POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - propisi i statuti - popis priznatih novostvorenih - zakon o dopuni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
1077
Na temelju članka 18. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, br. 66/91 i 73/91) i članka 21. točka 1. podtočka 3. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine«, br. 11/94 - pročišćeni tekst, 108/95 i 19/96), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 1. sjednici 27. travnja 2000. godine donijela je
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUDU ČASTI PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
Članak 1.
U Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, br. 15/89 i 69/91) u članku 18. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Nakon primitka prijave tajnik suda poziva stranke u sporu na saslušanje u prethodnom postupku, radi pokušaja mirnog rješenja nastalog spora. Ako mirenje nije uspjelo, postupak će se nastaviti pred prvostupanjskim vijećem Suda časti.«
Članak 2.
U članku 21. stavak 3. riječ »tuženik« zamjenjuje se riječi »prijavljeni«.
Članak 3.
Članci 23., 24. i 25. brišu se.
Članak 4.
Članak 26. mijenja se i glasi:
»Postupak pred Sudom časti pokreće se prijavom.
Prijava se može podnijeti u roku od tri mjeseca od dana saznanja za učinjenu povredu i učinioca, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana kada je povreda učinjena.
Uz prijavu treba priložiti dokumente kojima se dokazuju navodi prijave. Ukoliko je prijava nerazumljiva ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti, Sud će podnosioca pozvati da prijavu dopuni odnosno ispravi u određenom roku.
Ako podnosilac prijave ne postupi po nalogu suda, tajništvo će prijavu odbaciti.«
Članak 5.
Članci 27., 28., 29. i 30. brišu se.
Članak 6.
Članak 32. mijenja se i glasi:
»Prije zaključenja glavne rasprave predsjednik vijeća daje riječ strankama odnosno njihovim zastupnicima.«
Članak 7.
Članak 33. mijenja se i glasi:
»U presudi Sud odlučuje da li je prijavljeni odgovoran za djelo koje mu se stavlja na teret ili ga se oslobađa od odgovornosti.«
Članak 8.
U članku 34. stavak 2. briše se.
Članak 9.
Članci 39. i 40. brišu se.
Članak 10.
U članku 41. stavak 1. riječ »tuženik« zamjenjuje se riječi »prijavljenom«, a u stavku 3. istog članka riječ »tuženika« zamjenjuje se riječi »prijavljenog«.
Članak 11.
U članku 43. riječ »tuženiku« zamjenjuje se riječi »prijavljenom.«
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.
Broj: I-55/82/5-2000
Zagreb, 27. travnja 2000.
Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti