POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - kronološki pregledi - uputstvo o dopuni - zakon o tehničkoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
379
Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 47/95, 164/98 i 105/99), članka 25., stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 60/96, 113/97, 7/99 i 112/99) i članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 11/94 - pročišćeni tekst, 108/95 i 19/96), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je 4. veljače 2000. godine
ODLUKU
O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PERADARSTVU I PROIZVODNJI JAJA
Članak 1.
Odlukom o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se dopuštena visina manjka koji prema članku 25. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne podliježe oporezivanju.
Članak 2.
Pod manjkom u smislu ove Odluke razumijevaju se gubici na proizvodima koji nastanu kod uobičajenog postupka manipuliranja robom ili kao posljedica prirodnih utjecaja na robu i sirovine u prometu, poslovanju, proizvodnji i skladištenju te kao posljedica tehnološkog procesa u proizvodnji i obradi sirovina i roba.
Članak 3.
Dopušteni normativ gubitaka utvrđuje se na temelju iskustva struke do iznosa od:
_ _______
Naziv proizvoda/tehnološki proces           Stopa
                              (%)

_ _______

PROIZVODNJA PERADARSKOG MESA

- KOKOŠI TEŠKE LINIJE

1. kalo transporta                      3,0

2. kalo u klaonici (brojleri)                28,5

3. mortalitet (godišnje, na ulazni broj)

- matieno jato:

uzgoj do 24 tjedna                      8,0

roditelji - proizvodnja 38 tjedana           10,0

- tov brojlera do 42 tjedna                 7,0

4. otpis rasplodnih jaja                 2,0

PURANI

1. kalo klanja                          18,5

2. mortalitet

- matieno jato

uzgoj do 30 tjedana                      5,0

roditelji - proizvodnja 26 tjedana            2,0

- tov purana do 20 tjedana                11,5

3. otpis rasplodnih jaja                 2,0

PATKE I GUSKE

1. mortalitet

- patke - tov do 7 tjedana                 4,0

- guske - tov do 12 tjedana                 4,0

2. kalo klanja

- patke                          30,0

- guske                          25,0

PROIZVODNJA JAJA - KOKOŠI LAKE LINIJE

1. kalo u proizvodnji i sortirnici           3,0

2. kalo u transportu                      1,0

3. mortalitet (godišnje, na ulazni broj)

- matieno jato

uzgoj do 20 tjedana                      5,0

roditelji - proizvodnja 44 tjedana            10,0

- hibridne pilenke - uzgoj 18 tjedana            5,0

- komercijalne nesilice - proizvodnja 12 mjeseci 12,0

4. otpis rasplodnih jaja                 2,0Članak 4.
Manjak prema ovoj Odluci može se utvrđivati:
- neposredno nakon nastajanja
- izvanrednim popisom robe
- redovitim popisom robe, odnosno na drugi način utvrđen općim aktom poduzetnika - poreznog obveznika.
Članak 5.
Manjak u skladu s ovom Odlukom utvrđuje komisija, odnosno ovlaštena osoba određena općim aktom poduzetnika - poreznog obveznika, i o tome sastavlja zapisnik.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: I-224/3-2000.
Zagreb, 4. veljače 2000.
Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti