POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - propisi i zakoni - uredba o privremenom - odluka o usklađivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

2376
Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 - pročišćeni tekst), te sukladno odredbi članka 14. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O OBRASCU POTVRDE I NAKNADI ZA OBAVLJANJE MALOGA RIBOLOVA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se:
– visina novčanog iznosa koji se plaća za obavljanje maloga ribolova;
– način plaćanja naknade za obavljanje maloga ribolova;
– obrazac potvrde o plaćenoj naknadi za obavljanje maloga ribolova;
– obrazac posebne potvrde temeljem koje fizička osoba sa prebivalištem na otoku i poluotoku Pelješcu, koja ima odobrenje za obavljanje maloga ribolova, smije obavljati mali ribolov bez plaćanja naknade.
Članak 2.
Visina naknade za obavljanje maloga ribolova koju plaćaju građani za tekuću kalendarsku godinu (u tekstu koji slijedi: naknada) određuje se u iznosu od:
– 1000,00 kuna za osobe od 15 do 60 godina života;
– 500,00 kuna za osobe koje su umirovljenici ili koje su navršile 60 godina života ili koje u tekućoj kalendarskoj godini za koju se plaća naknada navršavaju 60 godina života;
– 150,00 kuna za osobe koje su invalidi Domovinskog rata.
Članak 3.
Naknada se plaća uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Članak 4.
(1) Nakon predočenja valjane uplatnice ovlašteniku se izdaje Potvrda o plaćenoj naknadi za obavljanje maloga ribolova za tekuću kalendarsku godinu (u tekstu koji slijedi: potvrda).
(2) Kod izdavanja potvrde za osobe koje su umirovljenici potrebno je prethodno predočiti odrezak mirovine za prethodni mjesec.
(3) Potvrdu izdaje područna jedinica Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (u tekstu koji slijedi: područna jedinica).
Članak 5.
(1) O izdanim potvrdama vodi se središnja evidencija u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.
(2) Područna jedinica koja izdaje potvrdu, upisuje na obrazac potvrde sve navedene podatke i nakon toga polovicu obrasca potvrde daje ovlašteniku potvrde, a drugu polovicu obrasca potvrde (na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta) dostavlja u sjedište Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
(3) Obrazac potvrde, koji se izdaje ovlašteniku potvrde mora biti plastificiran - laminiran.
Članak 6.
Potvrda je pravokutnog oblika, dimenzija 14 x 10,5 centimetara s okomitom perforacijom u sredini i tiskana je sa zaštitom od krivotvorenja.
Članak 7.
S obzirom na novčane iznose na koje glase potvrde tiskaju se tri potvrde i to:
– potvrda na novčani iznos od 1000,00 kuna za osobe od 15 do 60 godina života, koja se tiska u svijetlo-ljubičastoj boji;
– potvrda na novčani iznos od 500,00 kuna za osobe koje su umirovljenici ili za osobe koje su navršile 60 godina života ili koje u tekućoj godini za koju se izdaje potvrda navršavaju 60 godina života, koja se tiska u svijetlo-žutoj boji;
– potvrda na novčani iznos od 150,00 kuna za osobe koje su invalidi Domovinskog rata, koja se tiska u svijetlo-oker boji.
Članak 8.
(1) Na prednjoj strani potvrde na iznos od 1000,00 kuna s obje strane perforacije od vrha prema dnu je tekst sljedećega sadržaja:
– grb Republike Hrvatske u boji;
– naziv ministarstva koje izdaje potvrdu;
– naziv potvrde, tekuća godina za koju se izdaje potvrda i novčani iznos od 1000,00 kuna na koji se izdaje potvrda;
– serijski broj potvrde;
– naznaka da potvrda vrijedi za osobe od 15 do 60 godina života.
(2) Na prednjoj strani potvrde na iznos od 500,00 kuna s obje strane perforacije od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
– grb Republike Hrvatske u boji;
– naziv ministarstva koje izdaje potvrdu;
– naziv potvrde, tekuća godina za koju se izdaje potvrda i novčani iznos od 500,00 kuna na koji se izdaje potvrda;
– serijski broj potvrde;
– naznaka da potvrda vrijedi samo za osobe koje su umirovljenici ili koje su navršile 60 godina života ili koje u tekućoj godini za koju se izdaje potvrda navršavaju 60 godina života.
(3) Na prednjoj strani potvrde na iznos od 150,00 kuna s obje strane perforacije od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
– grb Republike Hrvatske u boji;
– naziv ministarstva koje izdaje potvrdu;
– naziv potvrde, tekuća godina za koju se izdaje potvrda i novčani iznos od 150,00 kuna na koji se izdaje potvrda;
– naznaka da potvrda vrijedi samo uz predočenje iskaznice udruge invalida Domovinskog rata.
Članak 9.
(1) Posebna potvrda temeljem koje fizička osoba s prebivalištem na otoku i poluotoku Pelješcu, koja ima odobrenje za obavljanje malog ribolova, smije obavljati mali ribolov bez obveze plaćanja naknade (u tekstu koji slijedi: posebna potvrda) na prednjoj strani, od vrha prema dnu, ima tekst sljedećeg sadržaja:
– grb Republike Hrvatske u boji;
– naziv ministarstva koje izdaje posebnu potvrdu;
– naziv posebne potvrde i tekuća kalendarska godina za koju se izdaje posebna potvrda;
– naznaka da posebna potvrda vrijedi samo za fizičke osobe s prebivalištem na otoku i poluotoku Pelješcu, uz predočenje osobne iskaznice.
(2) Posebna potvrda tiska se u svijetlo-plavoj boji.
Članak 10.
Na poleđini kod sve tri vrste potvrda i kod posebne potvrde, s obje strane perforacije, od vrha prema dnu je pet vodoravnih crta na koje se upisuju sljedeći podaci:
– ime i prezime ovlaštenika;
– adresa prebivališta ovlaštenika (mjesto, ulica i kućni broj);
– JMBG ovlaštenika;
– sjedište područne jedinice koja je izdala potvrdu ili posebnu potvrdu i datum izdavanja (dan, mjesec i godina);
– pečat područne jedinice i potpis službene osobe koja je izdala potvrdu ili posebnu potvrdu.
Članak 11.
Na prednjoj desnoj strani perforacije kod sve tri vrste potvrde i kod posebne potvrde je:
– crvena crta otisnuta dijagonalno od donjeg lijevog do gornjeg desnog kuta;
– tekst kojim je utvrđena obveza da se taj dio potvrde zbog evidencije ispunjen dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.
Članak 12.
Odredbe članka 5. i članka 6. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na posebnu potvrdu.
Članak 13.
Obrasci sve tri vrste potvrda i obrazac posebne potvrde s odgovarajućim sadržajem tiskani uz ovaj Pravilnik čine njegov sastavni dio (Prilog 1., 2., 3. i 4.).
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje malog ribolova (»Narodne novine«, br. 110/99).
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2001. godine.
Klasa: 011-02/00-01/149
Urbroj: 525-01-00-1
Zagreb, 14. prosinca 2000.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti