POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - javni oglasi - ustavni zakon naslovi - poslovnik pravobranitelja za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 16. i 17., a u svezi s člankom 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97, 13/98, 88/98, 10/99 i 34/99) i članka 14. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 19. sjednici, održanoj 26. siječnja 2000. godine, donijelo je
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA
Članak 1.
U članku 13. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 108/96, 13/97, 92/98, 97/98, 104/98, 165/98, 34/99, 73/99, 114/99 i 129/99) iza riječi: »godišnje« dodaju se riječi: »odnosno jedanput za petogodišnje razdoblje u slučaju kada ih osigurana osoba koristi zbog bolesti ili stanja (hendikepa) koje je trajne naravi.«
Članak 2.
U članku 78. dodaje se stavka 2. koja glasi:
»Ako tijekom valjanosti ugovora iz stavke 1. ovog članka dođe do promjene carinskih i poreznih propisa od utjecaja na utvrđenu i iskazanu vrijednost pomagala u stupcima 12 i 13 Popisa, propisana vrijednost pomagala povećava se ili smanjuje za iznos utvrđen nastalom promjenom s prvim danom u mjesecu nakon mjeseca u kojem je započela primjena izmijenjenog propisa«.
Članak 3.
U Popisu iz članka 3. stavke 1. od rednog broja 643. do rednog broja 663., iznosi u stupcima 12 i 13 mijenjaju se i glase:
- pod rednim brojem 643. u stupcu 12. broj: »0,21« zamjenjuje se brojem: »0,60«, a u stupcu 13. broj: »168,00« zamjenjuje se brojem: »480,00«
- pod rednim brojem 644. u stupcu 12. broj: »0,14« zamjenjuje se brojem: »0,17«, a u stupcu 13. broj: »112,00« zamjenjuje se brojem: »136,00«
- pod rednim brojem 645. u stupcu 12. broj: »0,30« zamjenjuje se brojem: »0,60«, a u stupcu 13. broj »111,00« zamjenjuje se brojem: »222,00«
- pod rednim brojem 646. u stupcu 12. broj: »0,13« zamjenjuje se brojem: »0,17«, a u stupcu 13. broj »48,10« zamjenjuje se brojem: »62,90«
- pod rednim brojem 647. u stupcu 12. broj: »0,60« zamjenjuje se brojem: »0,81«, a u stupcu 13. broj: »480,00« zamjenjuje se brojem: »648,00«
- pod rednim brojem 648. u stupcu 12. broj: »0,60« zamjenjuje se brojem: »0,81«, a u stupcu 13. broj »222,00« zamjenjuje se brojem: »299,70«
- pod rednim brojem 649. u stupcu 12. broj: »0,15« zamjenjuje se brojem: »0,17«, a u stupcu 13. broj »12,00« zamjenjuje se brojem: »13,60«
- pod rednim brojem 650. u stupcu 12. broj: »0,00« zamjenjuje se brojem: »310,00«, a u stupcu 13. broj »0,00« zamjenjuje se brojem: »310,00«
- pod rednim brojem 651. u stupcu 12. broj: »0,00« zamjenjuje se brojem: »1,08«, a u stupcu 13. broj »0,00« zamjenjuje se brojem: »108,00«
- pod rednim brojem 652. u stupcu 12. broj: »0,65« zamjenjuje se brojem: »1,08«, a u stupcu 13. broj »572,00« zamjenjuje se brojem: »950,40«
- pod rednim brojem 653. u stupcu 12. broj: »1,25« zamjenjuje se brojem: »1,26«, a u stupcu 13. broj »937,50« zamjenjuje se brojem: »945,00«
- pod rednim brojem 654. u stupcu 12. broj: »1,25« zamjenjuje se brojem: »1,26«, a u stupcu 13. broj »500,00« zamjenjuje se brojem: »504,00«
- pod rednim brojem 655. u stupcu 12. broj: »0,98« zamjenjuje se brojem: »1,18«, a u stupcu 13. broj »735,00« zamjenjuje se brojem: »885,00«
- pod rednim brojem 656. u stupcu 12. broj: »0,98« zamjenjuje se brojem: »1,26«, a u stupcu 13. broj »392,00« zamjenjuje se brojem: »504,00«
- pod rednim brojem 657. u stupcu 12. broj: »1,90« zamjenjuje se brojem: »2,97«, a u stupcu 13. broj »1.425,00« zamjenjuje se brojem: »2.227,50«
- pod rednim brojem 658. u stupcu 12. broj: »1,90« zamjenjuje se brojem: »2,97«, a u stupcu 13. broj »760,00« zamjenjuje se brojem: »1.188,00«
- pod rednim brojem 659. u stupcu 12. broj: »2,80« zamjenjuje se brojem: »5,20«, a u stupcu 13. broj »2.100,00« zamjenjuje se brojem: »3.900,00«
- pod rednim brojem 660. u stupcu 12. broj: »2,80« zamjenjuje se brojem: »5,20«, a u stupcu 13. broj »1.120,00« zamjenjuje se brojem: »2.080,00«
- pod rednim brojem 661. u stupcu 12. broj: »0,90« zamjenjuje se brojem: »1,83«, a u stupcu 13. broj »360,00« zamjenjuje se brojem: »732,00«
- pod rednim brojem 662. u stupcu 12. broj: »0,90« zamjenjuje se brojem: »1,83«, a u stupcu 13. broj »720,00« zamjenjuje se brojem: »1.464,00«
- pod rednim brojem 663. u stupcu 12. broj: »925,00« zamjenjuje se brojem: »840,00«, a u stupcu 13. broj »925,00« zamjenjuje se brojem: »840,00«.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 15. veljače 2000. godine.
Klasa: 025-04/00-01/8
Urbroj: 338-01-04-00-1
Zagreb, 26. siječnja 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
doc. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti