POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - javni natječaji - ispravak upute pravilnici - zakon o uvjetima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
1647
Na temelju članka 16. stavka 6. Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine« broj 27/99) ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA RAD S IZVORIMA IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA, TE MJERILIMA, SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA ČUVANJA PODATAKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA OSOBA KOJE RADE S IZVORIMA IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se zdravstveni uvjeti za rad s izvorima ionizirajućih zračenja, te mjerila, sadržaj, način i rokovi čuvanja podataka o zdravstvenim pregledima osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja.
Članak 2.
Ministar zdravstva, na osnovi nalaza i mišljenja povjerenstva ovlašćuje zdravstvene ustanove koje u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada za obavljanje pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja.
Popis ovlaštenih zdravstvenih ustanova i privatnih ordinacija medicine rada iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Na osnovi nalaza i mišljenja povjerenstva ministar zdravstva može oduzeti ovlaštenje izdano za obavljanje pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja, ako se utvrdi da zdravstvena ustanova ili privatna ordinacija ne ispunjava propisane uvjete, ne izvršava svoje obveze, odnosno ne pridržava se utvrđenih doktrinarnih kriterija pri zdravstvenim pregledima i ocjeni zdravstvene sposobnosti.
Članak 3.
Povjerenstvo iz članka 2. ovoga Pravilnika ima tri člana koje imenuje ministar zdravstva i to:
– jednog člana iz Ministarstva zdravstva
– jednog člana iz Hrvatskog zavoda za medicinu rada i
– jednog člana iz Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja.
Članak 4.
S izvorima ionizirajućih zračenja u području nadzora oko izvora ionizirajućih zračenja mogu raditi, započeti obučavanje ili školovanje za rad s tim izvorima, osobe koje zadovoljavaju zdravstvene uvjete propisane ovim Pravilnikom.
Članak 5.
Zdravstvene preglede osoba iz članka 4. ovoga Pravilnika obavlja i daje mišljenje o zdravstvenoj sposobnosti doktor medicine specijalist medicine rada.
Članak 6.
Zdravstveni pregledi iz članka 5. ovoga Pravilnika su:
– prethodni zdravstveni pregled
– redovni zdravstveni pregled
– prošireni nadzorni zdravstveni pregled
– izvanredni nadzorni zdravstveni pregled.
Članak 7.
Prethodni zdravstveni pregled obavlja se prije početka obuke ili školovanja za rad ili prije početka rada s izvorima ionizirajućih zračenja i u svim drugim zakonom određenim slučajevima.
Redovni zdravstveni pregled obavlja se svakih 12 mjeseci nakon prethodnog pregleda.
Prošireni nadzorni zdravstveni pregled obavlja se svakih 5 godina nakon prethodnog pregleda.
Izvanredni nadzorni zdravstveni pregled obavlja se:
– kod djelatnika koji su primili dozu veću od doze propisane člankom 11. i 19. Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja
– na osnovi prijedloga doktora medicine specijaliste medicine rada koji provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu ili izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Članak 8.
Prethodni zdravstveni pregled obuhvaća:
a) anamnestičke podatke: uzimanje anamneze (osobne i radne), podatke o sadašnjem stanju,
b) opći klinički pregled i pretrage:
– antropometrijski podaci,
– fizikalni pregled organa i organskih sustava (s posebnim osvrtom na status kože),
– funkcionalne pretrage: EKG u mirovanju, spirometrija,
– laboratorijske pretrage: SE, KKS, trombociti, GUK, pregled mokraće: specifična težina, bjelančevine, šećer, mikroskopski pregled sedimenta; kod žena test na trudnoću,
c) ciljani oftalmološki pregled: biomikroskopski pregled leće,
d) psihologijsku obradu:
– utvrđivanje općih i posebnih (poglavito perceptivnih) kognitivnih sposobnosti ciljanim psihologijskim mjernim instrumentima (npr. PNT, TN, RSB, RPM i sl.),
– procjenu osobina ličnosti sa posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost i opću adaptiranost ciljanim psihodijagnostičkim sredstvima (npr. standardizirani psihologijski intervju, EPQ, MMPI, Cornell indeks i sl.),
– ispitivanje psihomotornih i senzomotornih sposobnosti ciljanim psihodijagnostičkim sredstvima (npr. Bonardelova sinusoida, Gibsonov spiralni labirint, CRD serija i sl.),
– procjenu motivacije standardiziranim psihologijskim intervjuom,
e) analizu kromosomskih aberacija.
Članak 9.
Redovni zdravstveni pregled obuhvaća:
a) uzimanje novih anamnestičkih podataka,
b) opći klinički pregled i pretrage kao kod prethodnog zdravstvenog pregleda,
c) ciljani oftalmološki pregled: biomikroskopski pregled leće svake druge godine,
d) psihologijska obrada: prema indikaciji.
Članak 10.
Prošireni nadzorni zdravstveni pregled obuhvaća:
a) uzimanje novih anamnestičkih podataka,
b) opći klinički pregled i pretrage kao kod prethodnog zdravstvenog pregleda,
c) ciljani oftalmološki pregled: biomikroskopski pregled leće,
d) psihologijsku obradu kao kod prethodnog zdravstvenog pregleda,
e) analizu kromosomskih aberacija.
Članak 11.
Izvanredni nadzorni zdravstveni pregled obuhvaća:
a) anamnestičke podatke: osobne, radne, podatke o sadašnjem stanju,
b) opći klinički pregled i pretrage kao kod prethodnog zdravstvenog pregleda,
c) analizu kromosomskih aberacija (u slučaju prekoračenja primljene doze).
Ostale preglede i pretrage određuje doktor medicine specijalist medicine rada koji obavlja pregled u ovisnosti o razlogu upućivanja na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled.
Članak 12.
Osoba koja radi u području nadzora mora ispunjavati:

 1. opće uvjete zdravstvene sposobnosti za radno mjesto,
 2. posebne uvjete zdravstvene sposobnosti.
 3. Referentne vrijednosti za hematološke pretrage:


_ ___

               SPOL     REF. INTERVALI
_ ___     
LEUKOCITI          M+Ž     3,4-9,7 X 109/L
EOZINOFILNI     
GRANULOCITI          M+Ž     0-0,43 X 109/L (%)
BAZOFILNI
GRANULOCITI          M+Ž     0-0,06 X 109/L (%)
NEUTROFILNI
NESEG. GRANULOCITI     M+Ž     0-0,19 X 109/L (%)
NEUTROFILNI
SEGM. GRANULOCITI     M+Ž     2,06-6,49 X 109/L (%)
LIMFOCITI          M+Ž     1,19-3,35 X 109/L (%)
MONOCITI          M+Ž     0,12-0,84 X 109/L (%)
_ ___
               SPOL     REF. INTERVALI
_ ___
ERITROCITI          M     4.34-5.72 x 1012/L
               Ž     3.86-5.08 x 1012/L
HEMOGLOBIN          M     138-175 g/L
               Ž      119-157 g/L
HEMATOKRIT          M     0,415-0,53
               Ž     0,356-0,47
MCV               M+Ž     86,0-100,2 fl
MCH               M+Ž     27,4-33,9 pg
MCHC               M+Ž     320-345 mg/L
TROMBOCITI          M+Ž     158-424 x 109/L
_ ___

Vrijednosti hematoloških testova u ponovnom zdravstvenom pregledu, koje odstupaju do 5% normalnih vrijednosti ne čine ispitanika nesposobnim za taj posao nego zahtijevaju ponavljanje pretrage u roku od 30 dana sa skraćenjem roka važenja liječničke svjedodžbe na isti rok.
2.2. Analiza kromosomskih aberacija
a) Učestalost i tip kromosomskih aberacija odstupa od kontrolnih vrijednosti za opću populaciju Republike Hrvatske ukoliko se u 200 pregledanih metafaza utvrdi:
– pet ili više acentričnih fragmenata,
– da je ukupan zbroj acentričnih fragmenata i dicentričnih kromosoma jednak ili veći od 5,
– dva ili više dicentričnih kromosoma,
– jedan prstenasti kromosom.
b) Učestalost i tip kromosomskih aberacija odgovara gornjoj kontrolnoj vrijednosti za opću populaciju Republike Hrvatske ukoliko se u 200 pregledanih metafaza utvrdi:
– da je ukupan zbroj acentričnih fragmenata i dicentričnih kromosoma jednak 4.
Ukoliko učestalost i tip kromosomskih aberacija odstupa od kontrolnih vrijednosti za opću populaciju Republike Hrvatske, ispitanik je nesposoban za rad u području nadzora oko izvora ionizirajućeg zračenja te se upućuje na kontrolni pregled za 180 dana.
Ako učestalost i tip kromosomskih aberacija odgovara gornjoj kontrolnoj vrijednosti za opću populaciju Republike Hrvatske, to ispitanika ne čini nesposobnim za rad u području nadzora oko izvora ionizirajućeg zračenja, nego zahtijeva ponavljanje pretraga u roku od 180 dana, sa skraćenjem valjanosti liječničke svjedodžbe na isti rok.
2.3. Nalaz biomikroskopskog pregleda leće u skladu s dobi ispitanika.
2.4. Negativan nalaz bjelančevina i glukoze u urinu, specifična težina urina u granicama referentnih vrijednosti, sediment urina bez nazočnosti cilindara i eritrocita (kod žena do 5 eritrocita).
2.5. Nalaz psihologijskog pregleda:
2.5.1. Opće intelektualne sposobnosti iznad donje granice prosjeka
2.5.2. Emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka
2.5.3. Perceptivne i psihomotorne sposobnosti u granicama prosjeka.
Članak 13.
S izvorima ionizirajućih zračenja ne mogu raditi:

 1. žene tijekom trudnoće i
 2. žene tijekom dojenja, ako rade s otvorenim radioaktivnim izvorima.

S izvorima ionizirajućih zračenja ne mogu raditi osobe koje boluju od:

 1. bolesti krvotvornih organa: refrakterna anemija, neutropenija, trombocitopenija (sama ili kombinirana),
 2. malignih bolesti,
 3. presenilna zamućenja očne leće, bez obzira na uzrok,
 4. bolesti endokrinih žlijezda koje zahtijevaju liječenje, ako se primjenom suvremenog liječenja u endokrinologiji ne postiže zadovoljavajuća regulacija određenog patofiziološkog stanja,
 5. kožnih bolesti kroničnog tijeka i u kojih se ne očekuje potpuno izliječenje uz danas poznate metode liječenja, uključivo i oštećenja kože izazvana ionizirajućim zračenjem,
 6. bolesti ovisnosti (alkoholizam, tabletomanija, narkomanija),
 7. težih duševnih i živčanih bolesti: ispod prosječne kognitivne sposobnosti, psihoze i granični slučajevi, posttraumatski stresni poremećaji, teži oblici neuroza, poremećaji osobnosti s izraženim asocijalnim ili antisocijalnim ponašanjem, akutne ili teže bolesti, ozljede i anomalije središnjeg ili perifernog živčanog sustava, epilepsija i drugi poremećaji svijesti,
 8. aktivne tuberkuloze,
 9. bolesti koje se očituju plućnom fibrozom,
 10. kronične obstruktivne plućne bolesti (KOPB),
 11. drugih bolesti za koje se prema suvremenim medicinskim spoznajama zna da predstavljaju zapreku za rad s izvorima ionizirajućih zračenja.

Članak 14.
Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se u roku od 10 dana od početka zdravstvenog pregleda, a najkasnije u roku od 30 dana ako je potrebna dodatna medicinska obrada.
Članak 15.
Ocjena zdravstvene sposobnosti može biti:

 1. Sposoban
 2. Privremeno nesposoban (uz navod najmanjeg trajanja nesposobnosti)
 3. Nesposoban
 4. Ocjena nije dana (uz navod razloga).

Ocjena zdravstvene sposobnosti upisuje se u svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti. Kod ocjene zdravstvene sposobnosti »privremeno nesposoban« i »nesposoban« treba navesti članak i točku ovog Pravilnika po kojima je osoba nesposobna i šifru prema 10. Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.
O ocjeni zdravstvene sposobnosti izvješćuje se:

 1. pregledana osoba,
 2. poslodavac koji je pregledanog uputio na pregled,
 3. Hrvatski zavod za medicinu rada,
 4. Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja,
 5. Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva.

Članak 16.
Na ocjenu zdravstvene sposobnosti iz članka 15. ovoga Pravilnika može se uložiti pisani prigovor u roku od 15 dana od dana uručenja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.
Prigovor iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti: pregledana osoba i pravna osoba koja je pregledanog uputila na pregled ili kod koje je pregledani zaposlen.
Prigovor razmatra i ponovnu ocjenu zdravstvene sposobnosti donosi Drugostupanjsko povjerenstvo pri Hrvatskom zavodu za medicinu rada (u daljnjem tekstu: Drugostupanjsko povjerenstvo).
Drugostupanjsko povjerenstvo za svaki pojedinačni slučaj imenuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za medicinu rada.
Drugostupanjsko povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
Predsjednika i članove Drugostupanjskog povjerenstva imenuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za medicinu rada. Članovi Drugostupanjskog povjerenstva mogu biti doktori medicine specijalisti medicine rada iz ovlaštenih zdravstvenih ustanova koje u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada ili privatnih ordinacija medicine rada za pregled osoba koje rade u području nadzora ili iz Hrvatskog zavoda za medicinu rada.
U radu Drugostupanjskog povjerenstva ne mogu sudjelovati doktori medicine specijalisti medicine rada koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu i ocjeni zdravstvene sposobnosti u određenom slučaju.
Odluku o visini naknade za rad predsjednika i članova Drugostupanjskog povjerenstva donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za medicinu rada uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva.
Članak 17.
Drugostupanjsko povjerenstvo je dužno pozvati osobu koja radi u području nadzora u roku od 30 dana od primitka prigovora.
Drugostupanjsko povjerenstvo zasjeda u Hrvatskom zavodu za medicinu rada.
Drugostupanjsko povjerenstvo donosi ocjenu zdravstvene sposobnosti.
Ocjena zdravstvene sposobnosti Drugostupanjskog povjerenstva je konačna.
O ocjeni zdravstvene sposobnosti Drugostupanjskog povjerenstva izvješćuje se:

 1. pregledana osoba,
 2. poslodavac koji je pregledanu osobu uputio na pregled,
 3. Hrvatski zavod za medicinu rada,
 4. Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja,
 5. Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva.

Članak 18.
Drugostupanjsko povjerenstvo može donijeti ocjenu zdravstvene sposobnosti bez ponovnog zdravstvenog pregleda, samo na osnovi medicinske dokumentacije i to u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.
Članak 19.
Drugostupanjskom povjerenstvu mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima, a po potrebi i medicinska dokumentacija od izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite osobe koja je pozvana na pregled.
Članak 20.
Zdravstvena ustanova ili privatna ordinacija medicine rada za dobivanje ovlaštenja za obavljanje pregleda osoba koje rade u području nadzora mora, uz zakonom propisane uvjete za početak rada i obavljanje djelatnosti, zaposliti ili sklopiti ugovor o obavljanju pregleda sa doktorom medicine specijalistom oftalmologom i psihologom, te imati ili ugovorom osigurati usluge laboratorija u kojem se radi analiza kromosomskih aberacija a koji za tu djelatnost ima ovlaštenje ministra zdravstva.
Članak 21.
Laboratorij u kojemu se provodi analiza kromosomskih aberacija mora raspolagati s opremom za rad sa staničnim kulturama i svjetlosnim mikroskopom s imerzijom.
Izvješće analize kromosomskih aberacija može potpisati: doktor medicine specijalist klinički citolog, osoba sa akademskim stupnjem magistra ili doktora znanosti iz područja biologije stanice.
Osobe iz stavka 2. ovoga članka moraju završiti izobrazbu iz zaštite od zračenja sukladno važećim propisima.
Članak 22.
Ispunjavanje uvjeta iz članka 21. ovoga Pravilnika utvrđuje povjerenstvo od tri člana koje za svaki pojedinačni slučaj imenuje ministar zdravstva.
Odluku o visini naknade za rad članova povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar zdravstva.
Članak 23.
Medicinsku dokumentaciju na osnovi koje je donesena ocjena sukladno članku 15. ovog Pravilnika, ovlaštena zdravstvena ustanova ili privatna ordinacija ovlaštena za pregled osoba koje rade u području nadzora obvezna je trajno čuvati.
Ako je zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj ordinaciji za pregled osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja u skladu s člankom 2. ovog Pravilnika oduzeto ovlaštenje za zdravstvene preglede osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja ista je obvezna svu medicinsku dokumentaciju o obavljenim pregledima dostaviti Hrvatskom zavodu za medicinu rada koji je treba trajno čuvati, odnosno predati zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj ordinaciji ovlaštenoj za pregled osoba koje rade u području nadzora oko izvora ionizirajućih zračenja, a koja će preuzeti poslove.
Članak 24.
Ovlaštena zdravstvena ustanova ili privatna ordinacija ovlaštena za pregled osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja obvezna je jednom godišnje dostaviti podatke o obavljenim zdravstvenim pregledima osoba koje rade u području nadzora Hrvatskom zavodu za medicinu rada, na način na koji to određuje Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za medicinu rada.
Članak 25.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/00-01/0087
Urbroj: 534-02-30-00-0001
Zagreb, 7. srpnja 2000.
Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-
Rukavina, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti