POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - rad uprave - dodatak i temeljnom - uredba o mjerilima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

2396
Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94), Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 13. prosinca 2000, donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2001. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan za 2001. godinu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 13.231.546.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 13.508.867.000 kuna
– deficit u iznosu od 277.321.000 kuna
II.
Deficit u iznosu od 277.321.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod domaćih poslovnih banaka.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/00-01/16
Zagreb, 13. prosinca 2000.
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 2001. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
– u kunama

_ __ ___________________
Plan
za 2001.
1 2
PRIHODI
1. Prihodi od doprinosa 10.546.352.000
1.1. Doprinosi iz i na plaće 10.000.622.000
1.2. Doprinosi od samostalnih
privrednika 471.027.000
1.3. Doprinosi od individualnih
poljoprivrednika 74.703.000
2. Prihodi iz Proračuna 2.348.242.000
2.1. Dodatni porodiljski dopust i
oprema za novorođenčad 746.743.000
2.2. Zdravstveno osig. nezaposlenih
osoba 257.630.000
2.3. Zdrav. zaštita staračkih dom. i
neosiguranih osoba 85.874.000
2.4. Obavezno zdrav. osiguranje
koje se refundira iz Proračuna 146.674.000
2.4.1. Zdrav. zaštita po čl. 47., t. 4., 10.,
11., Zakona o zdr. osig. 87.074.000
2.4.2. Zdravst. zaštita po čl. 5, t. 14, 15,
17, 18. Zakona o zdr. osig. 53.000.000
2.4.3. Zdrav. zaštita stranaca i reciprocitet 1.800.000
2.4.4. Zdrav. zašt. i druga prava iz
zdr. osig. za hrvatske branitelje 4.800.000
2.5. Isplata nadokn. plaća hrv.
braniteljima – od 1. 04. 2000.
preuzeto od Min. hrvat. branitelja 47.500.000
2.6. Pokriće smanjenih prihoda od
doprinosa 1.063.821.000
3. Ostali prihodi 336.952.000
UKUPNI PRIHODI 13.231.546.000
IZDACI
1. Primarna zdravstvena zaštita 2.497.000.000
2. Specijalističko-konzilijarna
zdravstvena zaštita 1.832.404.000
3. Bolnička zdravstvena zaštita 4.195.147.000
4. Lijekovi na recepte 1.710.000.000
5. Ortopedske sprave i pomagala 285.000.000
6. Ostala zdravstvena zaštita 218.863.000
UKUPNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 10.738.414.000
7. Naknade umjesto plaća 1.416.300.000
8. Dodatni porodiljni dopust i
oprema za dijete 746.743.000
9. Sredstva za plaće, poreze i
doprinose 237.550.000
10. Materijalni izdaci 52.860.000
11. Sredstva za investicije 66.000.000
12. Kamate na kredit 150.000.000
13. Ostali izdaci 101.000.000
UKUPNI IZDACI 13.508.867.000
SUFICIT/DEFICIT -277.321.000
FINANCIRANJE 277.321.000
ZADUŽIVANJE 306.321.000
Domaće poslovne banke 306.321.000
OTPLATE 29.000.000
Kredit Svjetske banke 29.000.000


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti