POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - javno pravo - pravilnik o područjima - uredba o premijama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SREDIŠNJA DEPOZITARNA AGENCIJA
1652
Na temelju članka 108. stavka 2. i stavka 3. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine« br. 107/95 i 142/98) Središnja depozitarna agencija na 112. sjednici Uprave održanoj 10. srpnja 2000. godine donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVE PODATAKA IZ KNJIGA DIONICA ILI REGISTARA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U DEPOZITORIJ SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE
Članak 1.
(1) U Odluci o rokovima i načinu dostave podataka iz knjiga dionica ili registara vrijednosnih papira u depozitorij Središnje depozitarne agencije (»Narodne novine« broj: 14/00) članak 2. mijenja se i glasi:
»(1) Vrijednosnim papirima u smislu članka 1. ove Odluke podrazumijevaju se oni vrijednosni papiri koji se u smislu Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima obvezno izdaju kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije, a to su:

  1. vrijednosni papiri koji su izdani prije stupanja na snagu Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, 4. siječnja 1996. godine (članak 105. stavak 1. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima),
  2. dionice koje su izdane tijekom pretvorbe društvenih i javnih poduzeća u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ili posebnih zakona, bez obzira na to jesu li u privatnom ili državnom vlasništvu (članak 105. stavak 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima),
  3. vrijednosni papiri izdani uz javni poziv (članak 81. stavak 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima),

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, dionička društva čije se dionice ne mogu svrstati u jednu od kategorija navedenih u stavku 1. ovog članka, ali koja su svojim statutima propisala da će umjesto isprava o dionicama izdavati dionice u nematerijaliziranom obliku, mogu u skladu s odredbama ove Odluke dostaviti podatke o dionicama i njihovim vlasnicima (članak 172. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93 i 34/99).«
Članak 2.
U članku 3. iza riječi: »članka 2.« dodaju se riječi: »stavak 1.«
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Broj: U-295/00-13
Zagreb, 10. srpnja 2000.
Predsjednica Uprave
Vesna Živković, dipl. oec., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti