POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - rad javne uprave - odluku o dopunama - zakon o povlasticama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

2395
Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 13. prosinca 2000, donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2001. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan za 2001. godinu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 23.079.340.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 23.913.770.000 kuna
– deficit u iznosu od 834.430.000 kuna.
II.
Deficit u iznosu od 834.430.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod domaćih poslovnih banaka i zajmovima Svjetske banke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/00-01/16
Zagreb, 13. prosinca 2000.
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 2001. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

– u kunama

_ __ _______________
Plan
za 2001.
1 2
PRIHODI
1. Prihodi od doprinosa 13.735.840.000
2. Prihodi iz Proračuna 9.096.500.000
2.1. Beneficirane mirovine 1.201.500.000
2.2. Invalidske i obiteljske mirovine 1.200.000.000
2.3. Mirovine iz drugih republike
bivše SFRJ 70.000.000
2.4. Transfer za usklađivanje mirovina
(dug umirov.) 1.750.000.000
2.5. Doprinos za obveze prema Zakonu
o mirov. osig. 532.000.000
2.5.1. Doprinosi za osiguranike i
poljoprivrednike 200.000.000
2.5.2. Ostalo – čl. 15., 25., 33., 145. i 152.
Zakona 332.000.000
2.6. Pokriće smanjenih prihoda od
doprinosa 1.200.000.000
2.7. Prijedlog Zakona o povećanju
mirovina radi otklanjanja razlika u
razini mirov. ostvarenih u različitim
razdobljima 2.143.000.000
2.8. Pokriće manjka 1.000.000.000
3. Prihodi od prodaje dionica
i udjela 150.000.000
4. Ostali prihodi 97.000.000
UKUPNI PRIHODI 23.079.340.000
IZDACI
1. Mirovine i dodaci 22.757.840.000
1.1. Mirovine i mirovinska primanja 18.864.840.000
1.2. Zakon o prenošenju sredstava iz
Proračuna 1.750.000.000
1.3. Prijedlog Zakona o povećanju
mirovina radi otklanjanja razlika
u razini mirov. ostvarenih u
različitim razdobljima 2.143.000.000
2. Izdaci financirani zajmovima
Svjetske banke 360.000.000
2.1. Prijenos sredstava REGOS-a za
troškove uspostave mirovinskog
sustava 88.300.000
2.2. Trošak uvođenja II. i III. stupa
mirovinske reforme 271.700.000
3. Troškovi stručne službe 384.926.000
3.1. Sredstva za plaće, poreze i
doprinose 312.000.000
3.2. Materijalni izdaci 72.926.000
4. Financijski izdaci (HPT, ZAP,
banke) 360.000.000
5. Nabavka kapitalnih sredstava 33.004.000
6. Ostali izdaci 18.000.000
UKUPNO IZDACI 23.913.770.000
SUFICIT/DEFICIT –834.430.000
FINANCIRANJE 834.430.000
ZADUŽIVANJE 834.430.000
1. Ulaganje u mirovinski sustav
(IBRD-PSIL) 88.300.000
2. Zajam za strukturnu prilagodbu
(IBRD-SAL) 271.700.000
3. Domaće poslovne banke 474.430.000


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti