POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - konačne objave - upozorenje ustavnog suda - ispravak naredbe propisi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENOI OSIGURANJE

1662
Na osnovi odredbe članka 104. stavke 1. podstavke 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br. 1/97.- pročišćeni tekst, 109/97, 13/98 i 108/98., 10/99 i 34/99 ) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 7. sjednici održanoj 26. srpnja 2000. godine, donijelo je
ODLUKU
O OSNOVICI ZA NAPLATU DOPRINOSA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OSIGURANIKA KOJI PRIMAJU MIROVINU I INVALIDNINU ISKLJUČIVO OD STRANOG NOSITELJA OSIGURANJA
Članak 1.
Osnovicu za naplatu sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje za osiguranike koji primaju mirovinu i invalidninu isključivo od stranog nositelja osiguranja iz članka 44. stavke 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju čini njihova mirovina, odnosno invalidnina umanjena za zakonom propisane obvezne doprinose iz članka 9. stavke 2. Zakona o porezu na dohodak, s tim da tako utvrđena osnovica ne može biti manja od 1.526,00 kuna niti viša od 4.970,00 kuna.
Članak 2.
Osiguranici iz članka 1. ove Odluke obvezni su područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (prema svom prebivalištu) do 15. veljače tekuće godine dostaviti na uvid dokument o visini inozemne mirovine, odnosno invalidnine.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za osiguranike koji primaju mirovinu ili invalidninu isključivo od stranog nositelja osiguranja (»Narodne novine« broj 84/96.)
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. kolovoza 2000. godine.
Klasa: 025-04/00-01/123
Urbroj: 338-01-04-00-1
Zagreb, 26. srpnja 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti