POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - propisi i tarife - ispravak naredbe propisano - zakon o prijevozu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
2375
Na temelju članka 21 stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O RIBOLOVNIM ALATIMA I OPREMI ZA MALI RIBOLOV
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuje se namjena, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u malom ribolovu te način obavljanja maloga ribolova.
Članak 2.
U obavljanju maloga ribolova smiju se rabiti sljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:
1. MREŽE STAJAĆICE
– mreža oližnica,
ukupne duljine do 50 metara,
– mreža gavunara,
ukupne duljine do 50 metara,
– mreža girara,
ukupne duljine do 100 metara,
– mreža menulara,
ukupne duljine do 100 metara,
– mreža bukvara,
ukupne duljine do 100 metara,
– mreža prostica,
ukupne duljine do 200 metara,
– mreža poponica,
ukupne duljine do 100 metara,
2. VRŠE ZA LOV RIBE
– ukupno do tri (3) komada,
3. OSTI SA ILI BEZ UPORABE UMJETNE RASVJETE (FERALA)
– do dva (2) komada osti,
4. UDIČARSKI RIBOLOVNI ALATI
– odmet,
ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakom odmetu;
– kančenica,
ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakoj kančenici;
– povlačni povraz ili panula,
ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakoj panuli;
– povraz s kukom za lov glavonožaca,
ukupno do dva (2) komada;
– stajaći pridneni parangal,
jedan ili više njih sa ukupno do najviše stotinu i pedeset (150) udica;
– naprava (trapula) za lov velikog crva,
ukupno do dva (2) komada;
5. OBALNE MREŽE POTEGAČE
– kogol,
jedan (1) komad
– strašin,
jedan (1) komad
6. ALATI ZA SAKUPLJANJE ŠKOLJAKA
– strugač (rašketa) za sakupljanje školjaka,
jedan (1) komad.
Članak 3.
U obavljanju malog ribolova udičarskim ribolovnim alatima ne smiju se rabiti jednokrake ili višekrake udice veličine veće od 21 milimetra.
Članak 4.
U obavljanju malog ribolova zabranjeno je loviti TUNJA (thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone).
Članak 5.
Kod obavljanja malog ribolova mrežama stajaćicama u plovilu se istodobno smije nalaziti i u ribolovu istodobno rabiti najviše do 200 metara ukupne duljine svih vrsta mreža stajaćica.
Članak 6.
Kod obavljanja ribolova mrežama stajaćicama na doček mreže stajaćice se:

  1. moraju dignuti iz mora najkasnije do 09.00 sati;
  2. smiju postavljati u more najranije dva (2) sata prije zalaska sunca.

Članak 7.
(1) Umjetna rasvjeta (feral) u malom ribolovu smije se rabiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova običnim povrazima s kukom za lov glavonožaca.
(2) U obavljanju maloga ribolova ostima i povrazima s kukom za lov glavonožaca uz uporabu umjetne rasvjete smije se rabiti:
– umjetna rasvjeta jačine do 1.000 kandela (Cd),
– plovilo koje se pokreće samo uz uporabu vesala.
(3) U obavljanju maloga ribolova iz stavka 1. i 2. ove točke zabranjeno je rabiti plovilo sa ugrađenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.
Članak 8.
(1) Mali ribolov uz uporabu obalnih mreža potegača kogola i/ili strašina smije se obavljati samo:

  1. tako da se kogol i strašin pomoću konopa potežu po morskom dnu s plovila usidrenog ili vezanog uz obalu;
  2. od zalaska do izlaska sunca;
  3. u razdoblju od 1. studenoga do 1. ožujka;
  4. u ribolovnim zonama i na lovištima navedenim u propisima kojima se regulira obavljanje gospodarskog ribolova na moru uz uporabu kogola i strašina.

(2) U malom ribolovu zabranjeno je obavljati ribolov kogolom i strašinom uz uporabu plovila u pokretu.
Članak 9.
Sakupljanje školjaka u malom ribolovu zabranjeno je obavljati uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem ili kretanje pod morem ili na površini mora bez uporabe vlastite snage.
Članak 10.
Zbog sigurnosti, u plovilu kojim se obavlja mali ribolov smije se – pored ovlaštenika odobrenja za mali ribolov – nalaziti još jedna i/ili više osoba čija se pomoć smije koristiti za obavljanje ribolova.
Članak 11.
(1) Kod obavljanja maloga ribolova smiju se koristiti samo brodice namijenjene za osobne potrebe koje su upisane u očevidnik brodica za osobne potrebe lučke kapetanije odnosno lučke ispostave.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kod obavljanja maloga ribolova smije se koristiti i brodica namijenjena za gospodarske svrhe upisana u očevidnik brodica za gospodarske svrhe lučke kapetanije odnosno lučke ispostave pod uvjetom da se tom brodicom ne obavlja gospodarski ribolov.
Članak 12.
(1) Na jedno plovilo smiju se upisati najviše dva (2) odobrenja za obavljanje maloga ribolova.
(2) U odobrenje za obavljanje malog ribolova smije se upisati najviše do dva plovila.
Članak 13.
Kod obavljanja maloga ribolova ovlaštenici odobrenja za mali ribolov ne smiju združivati alate i opremu za ribolov.
Članak 14.
(1) Iznimno u slučaju kvara pogonskog stroja plovila ili havarije plovila ovlaštenik odobrenja za mali ribolov smije ribolov obavljati brodicom koja nije upisana u njegovom odobrenju za mali ribolov.
(2) Kod obavljanja ribolova iz stavka 1. ovoga članka potrebno je kod sebe imati posebnu potvrdu kojom se dokazuje kvar pogonskog stroja plovila ili havariju plovila upisanog u odobrenju za mali ribolov.
(3) Posebnu potvrdu iz stavka 2. ovoga članka izdaje lučka kapetanija ili njezina ispostava, a ova potvrda vrijedi najduže 30 dana od dana njezina izdavanja.
Članak 15.
Ako način na koji se smije obavljati mali ribolov i/ili način na koji se smiju rabiti ribolovni alati i oprema u malom ribolovu nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.
Članak 16.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov (»Narodne novine«, br. 89/96, 30/97 i 78/98).
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2001. godine.
Klasa: 011-02/00-01/148
Urbroj: 525-1-00-1
Zagreb, 14. prosinca 2000.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti