: smrznutog                      37,0

konzerviranog                 20,0

- soli: u tabletama                      12,0

fina zrnata                          5,0

d) manjak

- poklopci i limenke (analiza hermetičnosti)           0,1

- konzerve (analiza šava i gotovih proizvoda)           0,2

e) lom

- kartonskih sanduka                      20,0

- omotnica i celofana ili propilena                1,0

- kartončića                               2,0

- naljepnica                               1,0

- riba + limenka na stroju za rez. i ukutijavanje      0,5

- riba + limenka na stroju za kuhanje                0,5

- konzerve na zatvaračima                     0,5

f) kvar (fizieki) - na pranju konzervi                0,3

nakon odležavanja                          1,2

3. PROIZVODNJA SLANE RIBE

a) kalo na svježoj ribi                     0,8

b) kalo (otpad - glava, rep, utroba, koža, kosti,

gubitak tekućine)

- insalana riba (otpad, tekućina)            48,0

- fileti slane ribe (otpad, sjedenje)            30,0

c) rasip

- soli (krupne)                      18,0

- ulja                                    6,0

d) lom

- plastičnih posuda za soljenje            10,0

- kartonskih sanduka                      20,0

- kartončića                           8,0

- konzerve (na zatvaračima)                     0,5

e) manjak - kao pod 2.d) na konzerv. i staklenk.

f) kvar (fizički) - kao pod 2.f)

4. PROIZVODNJA DUBOKOZAMRZNUTIH PROIZVODA

a) kalo čišćenja

- šaran, amur, tolstolobik, srdela           38,0

- pastrva, som, smuđ                      20,0

- lignja, sipa, muzgavac                 55,0

- lignja tuba                           15,0

- tunj                                40,0

b) kalo odmrzavanja lignje                     4,0

c) kalo smrzavanja                          2,0

d) kalo konfekcioniranja

- som                                25,0

- slatkovodna i morska riba, sipa, lignje       10,0

- oslia ili srodnici u bloku                     7,0

- školjke                               2,0

e) kalo dimljenja

- odrezak                           40,0

- živa riba                           65,0

f) kalo kuhanja

- oeišaena i izrezana riba                 50,0

- cijela, blok                           77,0

g) kalo otkoštavanja

- odrezak                           30,0

- cijela                           64,0

- fileti sitne plave ribe                 48,0

h) kalo hladnjače (za 12 mjeseci)            3,0

i) rasip

- na suhoj panadi                      14,0

- na bijelom brašnu                      22,0

- na formirnoj masi                      4,0

j) lom

- na kartončićima                      1,0

- na transportnim kartonima                 0,2

- na gotovom proizvodu                      0,7Članak 4.
Manjak prema ovoj Odluci može se utvrđivati:
- neposredno nakon nastajanja
- izvanrednim popisom robe
- redovitim popisom robe, odnosno na drugi način utvrđen općim aktom poduzetnika - poreznog obveznika.
Članak 5.
Manjak u skladu s ovom Odlukom utvrđuje komisija, odnosno ovlaštena osoba određena općim aktom poduzetnika - poreznog obveznika, i o tome sastavlja zapisnik.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: I-224/4-2000.
Zagreb, 4. veljače 2000.
Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti