POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - konačne odluke - pravilnik o tržnim - pravilnik o načinima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1663
Na osnovi članka 2. stavke 5., članka 4. i članka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 114/97.) te članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« 1/94) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 7. sjednici održanoj 26. srpnja 2000. godine, donijelo je
ODLUKU
O OSNOVICI, STOPI DOPRINOSA, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
stranaca u Republici Hrvatskoj
Članak 1.
Ovom Odlukom, ako Zakonom o zdravstvenom osiguranju nije drugačije određeno, propisuje se osnovica, način obračuna i plaćanja, te visina doprinosa za zdravstvenu zaštitu stranaca u Republici Hrvatskoj.
Članak 2.
Obveznici uplaćivanja doprinosa za zdravstvenu zaštitu stranaca u Republici Hrvatskoj obvezni su doprinos propisan ovom Odlukom, a sukladno članku 40. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uplaćivati na račun 30100-843-.. -383 propisan Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (»Narodne novine« br. 146/99. i 62/00).
Članak 3.
Stranac, kojemu je odobren boravak s poslovnom vizom (članak 2. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj u daljnjem tekstu: Zakon ), doprinos za zdravstvenu zaštitu plaća prema stopi od 16% na osnovicu 5.087,38 kuna.
Članak 4.
Stranac kojemu je odobren produženi boravak u Republici Hrvatskoj (članak 2. stavka 4. Zakona) doprinos za zdravstvenu zaštitu plaća prema stopi od 16% na osnovicu od 3.399,90 kuna.
Stranac kojemu je priznat status izbjeglice u Republici Hrvatskoj ( članak 2. stavka 4. Zakona ), doprinos za zdravstvenu zaštitu plaća prema stopi od 16% na osnovicu od 1.700,00 kuna.
Članak 5.
Za strance koji se nalaze na školovanju u Republici Hrvatskoj, a stipendisti su tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili određene pravne osobe, ako ugovorom o stipendiji nije određeno da stranci osobno plaćaju doprinos ( članak 5. stavka 1. Zakona ) doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaća davalac stipendije prema stopi od 16% na osnovicu od 1.700,00 kuna.
Članak 6.
Za strance koji se nalaze na specijalizaciji ili znanstvenom istraživanju u Republici Hrvatskoj, a stipendisti su tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili određene pravne osobe, ako ugovorom o stipendiji nije određeno da stranci sami plaćaju doprinos, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaća davalac stipendije ( članak 5. stavka 1. Zakona ) prema stopi od 16% na osnovicu od 3.399,90 kuna.
Članak 7.
Stranci koji se nalaze na školovanju u Republici Hrvatskoj, ako je ugovorom o stipendiji određeno da sami plaćaju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje ( članak 5. stavka 1. Zakona ) i stranci koji se nalaze na školovanju u Republici Hrvatskoj, a koji nisu stipendisti ( članak 5. stavka 2. Zakona) sami plaćaju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje prema stopi od 16% na osnovicu od 1.700,00 kuna, ako nisu osigurani po drugoj osnovi.
Članak 8.
Stranci koji se nalaze na specijalizaciji ili znanstvenom istraživanju u Republici Hrvatskoj, ako je ugovorom o stipendiji određeno da sami plaćaju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje (članak 5. stavka 1. Zakona) i stranci koji se nalaze na specijalizaciji ili znanstvenom istraživanju u Republici Hrvatskoj koji nisu stipendisti ( članak 5. stavka 2. ) sami plaćaju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje prema stopi od 16% na osnovicu od 3.399,90 kuna, ako nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi.
Članak 9.
Stranac kojemu je odobreno trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj (članak 4. stavka 3. Zakona) doprinos za zdravstvenu zaštitu plaća prema stopi od 16% na osnovicu od 1.700,00 kuna.
Članak 10.
Stranci iz članka 5., 6., 7. i 8. ove Odluke obveznici su plaćanja doprinosa za članove obitelji (supružnike i djecu) koji s njima borave u Republici Hrvatskoj prema stopi od 16% na osnovicu od 1.700,00 kuna.
Članak 11.
Obveznici uplate doprinosa iz ove Odluke obvezni su propisani doprinos iz članka 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ove Odluke uplaćivati do dana odjave sa zdravstvenog osiguranja, odnosno stjecanja statusa osiguranja po drugoj osnovi.
Doprinosi iz članka 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ove Odluke uplaćuje se do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 12.
Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovici, stopi doprinosa, načinu obračuna i plaćanja doprinosa za zdravstvenu zaštitu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 27/98 i 31/99).
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. kolovoza 2000. godine,
Klasa: 025-04/00-01/124
Urbroj: 338-01-04-00-1
Zagreb, 26. srpnja 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje

mr. sc. Ivan Drpić, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti