POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - propisi za pravnike - rješenje o obliku - uredba o sastavu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA
2166
Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97.) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
NAREDBU
O DOPUNAMA NAREDBE O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U
2000. GODINI
I.
U Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2000. godini (»Narodne novine«, broj 145/99., 59/00. i 87/00.) u točki III. podtočki 1. stavku 1. dodaje se podstavak 5. koji glasi:
» – krv svih nerastova u individualnim uzgojima na područjima županija: Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska, a u slučaju pozitivnog nalaza na brucelu u ispitivanih nerastova i krv svih rasplodnih krmača na koje je zaraženi nerast pripuštan.«
II.
U točki VI. stavku 1. dodaje se podstavak 10. koji glasi:
» – vađenje krvi nerastovima i rasplodnim krmačama u skladu s točkom III. podtočkom 1. stavkom 1. podstavkom 5. ove Naredbe.«
III.
U točki VI. stavku 2. iza riječi: »podstavka 6., 7., 8., 9.« dodaju se »i 10.«
IV.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 322-01/00-01/71
Urbroj: 525-06-00-01
Zagreb, 30. listopada 2000.
Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti