POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - propisi i statuti - zaključak u svezi - odluka o testnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2137
Temeljem članka 5., 6., 22. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim
PRAVILNIK
SPOMENICE DOMOVINSKOG RATA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Spomenice domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Spomenica), izgled i opis isprave o dodjeli Spomenice, način nošenja i isticanja Spomenice te druga pitanja od značenja za Spomenice.
Članak 2.
Spomenica je ustanovljena Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).
Spomenica temeljem čl. 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) zauzima sedamnaesto mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvatske.
Članak 3.
Spomenica se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za sudjelovanje u Domovinskom ratu kao dragovoljci, borci Hrvatske vojske ili na drugi djelatni način.
Članak 4.
Spomenica se sastoji od znaka Spomenice na vrpci trokutastog oblika, male oznake Spomenice i umanjenice Spomenice.
Znak Spomenice je brončani medaljon, promjera 40 mm. Na licu znaka Spomenice je lik mlade žene koja simbolizira Hrvatsku. Mlada žena stoji u prepletu vijenca od maslinove (lijevo) i hrastove grančice (desno), unutar profilirana ruba medalje. Mlada žena drži u desnoj ruci mač usmjeren prema tlu, a u uzdignutoj lijevoj ruci drži grb Republike Hrvatske.
Na naličju Spomenice je uz rub natpis SPOMENICA DOMOVINSKOG RATA čiji kraj i početak povezuje pleterni ornament. U sredini je državni monogram RH.
Znak Spomenice je s ušicom i karikom ovješen o vrh istostraničnog trokuta stranica duljine 42 mm. Trokut čini vrpca od moarirana ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju trokuta je vodoravna igla za ovjes.
Malu oznaku Spomenice čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov lica znaka Spomenice promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.
Umanjenicu Spomenice čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov lica znaka Spomenice promjera 18 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske, složenu u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.
Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Spomenice.
Članak 5.
Pri dodjeli Spomenice dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).
Isprava je otisnuta na matt kunttdruck papiru (250 g/m2, veličine 210 x 297 mm).
Sadržaj isprave je na bijeloj podlozi koja je uz lijevi i desni rub isprave ukrašena tropleto ornamentiranim stupićima. U gornjem dijelu isprave nalazi se, u sredini, grb Republike Hrvatske uz natpis: REPUBLIKA HRVATSKA. Ispod grba s natpisom vijori traka u bojama zastave Republike Hrvatske. Ispod je natpis (redovi su odvojeni /): ODLUKOM / PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / odlikovan je / IME I PREZIME / SPOMENICOM / DOMOVINSKOG RATA / U Zagrebu, datum. / PREDSJEDNIK / REPUBLIKE HRVATSKE / I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK OS RH / (potpis predsjednika Republike Hrvatske) / IME I PREZIME predsjednika Republike Hrvatske. U donjoj polovici isprave natpis je položen preko uvećane svijetle slike lica Spomenice.
Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.
Članak 6.
Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) dodjeljuje Spomenicu na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno povjereništvo).
Državnom povjereništvu prijedlozi se upućuju putem Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova. Prijedloge za dodjelu Spomenica potpisuju ministar obrane i ministar unutarnjih poslova.
Članak 7.
Spomenicu odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.
Mala se oznaka ističe isključivo na službenoj odori, a umanjenica isključivo na civilnoj odjeći.
Umanjenica Spomenice se ističe prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca. Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe.
Žene ističu umanjenicu Spomenice na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu.
Muškarci ističu umanjenicu Spomenice u lijevom zapučku, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.
Zajedno sa znakom Spomenice nije dopušteno isticati malu oznaku i umanjenicu iste Spomenice.
Članak 8.
Predsjednik Republike uručuje Spomenicu osobno.
Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uručenje Spomenice.
Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Spomenice može biti predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.
Prilikom uručenja Spomenice odlikovani dobiva uz Spomenicu i ispravu te kutiju za Spomenicu.
Članak 9.
Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti osoba odlikovanih Spomenicom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama”.
Broj: 01-051-00-3288/1
Zagreb, 6. listopada 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti