POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - propisi i statuti - drugi ispravak uredbe - obavijest o promjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ODBOR ZA IZBOR, IMENOVANJA
I UPRAVNE POSLOVE ZASTUPNIČKOG
DOMA HRVATSKOGA SABORA
2373
Na temelju članka 91. podstavka 7. Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora (»Narodne novine«, br. 71/00), a u svezi s člankom 2. Zakona o pravima i obvezama zastupnika u Hrvatskom državnom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00), Mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora (klasa: 021-17/00-01/16, od 4. prosinca 2000.) i Prethodnog mišljenja Predsjedništva Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora (klasa: 021-15/00-03/01, od 14. prosinca 2000.), Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, u nastavku 12. sjednice, održanom 15. prosinca 2000., donio je
ODLUKU
O UVJETIMA KORIŠTENJA SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA, MOBILNIH TELEFONA, SREDSTAVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA I SREDSTAVA REPREZENTACIJE
I.
Ovom se Odlukom utvrđuju dužnosnici i državni službenici u Hrvatskom saboru (u daljnjem tekstu: Sabor) koji imaju pravo na korištenje službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije.
II.
Dužnosnici i državni službenici u Saboru, za potrebe ostvarivanja prava iz ove Odluke, svrstani su u četiri skupine i to:
– I. skupina: predsjednik Sabora, predsjednik Županijskog doma, potpredsjednici domova
– II. skupina: predsjednici radnih tijela, predsjednici klubova zastupnika i tajnik Sabora
– III. skupina: potpredsjednici radnih tijela, zastupnici i tajnici Zastupničkog i Županijskog doma
– IV. skupina: voditelji ustrojstvenih jedinica u Stručnoj službi Sabora.
SLUŽBENI OSOBNI AUTOMOBILI
III.
Pravo na korištenje službenog osobnog automobila gornje klase, sa službenim vozačem 24 sata dnevno, pripada predsjedniku Sabora i predsjedniku Županijskog doma Sabora.
Pravo na korištenje službenog osobnog automobila gornje srednje klase sa službenim vozačem 24 sata dnevno pripada potpredsjednicima domova i tajniku Sabora.
Pravo na korištenje službenog osobnog automobila srednje i donje srednje klase, u obavljanju službe, iz servisa Ureda za opće poslove Vlade i Sabora, pripada predsjednicima radnih tijela, predsjednicima klubova zastupnika te tajnicima Zastupničkog i Županijskog doma.
Potpredsjednici radnih tijela i zastupnici u obavljanju zastupničke dužnosti te voditelji ustrojstvenih jedinica u Stručnoj službi, ovisno o potrebama obavljanja službe i o mogućnostima, koriste se službenim vozilom s vozačem iz servisa uz odobrenje tajnika Sabora.
MOBILNI TELEFONI
IV.
Pravo na korištenje mobilnog telefona, pored dužnosnika iz točke II., I. skupine ove Odluke pripada tajniku Sabora, tajnicima domova Sabora, tajnicima kabineta predsjednika Sabora i Županijskog doma, voditelju Službe za odnose s javnošću, voditelju Protokola pri Saboru, tajnicima radnih tijela za vanjsku politiku, međuparlamentarnu suradnju i europske integracije Zastupničkog doma Sabora.
Tajnicima službenih izaslanstava, uz prethodno odobrenje tajnika Sabora, pripada pravo na korištenje mobilnog telefona za vrijeme trajanja službenog puta.
Predsjednik Sabora i predsjednik Županijskog doma imaju pravo i na mobilni telefon u službenom osobnom automobilu koji koriste.
SLUŽBENA PUTOVANJA
V.
Službena putovanja u inozemstvo zatupnicima odobrava tajnik Sabora, uz prethodnu suglasnost predsjednika Sabora. Radi dobivanja prethodne suglasnosti, voditelji izaslanstava obvezni su predsjednika Sabora izvijestiti o svrsi putovanja i broju članova izaslanstva.
Službena putovanja u zemlji, po nalogu dužnosnika iz točke II., I. skupine ove Odluke i predsjednika radnih tijela, potpisuje tajnik Sabora.
VI.
Zastupnici, koji koriste smještaj u stanovima za službene potrebe ili u unajmljenim stanovima, a na sjednice domova i radnih tijela dolaze vlastitim vozilom, imaju pravo na jednokratnu naknadu troškova kilometraže (pri dolasku i odlasku nakon završetka zasjedanja).
Zastupnici, koji iznimno koriste hotelski smještaj, a na sjednice domova, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom, imaju pravo na višekratnu naknadu troškova kilometraže (pri dolasku i odlasku u svakom tjednu koliko traje zasjedanje).
Zastupnici koji ne koriste smještaj u stanovima za službene potrebe, u unajmljenim stanovima i hotelski smještaj, a imaju prebivalište udaljeno više od 50 a manje od 100 km od Zagreba i na sjednice domova, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom, imaju pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza do 2.500,00 kuna.
Pravo na naknadu troškova kilometraže iz stavka 1., 2. i 3. ove točke ostvaruje se po odobrenju tajnika Sabora, a uz predočenje odgovarajuće dokumentacije (navođenje registarskog broja vozila, privitak potvrde o naplaćenoj cestarini, trajektu i drugo).
VII.
Dužnosnici i zastupnici, u obnašanju svojih dužnosti, imaju pravo na korištenje prijevoza zrakoplovom.
Pravo na korištenje zrakoplovne putničke karte I. poslovne klase pripada predsjedniku Sabora i predsjedniku Županijskog doma.
Pravo na korištenje zrakoplovne karte ekonomske klase pripada potpredsjednicima domova Sabora, predsjednicima radnih tijela, svim ostalim dužnosnicima, kao i zastupnicima.
U slučajevima kada zrakoplovne linije koristi delegacija Sabora, svi njezini članovi, u pravilu, imaju pravo na korištenje putničke karte poslovne klase.
POSLOVNE KREDITNE KARTICE
VIII.
Pravo na korištenje poslovne kreditne kartice ima predsjednik Sabora i predsjednik Županijskog doma.
Po posebnom odobrenju tajnika Sabora, pravo na korištenje poslovnih kreditnih kartica imaju tajnici kabineta predsjednika Sabora i predsjednika Županijskog doma, tajnici radnih tijela za vanjsku politiku, međuparlamentarnu suradnju i europske integracije Zastupničkog doma Sabora te voditelj Protokola pri Saboru za vrijeme službenog puta.
Poslovne kartice mogu se koristiti za plaćanje troškova koji su obuhvaćeni putnim nalozima za putovanje u zemlji i inozemstvu (prijevoz, smještaj, prehrana i drugi s tim u svezi troškovi), kao i troškova reprezentacije iz točke IX. stavka 2. ove Odluke.
Kontrolu troškova obavlja tajnik Sabora.
REPREZENTACIJA
IX.
Pravo na sredstva za reprezentaciju unutar organiziranih ugostiteljskih usluga u Saboru, pored dužnosnika iz točke II., I. skupine ove Odluke, imaju predsjednici radnih tijela i klubova zastupnika, tajnik Sabora i tajnici domova Sabora.
Pravo na sredstva za reprezentaciju izvan organiziranih ugostiteljskih usluga u Saboru, imaju dužnosnici iz točke II., I. skupine ove Odluke.
X.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 121-01/00-01/03
Zagreb, 15. prosinca 2000.
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
dr. sc. Vilim Herman, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti